Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων Θήβας


Το Σωματείο Συνταξιούχων Επαρχίας Θηβών ΟΑΕΕ, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου στις 19-02-2019, αποφασίσαμε ομόφωνα για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, επειδή με την πρώτη και δεύτερη ημερομηνία δεν επιτυγχάνεται απαρτία, οριστική ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται την Κυριακή 17-03-2019 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Θήβα Θηβαίων στη διεύθυνση Επαμεινώνδα 137, με θέματα ημρεήσιας διάταξης τα κάτωθι:

1) Διοικητικός Απολογισμός

2) Οικονομικός Απολογισμός από 1-01-2018 – 31-12-2018

3) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

4) Έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού Απολογισμού & Προϋπολογισμού

Για αυτό η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος

Θεοδώρου Δημήτριος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ζήκος Κωνσταντίνος