Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

2015-1-DE03-KA219-013780

Educational Project Meeting

26.02.2018 - 02.02.2018

40 Μαθητές και εκπαιδευτικοί από 8 Ευρωπαϊκές χώρες ξανά στη Θήβα!

Το Επαγγελματικό Λύκειο Θήβας φιλοξενεί για δεύτερη φορά στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS + ,40 Μαθητές και εκπαιδευτικούς από 8 Ευρωπαϊκές χώρες ,σε μια εκπαιδευτική δράση της σύμπραξης Σχολείων από 9 χώρες. Το Πρόγραμμα με Κωδικό 2015-1-DE03-KA219-013780 ,ανήκει στην Κατηγορία «ΚΑ2- Στρατηγικές συνεργασίες για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Έργο ονομάζεται « Closing the gap in ICT » (μικραίνοντας το Ψηφιακό Χάσμα) . Βασική ιδέα του είναι η ηλεκτρονική Μάθηση , η Τηλεεκπαίδευη και ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ώστε αυτή να γίνει ελκυστική στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές .

Σε αυτή τη δράση Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων θα συνεργαστούν και θα δημιουργήσουν μαθήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεεκπαίδευης Moodle. Θα ασχοληθούν με θέματα ,εθισμού στο διαδίκτυο , σχολικό εκφοβισμό ,μεσογειακή διατροφή και κοινωνικά θέματα.

Στη Θήβα θα οι μαθητές θα εφαρμόσουν την μέθοδο της «Ομότιμης Διδασκαλίας» (Peer to Peer learning ) με την υποστήριξη της Πλατφόρμας Ασύγχρονης εκπαίδευσης, για την διδασκαλία Λογισμικών Δημιουργίας και Επεξεργασίας Βίντεο .

Το υλικό που θα παραχθεί ,θα είναι προσβάσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτύου σε όλα τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ,αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο ως «Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» – Open Educational Resources σε ειδικό αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Οι χώρες που συμμετέχουν είναι Βουλγαρία ,Γερμανία , Ελλάδα ,Ιταλία ,Λιθουανία, Πολώνια ,Ρουμανία ,Σουηδία και Τουρκία.

Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί Νίκος Ευθυμίου και Κώστας Χαρέμης .Στη Ομάδα του Εργου ,συμμετέχουν επίσης οι Εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Θήβας ,κα Βάθη Σοφία ,Πνευματικού Σταυρούλα , Περγαντά Μαρία , Γιαννακός Νίκος .

Στην εναρκτήρια συνάντηση ,προσκεκλημένος ήταν ο Δήμαρχος Θηβαίων κος Σπυρίδων Νικόλαου ο όποιος κήρυξε την έναρξη των Εργασιών της Συνάντησης Εργασίας.

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στη πόλη των μύθων και των ηρώων του αρχαίου κόσμου , συνεχάρη του συντελεστές του έργου , ευχήθηκε καλή επιτυχία και τόνισε ότι η Θήβα και τα μέλη της σύμπραξης δημιούργησαν με το πρόγραμμα αυτό διαύλους επικοινωνίας και μελλοντικών σχέσεων .

Το παρόν έργο είναι μια συνεχεία ,των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας που υλοποιούνται από το Εργαστηριακό Κέντρο Θήβας και το Επαγγελματικό Λύκειο Θήβας τα τελευταία χρόνια.

Σφοδρή τοποθέτηση Αγνιάδη για την απαγόρευση φορτηγών στην παλιά Εθνική και για τον προαστιακό

Γράφτηκε από τον Θανάση Μερτζάνη
http://www.dailymotion.com/video/x6f73ax


Από το αρμόδιο τμήμα συγκοινωνιών της περιφέρειας Στερεάς ζητά να εκδίδονται οι άδειες διέλευσης για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών της περιοχής με αφρομή στο απαγορευτικό του νέου νόμου, ζητά και το επιμελητήριο Βοιωτίας. Κάθετος παρουσιάστηκε ο Παναγιώτης Αγνιάδης ένταντι τη πληροφορίας που θέλει τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να προτίθεται να καταργήσει το τοπικό δρομολόγιο που εξυπηρετεί εκατοντάδες κατοίκους σε Φθιώτιδα και Βοιωτία. Αποδεκτή χαρακτήρισε την απόφαση μόνο άν τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο προαστιακός σιδηρόδρομος.

Δήμος Θηβαίων: Τροποποίηση ΚΥΑ και έκδοση πρόσκλησης στο πλαίσιο του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»


Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 4310/2016)

Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι:

1) Εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 487/23591/13-02-2018 (ΦΕΚ Β΄ 475/15-02-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τρίτη (3η) τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ¨Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανάρτησης (ΑΔΑ 6ΡΚΕ4653ΠΓ-ΤΑΥ), καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

2) Εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 539/27369/20-02-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 "Βιολογικές καλλιέργειες" του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με την αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανάρτησης (ΑΔΑ 68ΥΗ4653ΠΓ-ΡΙΩ), καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα θα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι οι εξής:
Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
• Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
• Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Τέλος η κατανομή του ποσού θα γίνει ανά Περιφέρεια.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


Την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στο Δίστομο θα πραγματοποιηθεί η 2η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.


Η συνεδρίαση θα γίνει συγκεκριμένα στο κτίριο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο), και αφορά συζήτηση και λήψη επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Γραμματέα
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 4ο: Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

«Η ανάδειξη της Θήβας μέσω των μνημείων της».

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
διοργανώνει Ημερίδα στη Θήβα με θέμα

«Η ανάδειξη της Θήβας μέσω των μνημείων της».

Παράλληλα, και με αφορμή την εκδήλωση,
η ΕΛΛΕΤ θα διοργανώσει εκδρομή στον Ορχομενό και στην πόλη της Θήβας
για να ανακαλύψουμε μαζί δύο από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδος
(Ξεναγήσεις: Σάββατο, 17/3 – Ημερίδα: Κυριακή, 18/3).

Σύντομα θα ανακοινωθούν το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες συμμετοχής.

Γραμματεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Τριπόδων 28, 10558 Πλάκα
Τηλ 210-3225245 φαξ 210-3225240

Σωματείο αυτοκινητιστών ο Ευριπος!


Σωματείο αυτοκινητιστών ο Ευριπος! 

Ανακοίνωση το Σάββατο και ώρα 09:00 το πρωί στο γήπεδο Σχηματαρίου σε συνεργασία με την Βοιωτία, ΕΥΒΟΙΑΣ, και Αττικής, δίνουμε το παρόν όλοι,στην συγκέντρωση πορείας_ διαμαρτυρίας, 

με τα οχήματα μας με προορισμό τα κεντρικά διόδια των Αφιδνών, με σκοπό την υλοποίηση των αιτημάτων μας, άμεσα! 

Ο κλάδος έχει φτάσει στο τέρμα,δεν ανέχεται άλλο τής ύπουλες συντεχνίες του υπουργού Μεταφορών! Είμαστε εδώ υπαρχουμε και θα δώσουμε όλοι τό παρών!!!

Εντυπωσιακό: Δείτε το στόμα του κουνουπιού σε μεγέθυνση... [photo]

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2018/02/photo_22.html#more
Πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία! Έχετε δει από πολύ κοντά πως είναι το έντομο που... προκαλεί εκνευρισμό πολλά βράδια του καλοκαιριού;...
Αν όχι δείτε σε μεγέθυνση το στόμα του κουνουπιού!

Ταυτότητες: Έρχονται οι νέες με 8 ως 10 ευρώ – Τι αλλάζει

https://www.newsit.gr/ellada/taytotites-erxontai-oi-nees-8-os-10-eyro-ti-allazei/2406841/


Οι πολίτες θα πληρώσουν, όπως πάντα, το κόστος για την αλλαγή Οι νέες ταυτότητες έρχονται μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι νέες ταυτότητες δεν θα έχουν καμία σχέση με τις σημερινές. Η μορφή τους και τα στοιχεία τους θα βασίζονται σε εντελώς νέες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής», το κείμενο της προκήρυξης θα είναι έτοιμο τις επόμενες ημέρες, όταν και οι αρμόδιοι θα διαπραγματευθούν και θα κατατεθούν προσφορές από επτά με οκτώ μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως.

Υπολογίζεται ότι ως τον Δεκέμβριο του 2018 η αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων θα έχει αρχίσει. Το κόστος για το κράτος υπολογίζεται στα 80.000.000 ευρώ. Έτσι εκτιμάται ότι το κόστος για τους πολίτες θα είναι από 8 ως 10 ευρώ.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι ταυτότητες θα είναι πλαστικές και θα περιέχουν ένα μικρο-τσιπ. Σε αυτό θα είναι αποθηκευμένα βιομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου. Δεν θα υπάρχει το δακτυλικό αποτύπωμα, αλλά θα παραμείνει στην εμφάνιση η φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του κατόχου.

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Κώστας Μπακογιάννης/ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ ΔΤ: Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Οι μελλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λαμία, παρουσία του πρώην Υπουργού, Καθηγητή Γιάννη Πανούση, ο οποίος ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για τη διεκδίκηση του Πανεπιστημίου. Κατά τη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αφού ευχαρίστησε τον κ. Πανούση για την παρουσία του, ενημέρωσε για τις κινήσεις και της επαφές που είχε ο ίδιος για το θέμα, ενώ τα μέλη του συμβουλίου που αποτελείται από επιστήμονες, καθηγητές και εκπροσώπους τοπικών φορέων, κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για την πλήρη λειτουργία τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η επικαιροποίηση και η περαιτέρω τεκμηρίωση των προτάσεων της Περιφέρειας για την κάλυψη των αναγκών για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα.

Νωρίτερα, ο κ. Μπακογιάννης βρέθηκε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε και πάλι παρουσία του κ.  Γιάννη Πανούση. Κι εκεί είχε την ευκαιρία να επισημάνει για ακόμη μία φορά την αναγκαιότητα λειτουργίας του Πανεπιστημίου στη μοναδική από τις 13 Περιφέρειες της χώρας στην οποία δεν εδρεύει Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.      

«Στη χώρα μας, δυστυχώς, πρέπει να σπαταλάς χρόνο για την διεκδίκηση του αυτονόητου. Ένα από τα αυτονόητα για τα οποία παλεύουμε είναι η επανίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Δεν το κάνουμε φωνασκώντας, αλλά απόλυτα τεκμηριωμένα και αφού έχουμε μελετήσει όλες τις πτυχές του θέματος. Αυτό αποδεικνύεται από τη σημερινή συνεδρίαση αυτού του συμβουλίου, όπου σήμερα έχουμε την τιμή να βρίσκεται ανάμεσά μας ο Καθηγητής κ.  Πανούσης και στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι της εκπαίδευσης, άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα και όλοι οι επιστήμονες που μπορούν να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πάντα αποδεικνύει ότι όταν διεκδικεί, έχει σοβαρές προτάσεις και στοιχειοθετημένες λύσεις. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Δείχνουμε τον δρόμο που οδηγεί στο τέλος της εκπαιδευτικής μετανάστευσης και την ενίσχυση της οικονομίας μας. Πρέπει επιτέλους να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του τόσο για αυτά που κάνει όσο και για αυτά που δεν κάνει. Εμείς, σήμερα, δεν δηλώσαμε απλώς ότι είμαστε εδώ, αλλά και ότι μπορούμε με συγκροτημένο σχέδιο να προχωρήσουμε στην πράξη» τόνισε μεταξύ άλλων κατά την εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης και πρόσθεσε απευθυνόμενος στα μέλη του Συμβουλίου «Αυτά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και λίγο πριν με τον Καθηγητή κ. Πανούση, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της ΠΕΔ. Ο πρώην υπουργός, αναλαμβάνοντας τη μελέτη αυτής της μεγάλης προσπάθειας, αποδεικνύει ότι το αίτημα της τοπικής κοινωνίας είναι και δίκαιο και εφικτό. Είμαι εδώ, για να σας πω τι έχουμε κάνει εμείς μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως να ακολουθήσω τον δρόμο που θα δείξετε για να επιτύχουμε τον κοινό μας σκοπό. Την εκπαίδευση που αξίζουν οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας».  


Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

Θήβα: σύλληψη τριών ατόμων-τους έπιασαν καθώς έβγαιναν από σπίτι που λήστεψαν


Συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί στη Θήβα, για διάπραξη ληστείας και διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψε ότι ενέχονται σε (1) ληστεία και (3) κλοπές από οικίες, σε περιοχές της Θήβας 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια χθεσινής εξόρμησης στην Στερεά Ελλάδα, συνελήφθησαν επιπλέον (18) άτομα, για διάφορα αδικήματα

Αναλυτικότερα ελέγχθηκαν (899) άτομα και (795) οχήματα, προσήχθησαν (42) άτομα και βεβαιώθηκαν (217) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού σχεδιασμού για την αποτροπή διάπραξης εγκληματικών πράξεων, με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τρεις (3) ημεδαποί, ηλικίας 18,17 και 14 ετών, κατηγορούμενοι για διάπραξη ληστείας και διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής, σε περιοχές της Θήβας.
Ειδικότερα, χθες (26-02-2018) το μεσημέρι, περιπολούντες αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις συλληφθέντες, κατά την έξοδό τους από οικία σε περιοχή της Θήβας, στην οποία είχαν εισέλθει από ανασφάλιστο παράθυρο, με σκοπό την κλοπή.
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων, ένα ρολόι χειρός, το οποίο είχαν μόλις αφαιρέσει από την προαναφερόμενη οικία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Το μοναδικό εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα σε έναν τεράστιο πλάτανο


Το μοναδικό εκκλησάκι της Ελλάδας που βρίσκεται μέσα στο κοίλωμα (κουφάλα) ενός τεράστιου πλατάνου.

Το εκκλησάκι της Παναγίας της Πλατανιώτισσας βρίσκεται σε μία καταπράσινη τοποθεσία στη δυτική όχθη του ποταμού Κερυνίτη στο χωριό Πλατανιώτισσα, σε απόσταση 19 χιλιομέτρων από την πόλη των Καλαβρύτων.

Είναι φτιαγμένο μέσα στο κοίλωμα (κουφάλα) ενός τεράστιου πλατάνου, ίσως του γηραιότερου στον κόσμο, μιας και φύεται εκεί για περισσότερα από χίλια χρόνια.

Το ιστορικό αυτό πλατάνι έχει ύψος 25 μ. περίπου ενώ η περίμετρος της βάσης του κορμού του ξεπερνάει τα 17 μέτρα. Στο εσωτερικό του Ναού χωρούν 22 άτομα.

Στο εσωτερικό του πλατάνου είναι αποτυπωμένη ανάγλυφα με υπερφυσικό τρόπο η εικόνα της Παναγίας που κρατά στα χέρια της το θείο βρέφος.

Σύμφωνα με την παράδοση, το 840 μ.Χ. κατά την περίοδο της εικονομαχίας όταν πυρπολήθηκε η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου οι πιστοί κατάφεραν να διασώσουν την θαυματουργή εικόνα της Μονής και την περιέφεραν από χωριό σε χωριό με σκοπό να εξασφαλίσουν την ασφάλειά της και να εδραιώσουν την πίστη των Χριστιανών

. Σε μία τέτοια περιφορά της εικόνας , οι Ιερομόναχοι της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου διανυκτέρευσαν στον ίδιο τόπο που είχαν διανυκτερεύσει στο παρελθόν οι Άγιοι Πατέρες Συμεὼν και Θεόδωρος, μέσα στο φυσικό κοίλωμα του πλατάνου.

Στο κοίλο εσωτερικό του πλατάνου όπου κρέμασαν και την εικόνα, με θαυμαστό τρόπο σύμφωνα με την παράδοση, απέναντι ακριβώς από τη θέση που ήταν κρεμασμένη Ιερή εικόνα της Θεοτόκου, χαράκτηκε πανομοιότυπο ομοίωμα αυτής.

Αυτός είναι και ο λόγος που ονομάστηκε «Παναγία η Πλατανιώτισσα», όνομα που πήρε αργότερα και το ίδιο το χωριό το οποίο μέχρι τότε ονομαζόταν Κλαπατσούνα.

Στην Παναγία την Πλατανιώτισσα η οποία γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου μπορεί ο επισκέπτης να περιηγηθεί στο καταπράσινο χωριό και να γευθεί υπέροχο παραδοσιακό φαγητό στις τρεις ταβέρνες που βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι.

Dikaiologitika

Κώστας Μπακογιάννης/ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ ΔΤ: Ηλεκτροκίνητα αμαξίδια για τα ΑμΕΑ της Στερεάς Ελλάδας, με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος

Ηλεκτροκίνητα αμαξίδια για τα ΑμΕΑ της Στερεάς Ελλάδας,
με δωρεά του  Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Ακόμη μία δράση για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την πρόνοια για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας για την υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωνικής Παρέμβασης της Περιφέρειας «Γέφυρα».

Ο κ. Μπακογιάννης έκανε γνωστό ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά άμεσα στη χορήγηση ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων σε ανασφάλιστους πολίτες και πολίτες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας, που αντιμετωπίζουν μόνιμη αδυναμία βάδισης με παραπληγία και ατελή ή πλήρη τετραπληγία στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου της Περιφέρειας για την εξοικονόμηση πόρων και τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την κοινωνική συνοχή και την πρόνοια.

«Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα του 2018, να υπάρχουν ΑμΕΑ με δυσκολίες μετακίνησης, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και ζουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Με το πρόγραμμα «Γέφυρα», εντοπίζουμε τους ανθρώπους που χρήζουν βοήθειας και δεν περιμένουμε αυτούς να έρθουν σε εμάς. Αξιοποιούμε πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και χορηγίες ιδιωτών, για να στηρίξουμε την υλοποίηση δράσεων που ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας. Η χορήγηση των ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων, θα κάνει καλύτερη την καθημερινότητα όσων χρειάζονται στήριξη, θα βγάλει τους ανθρώπους αυτούς έξω από τα σπίτια τους. Γιατί ο πολιτισμός και η αξιοπρέπεια περνά από την καθημερινότητα, αλλά την καθημερινότητα όλων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις κοινωνικές δράσεις της Περιφέρειας και ευχαρίστησε το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για τη δωρεά των αμαξιδίων. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία που συμμετείχαν στην ενημέρωση, επισήμανε την ανάγκη της συνεχούς και ουσιαστικής συνεργασίας τους με την Περιφέρεια. «Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει πολλά, μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα» είπε κλείνοντας την ενημέρωση ο Περιφερειάρχης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr και να απευθύνονται στα παρακάτω γραφεία:Α/Α
ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης –ΠΣΤΕ,
 Δομή ΓΕΦΥΡΑ
2ος όροφος, Τηλ.: 2231028725
2.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας
Ι. Γιδογιάννου 31 , 33100, Άμφισσα
3ος όροφος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Τηλ.: 22653 50656
3.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας
(Κεντρικό Δημαρχείο)
Εθνικής Αντιστάσεως 1 , 36100, Καρπενήσι
Τηλ.: 22373 52306, 52304
4.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39 , 32131 , Λιβαδειά
Ισόγειο
Τηλ.: 22613 50106
5.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα
Ισόγειο, Γραφείο 10, Τηλ.: 22213 53932-3

Επιπλέον Πληροφορίες:
κ. Θέμης Χειμάρας – Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας
(Τηλ. 22310 28725)Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις οδηγώντας αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο


Στην χώρα μας η πλειοψηφία των αυτοκινήτων έχει μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων. Αυτό σημαίνει πως οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει στη διαδικασία συμπλέκτης-αλλαγή ταχύτητας. Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα που καλό είναι να αποφεύγουμε κατά τη χρήση του κιβωτίου και που κανείς δεν μας έχει διδάξει!

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε 5 κακές συνήθειες:

1. Μην αφήνετε το χέρι πάνω στο λεβιέ

Πολλοί έχουν την κακή συνήθεια, κατά τη διάρκεια της οδήγησης να αφήνουν το χέρι πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων.

Ο λεβιές βρίσκεται εκεί για να αλλάζουμε ταχύτητες και όχι για να ξεκουράζουμε το χέρι μας.

Δελτίο Τύπου 3ου Λυκείου Θηβών


Ο Ιατρικός Σύλλογος Θήβας, σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βοιωτίας, στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στους εφήβους, πραγματοποίησε στις 13/02/18 στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας ημερίδα με θέμα ΄΄Ατμιστές-Καπνιστές ‘’ με συμμετοχή μαθητών από γυμνάσια και λύκεια της πόλης.

Το θέμα ανέπτυξε ο Επίκουρος Καθηγητής παιδοπνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Κ. Χάρης Κατσαρδής και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν πολλά για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία τους και τα νεώτερα δεδομένα για την χρήση του Ηλεκτρονικού Τσιγάρου. Ο κ. Κατσαρδής κατόρθωσε να παρουσιάσει ένα επιστημονικό θέμα μιλώντας την γλώσσα των παιδιών, γεγονός που κινητοποίησε το ενδιαφέρον τους και συνέβαλε στην επίλυση πλήθους αποριών.

Η εκδήλωση κρίθηκε επιτυχής τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τα παιδιά μας.

Πολλά συγχαρητήρια στο Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας και ιδιαίτερα στην πρόεδρό του κα Φιλιώ Πρωτόπαπα για την πρωτοβουλία τους και ευχόμαστε να υπάρξει ανάλογη συνέχεια με θέματα που αφορούν όλους μας και ιδιαίτερα τα παιδιά μας.

Το διδακτικό Προσωπικό του Λυκείου

Επίδομα παιδιού: Πριν από το Πάσχα η πρώτη δόση – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι


– Ποιες οικογένειες δικαιούνται το επίδομα παιδιού

– Πώς υπολογίζεται το ποσό – Αναλυτικά παραδείγματα

– Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι όσοι αλλάζουν εισοδηματική κατηγορία

Στα τέλη Μαρτίου και πριν από το Πάσχα, θα δοθεί η Α΄δόση του επιδόματος παιδιού, με τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του 2017 και τα περσινά Α21. Αυτό γνωστοποίησε ο διοικητής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) Στυλιανός Πλιάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το νέο Α21 θα υποβληθεί, μετά το Πάσχα. Στις επόμενες δόσεις θα ενσωματωθούν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2018. Σύμφωνα με τον κ. Πλιάκη, το επίδομα παιδιού θα πληρώνεται πλέον σε έξι διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, θεσπίστηκε το «επίδομα παιδιού», που καταβάλλεται από 1/1/2018 και αντικαθιστά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων–πολυτέκνων. Το νέο επίδομα καταβάλλεται, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα», κατά τα πρότυπα του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με τη λεγόμενη κλίμακα ισοδυναμίας.

Η κλίμακα ισοδυναμίας προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, ως εξής:

1.339.600 ευρώ για τους Βοιωτικούς Δήμους - Για μηχανήματα έργου και σχολικά κτίρια

https://exeis-nea.blogspot.gr/2018/02/1339600.html
Δύο προσκλήσεις,
συνολικού προϋπολογισμού 110.000.000 ευρώ, μία για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ύψους 60.000.000. ευρώ και μία για την υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ύψους 50.000.000 ευρώ, με τις οποίες ενεργοποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων – «ΦιλόΔημος ΙΙ», υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης..


Η επόμενη πρόσκληση
στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος αφορά στην κατασκευή Παιδικών Χαρών και σταδιακά θα τεθούν πλήρως στη διάθεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι προβλέψεις και των δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων «ΦιλόΔημος» Ι και ΙΙ, συνολικού ύψους 740.000.000 ευρώ για το 2018 με στοχευμένες δράσεις..

Η πρώτη πρόσκληση, προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ αφορά μηχανήματα έργου και είναι μη ανταγωνιστική, καθώς δικαιούχοι είναι και οι 325 δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιχορηγούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την έκταση, τον πληθυσμό και το πλήθος των οικισμών τους.

Οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούργια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου, καθώς και εξαρτήματα για προσθήκη σε υφιστάμενα βάσει των κείμενων διατάξεων..

Η δεύτερη πρόσκληση, προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ αφορά την συντήρηση σχολικών κτηρίων, καθώς και των αύλειων χώρων τους..

Η κατανομή των πόρων θα γίνει με κριτήριο τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων και τον αριθμό των μαθητών και αφορά όλους τους δήμους της χώρας κι ενδεικτικά, εκτός των κλασσικών εργασιών συντήρησης δίνεται η δυνατότητα για την κατασκευή απλών ραμπών πρόσβασης σε αυτά, καθώς και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων..

Το ποσό χρηματοδότησης για τον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι 135.000 ευρώ για μηχανήματα έργου και 52.200 ευρώ για την συντήρηση σχολικών κτιρίων ..

Το ποσό χρηματοδότησης για τον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας είναι 135.000 ευρώ για μηχανήματα έργου και 40.800 ευρώ για την συντήρηση σχολικών κτιρίων..

Για τον Δήμο Θηβαίων η χρηματοδότηση 220.000 ευρώ για μηχανήματα έργου και 179.400 ευρώ για την συντήρηση σχολικών κτιρίων..

Με το ποσό των 210.000 ευρώ επιχορηγείται ο Δήμος Λεβαδέων για μηχανήματα έργου και με 166.300 ευρώ για την συντήρηση σχολικών κτιρίων..

Για τον Δήμο Ορχομενού
η χρηματοδότηση για τα μηχανήματα έργου είναι 150.000 ευρώ και για την συντήρηση σχολικών κτιρίων 50.900 ευρώ..

Τέλος, για τον Δήμο Τανάγρας
η χρηματοδότηση για τα μηχανήματα έργου είναι 165.000 ευρώ και για την συντήρηση σχολικών κτιρίων 97.000 ευρώ.

Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ-ΑΟ ΘΗΒΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ


Συγχαρητήρια Δημάρχου Θηβαίων στον ΑΟ “Η ΘΗΒΑ” και στον ΠΑΣ “ΚΙΘΑΙΡΩΝ”


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θερμά συγχαρητήρια και στις δύο ποδοσφαιρικές ομάδες της περιοχής Δήμου Θηβαίων ΑΟ “η Θήβα” και ΠΑΣ “Κιθαιρών” που κατάφεραν να φτάσουν στον Τελικό Κυπέλλου Βοιωτίας της ΕΠΣ Βοιωτίας και να αναμετρηθούν με fair play, προσφέροντάς στο ποδοσφαιρόφιλο κοινό ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, που ανέδειξε Κυπελλούχο Βοιωτίας τον ΑΟ “η Θήβα”.


Εύχομαι καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες στις διοικήσεις, τους προπονητές και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιριστές και των δύο αξιέπαινων ομάδων του Δήμου μας, που με αγάπη για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο συνεχίζουν να διακρίνονται, παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει εν γένει ο αθλητισμός στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Ο κ. Ηλίας Τραμπάκουλος νέος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θηβαίων και Επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας “Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας”


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ορκίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2018 ο νέος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων  κ. Ηλίας Τραμπάκουλος, ως πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος του συνδυασμού “Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας”, εκλογικής περιφέρειας Θήβας, στη θέση του παραιτηθέντος Επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας και Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Κόρδατζη.

Η ορκωμοσία του πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάου στο γραφείο του στο Δημαρχείο, παρουσία των Αντιδημάρχων Θηβαίων κ.κ. Ανδρέα Χατζησταμάτη και Σπύρου Κίτσου. Ο κ. Δήμαρχος  ευχήθηκε στον κ. Τραμπάκουλο καλή θητεία, να είναι καλορίζικος και να έχει τη δύναμη και τη θέληση που απαιτείται για να ανταποκριθεί επάξια στα νέα του καθήκοντα, όπως και ο προκάτοχός του.


Ο κ. Κόρδατζης υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους και στην επιστολή του δήλωσε ότι ο κ. Τραμπάκουλος θα εκπροσωπεί εφεξής την παράταξη “Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας” ως Επικεφαλής αυτής, μετά από σχετική απόφαση που ελήφθη σε συνεδρίασή της .  

Πώς μεγαλώνουμε δυστυχισμένα παιδιά χωρίς να το καταλάβουμε

από Μάρια Κωνσταντοπούλου |
Μεγαλώνοντας τα παιδιά μας στην σύγχρονη εποχή, που τα πάντα είναι πιο εύκολα, θα έπρεπε να είναι σχεδόν δεδομένο ότι τα κάνουμε ευτυχισμένα. Ότι τους δίνουμε τα κατάλληλα εφόδια για να γίνουν ολοκληρωμένοι ενήλικες και να μπορέσουν κι εκείνοι με τη σειρά τους να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Είναι, όμως, όντως έτσι; Οι επιπλέον ανέσεις που τους προσφέρουμε αρκούν για να τα κάνουμε χαρούμενα; Άθελά μας, μπορεί να κάνουμε κάποια λάθη που να τους στερούν την ευτυχία, ακόμα και αν εμείς νομίζουμε το αντίθετο.Δουλεύουμε υπερβολικά

Δυστυχώς, οι σύγχρονες συνθήκες ζωής κάνουν τους γονείς να περνούν πολλές- αν όχι τις περισσότερες ώρες- της ημέρας στη δουλειά. Αν, μάλιστα, σ' ένα ζευγάρι δουλεύουν και οι δύο πολύ, η κατάσταση επιδεινώνεται. Αναμφισβήτητα, κύριος στόχος τους είναι προσφέρουν τα πάντα στα παιδιά τους, αλλά είναι αυτό που πραγματικά εκείνα θέλουν;

Τα υλικά αγαθά, ακόμα και τ' ακριβότερα δώρα, δεν μπορούν ποτέ ν' αναπληρώσουν το κενό της απουσίας μας. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, θα καταλάβουν πόσο τους έχει λείψει το ότι δεν καταφέραμε να ήμαστε «εκεί» στον αγώνα μπάσκετ του γιου μας ή στην παράσταση μπαλέτου της κόρης μας.
Δεν τηρούμε τα λόγια μας

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ


Πραγματοποίηση Θεματικής Περιήγησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξη με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων», με MIS:5000935.

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας, 8 Μαρτίου 2018, η ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξη με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων», σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Βοιωτίας, πρόκειται να πραγματοποιήσει την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 ώρα 12.00 π.μ., θεματική περιήγηση με τίτλο:

«Ταξιδεύοντας στον Κόσμο των Γυναικών.

Η θέση της Γυναίκας από την Αρχαιότητα έως τη Νεώτερη Εποχή».

Μέσα από επιλεγμένα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών, θα παρουσιασθεί η θέση της γυναίκας, ως θεότητα, μητέρα, σύζυγος και αδερφή, από την Αρχαιότητα έως τη Νεώτερη Εποχή, με σκοπό την ανάδειξη του πολυπρόσωπου κοινωνικού ρόλου της στο πέρασμα των αιώνων.

Η δράση είναι δωρεάν, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής στα τηλ: 2262023559 (Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών), 2262089576 (Συμβουλευτικό Κέντρο Θήβας) καθώς και στο email: symvouleutiko@thiva.gr.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Διάρκεια περιήγησης: 90 λεπτά

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΚΑΛΕΣΜΑ

·        Στις 28 Φλεβάρη 2018 το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Βοιωτίας συνδιοργανώνει με τους Συλλόγους Π.Ε. Λιβαδειάς και Θήβας παράσταση διαμαρτυρίας στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας στο Διοικητήριο (Λιβαδειά) και ώρα 13.30΄.
·        Στις 2 Μαρτίου 2018 το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση κεντρικής συγκέντρωσης στο Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα και ώρα 13.00΄. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
Για το λόγο αυτό  το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Βοιωτίας καλεί όλους τους συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρωτές, σε συγκεντρώσεις ενημέρωσης και οργάνωσης των κινητοποιήσεων
την Τρίτη 27 Φλεβάρη 2018
στη Θήβα στο 2ο Γυμνάσιο στις 5:00 μμ. και
στη Λιβαδειά στο Εσπερινό ΕΠΑΛ στις 5:00 μμ.


- Ο -
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

- Ο -
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Κάλεσμα από τη ΧΕΝ ΘήβαςΒίντεο από τον τελικό του κυπέλλου Βοιωτίας

Η Θήβα κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας στον τελικό του Κιθαιρώνα με 2-1.
     FOTO https://fcthiva.blogspot.gr/2018/02/1-2-2017-2018.html

Δείτε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Σωτηρόπουλου από τον τελικό του κυπέλλου Βοιωτίας. Η Θήβα κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας στον τελικό του Κιθαιρώνα με 2-1.

Επιτυχίες του Συλλόγου Σαρακατσαναίων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΤοξοβολίαςΈνα χρυσό, ένα αργυρό και δύο χάλκινα ήταν τα μετάλλια που κατέκτησαν οι αθλητές μας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα τοξοβολίας 2018 που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ στην Αθήνα.

Χρυσός πανελληνιονίκης στην κατηγορία Ν. Ανδρών Ολυμπιακού τόξου αναδείχτηκε ο Ακριβάκης Νικόλαος και στην ίδια κατηγορία το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Σούτας Νικόλαος

Στο ομαδικό Ν. Ανδρών Ολυμπιακού τόξου οι αθλητές μας Ακριβάκης Νικόλαος, Ζαχαριάς Κωνσταντίνος και Σούτας Νικόλαος κατέκτησαν την δεύτερη θέση και στέφθηκαν αργυροί πανελληνιονίκες.

Στην κατηγορία των εφήβων Ολυμπιακού τόξου οι αθλητές μας Αυγητίδης Νικόλαος-Ιωακείμ ,Βασιλειάδης Άγγελος και Παπαναστασίου Αναστάσης πήραν το χάλκινο μετάλλιο.
Τέταρτη θέση κατέκτησε ο Καλομοίρης Γεώργιος στην κατηγορία Ανδρών Ολυμπιακού τόξου. Ο Καβάλος Χρήστος κατετάγη έκτος στην κατηγορία Εφήβων Συνθέτου τόξου.

Αξιόλογη ήταν και η εμφάνιση των αθλητών και αθλητριών του συλλόγου Βεντούρη Παναγιώτας , Αυγητίδη Άννας- Μαρίας και Τριάντη Σπύρου, Βεντούρη Ζαννή και Βασιλειάδη Στράτου.

Για άλλη μια χρονιά οι εξαιρετικές διακρίσεις και επιδόσεις των αθλητών επιβεβαίωσαν τη δυναμική πορεία του συλλόγου πανελλαδικά.

Οι προπονητές Νίκος Μπαλιάμης και Βασίλης Χριστοδούλου καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συγχαίρουμε τους αθλητές μας για τις ωραίες στιγμές που μας χάρισαν και νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους γονείς τους για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.

Γιατί δενόμαστε διαφορετικά στο κάθισμα του αυτοκινήτου και του αεροπλάνου


newsbeast
Το καθιερωμένο κάθισμα της οικονομικής θέσης μιας πτήσης φέρει πάνω του ουκ ολίγα ορόσημα σχεδιασμού, άνεσης και ασφάλειας.

Όπως αυτό το αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην πλάτη της μπροστινής θέσης, το κουμπί που σου επιτρέπει να ρυθμίσεις την κλίση του καθίσματος και τη ζώνη ασφαλείας φυσικά, έναν κολοσσιαίο σταθμό στην εξέλιξη της αεροπορικής θέσης.

Τι γίνεται όμως με αυτή τη ζώνη; Και γιατί δεν μοιάζει στη λειτουργία της με την άλλη ζώνη που ξέρουμε όλοι καλά, αυτή που υπάρχει στα καθίσματα του αυτοκινήτου δηλαδή και κάποιοι συνεχίζουν να θεωρούν διακοσμητική;

Η ζώνη ασφαλείας του αεροπλάνου δένεται όπως ξέρουμε μόνο γύρω από τη μέση. Είναι ουσιαστικά δυο κομμάτια υφάσματος που ασφαλίζουν σε μια μεταλλική αγκράφα στο κέντρο ακριβώς του κορμού μας. Και πόσο διαφορετική είναι από τη ζώνη του αυτοκινήτου, ακόμα και των αγωνιστικών τετράτροχων!Μόνο που η ιστορία της ζώνης του αεροπλάνου δεν είναι απλή υπόθεση. Όταν ρώτησαν, για παράδειγμα, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (Federal Aviation Administration) σχετικά, εκείνη αρνήθηκε απλώς να απαντήσει. Το ίδιο έκανε περιέργως και η AmSafe, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ζωνών αεροπλάνου του κόσμου. Αλλά και ειδικοί της ασφάλειας των πτήσεων έχουν αρνηθεί επανειλημμένως να μιλήσουν σε δημοσιογράφους και μια ματιά στο ίντερνετ αποκαλύπτει περισσότερα «όχι» παρά «ναι».

Συμβουλές για το πώς να βγάζετε βόλτα τον σκύλο σας όταν βρέχει1. Βγείτε για πολύ λίγο

Είναι αυτονόητο πως όταν υπάρχει ισχυρή κακοκαιρία έξω, δεν γίνεται να βγείτε ούτε εσείς, ούτε ο σκύλος σας για ευχάριστη βόλτα. Οπότε, μπορείτε να τον βγάλετε για πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα ίσα ίσα για να κάνει την ανάγκη του.
Αν ο καιρός καλυτερέψει μπορείτε να βγείτε αργότερα και να απολαύσετε τη βόλτα με τον σκύλο σας με την μυρωδιά της βροχής.

2. Πηγαίντε τον σε κάποιο πάρκο για σκύλους

Για να περιορίσετε τον χρόνο που θα πρέπει να μείνετε έξω, πηγαίντε το κατοικίδιό σας σε ένα πάρκο για σκύλους όπου θα έχει αρκετό χώρο να τρέξει, να παίξει και να ευχαριστηθεί, πριν γίνετε και οι δύο εντελώς μούσκεμα. Μερικά από τα καλύτερα πάρκα για σκύλους στην Αθήνα είναι: το Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο Ελληνικού, το Πάρκο Φλοίσβου και το Πάρκο Ηλιούπολης. Αν δεν έχετε κάποιο από αυτά κοντά σας, σίγουρα με μία γρήγορη έρευνα στο internet μπορείτε να βρείτε κάποιο που να σας εξυπηρετεί. Σημείωση: Το πιθανότερο είναι ο σκύλος σας να λερωθεί, οπότε μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας πετσέτες ή καθαριστικά μαντηλάκια.

3. Ντυθείτε κατάλληλα

Εκτός από τα απαραίτητα όπως ομπρέλα και αδιάβροχο πανωφόρι, καλό θα ήταν να φορέσετε και παπούτσια κατάλλα για βροχή -αν έχετε γαλότσες, ακόμα καλύτερα. Αν ο σκύλος σας ενθουσιάζεται πολύ όταν βγαίνει βόλτα, καλό θα ήταν να είστε προετοιμασμένες να πατήσετε μέσα σε νερά ή λάσπη. Αν ο σκύλος σας σας αφήνει να του φορέσετε το αντίστοιχο αδιάβροχο για σκυλιά, τότε μπορείτε να γλυτώσετε να βραχεί και να λερωθεί και ο ίδιος.

4. Αποφύγετε τους πολυσύχναστους δρόμους

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις: Είτε ο σκύλος σας λατρεύει να πατάει μέσα σε οτιδήποτε θυμίζει λίμνη, είτε αποφεύγει εντελώς το νερό. Σε κάθε περίπτωση, το να περάσει ένα αμάξι και να βρέξει εσάς και το κατοικίδιό σας, δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Οπότε καλό θα ήταν να αποφύγετε τους πολυσύχναστους δρόμους.

5. Προετοιμαστείτε για το τέλος της βόλτας

Αν έχετε περάσει ώρα στη βροχή, σίγουρα θα θέλετε να επιστρέψετε σπίτι, να κάνετε ένα ζεστό μπάνιο και να φορέσετε άνετα ρούχα. Ωστόσο, ο σκύλος σας χρειάζεται κι εκείνος αντίστοιχη φροντίδα. Αρχικά, ετοιμάστε την είσοδο του σπιτιού: Μπορείτε να βάλετε ένα αρκετά μεγάλο χαλί για να πατήσει και να τιναχτεί και να έχετε μερικές πετσέτες που προορίζονται μόνο για το κατοικίδιό σας. Συγχρόνως, μπορείτε να έχετε μερικά υγρά μαντηλάκια για να καθαρίσετε τα πόδια του, αλλά και ένα πιστολάκι μαλλιών για να επισπέυσετε τη διαδικασία του στεγνώματος. govastileto.gr

Εβδομάδα δράσης για την εκπαίδευση στη Βοιωτία1. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προκηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας 11.00 – 14.00 την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στη συγκέντρωση για τη διεκδίκηση μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας, ώρα 13.00).


2. Παράσταση Διαμαρτυρίας στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας στο Διοικητήριο (Λιβαδειά)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ 2018 & ΩΡΑ 13.30, Συνδιοργάνωση: ΣΕΠΕ Λιβαδειάς, ΣΕΠΕ Θήβας, ΕΛΜΕ Βοιωτίας

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τα πρώτα ταξί χωρίς τιμόνι και πεντάλ στους δρόμους το 2019

Ρομποτικά ταξί χωρίς τιμόνι και πεντάλ θέλει να «ρίξει» στους δρόμους το 2019 η General Motors.


Ρομποτικά ταξί χωρίς τιμόνι και πεντάλ θέλει να «ρίξει» στους δρόμους το 2019 η General Motors, η οποία έχει ήδη καταθέσει αίτηση για τη σχετική άδεια, ενώ έχει καθοριστεί και η περιοχή δοκιμών, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Με την πρώτη ματιά στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου, κάποιος μπορεί να διακρίνει πως στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, το παρμπρίζ προσφέρει απεριόριστη θέα. Όμως με μια πιο προσεκτική ματιά γίνεται αντιληπτό ότι λείπουν κρίσιμα όργανα: το ταχύμετρο και το τιμόνι. Ακόμα και τα πεντάλ δεν είναι ορατά στο χώρο των ποδιών του καθίσματος του οδηγού, γράφει η Die Welt.

Έτσι θα είναι το πρώτο πραγματικό ρομποτικό ταξί, που αναμένεται στους δρόμους των ΗΠΑ το επόμενο έτος. Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία General Motors (GM), στην οποία παλαιότερα ανήκε και η Opel, θέλει να φέρει το 2019 περίπου 2.500 αυτοκινούμενες εκδόσεις του ηλεκτρικού αυτοκινήτου Chevrolet Bolt στο δρόμο. Τώρα πολλοί κατασκευαστές πειραματίζονται με μερικώς ή και εντελώς αυτόνομα οχήματα, επισημαίνεται στο δημοσίευμα.


Τα αυτοκινούμενα δοκιμαστικά αυτοκίνητα προσφέρουν, τουλάχιστον θεωρητικά, την ευκαιρία στους επιβάτες να παρεμβαίνουν. Στις δοκιμές που γίνονται στους δρόμους υπάρχει πάντα ένας ειδικά εκπαιδευμένος οδηγός ο οποίος παρακάμπτει τον υπολογιστή σε περίπτωση λάθους.

Αυτό δεν θα είναι πλέον εφικτό με το μοντέλο Cruise AV της GM. Ακόμη και αν υπήρχε οδηγός δεν θα βοηθούσε, καθώς λείπουν τιμόνι και πεντάλ. Η GM έχει ήδη ζητήσει άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ για ρομποτικά ταξί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη έγκριση, καθώς οι νόμοι δεν συμβαδίζουν με τον ρυθμό της τεχνολογικής ανάπτυξης. Το Cruise AV δεν μπορεί να συμμορφωθεί με ορισμένους κανόνες, σύμφωνα με την GM. Για παράδειγμα, με την απαίτηση να έχει ενσωματωμένο αερόσακο στο τιμόνι.

Έτσι η GM εξήγησε στις αρχές πως το Robo-Taxi θα παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας χωρίς να τηρεί το γράμμα του νόμου. Για παράδειγμα με την εγκατάσταση αερόσακων συνοδηγού και στις δύο πλευρές. Ανοιχτό παραμένει βέβαια, εάν και πότε οι εμπειρογνώμονες του υπουργείου θα συμφωνήσουν με το πείραμα.

Η περιοχή εκκίνησης θα μπορούσε να είναι το Σαν Φρανσίσκο

Ωστόσο, πολλοί ανταγωνιστές ακολουθούν αυτήν την εξέλιξη. Παραδείγματος χάριν, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, η BMW δοκιμάζει ήδη στόλο αυτο-οδηγούμενων αυτοκινήτων στην κίνηση, μέσα και γύρω από το Μόναχο. Η Daimler και η Bosch ανακοίνωσαν ένα κοινό robo-taxi για την αρχή της επόμενης δεκαετίας. Σε αυτό προστέθηκαν νέοι ανταγωνιστές, όπως η Tesla.

Ακόμη, η Google έχει ήδη πριν μερικά χρόνια δοκιμάσει αυτοκίνητα χωρίς τιμόνι, φυσικό αέριο και φρένο, τα οποία κατασκεύασε η θυγατρική της εταιρεία Waymo. Ωστόσο όταν αυτά κινούνται στον δρόμο με επιβάτες, διαθέτουν τιμόνι και πεντάλ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση ανάγκης.

Πάντως, η Waymo έχει σε ετοιμότητα έναν στόλο Chrysler-Minivans, στα οποία επιθυμεί μέσα στο 2019 να καταργήσει τους δοκιμαστικούς οδηγούς. Σε περίπτωση οι επιβάτες έχουν επιφυλάξεις, μπορούν να παρέμβουν οι ίδιοι .

Η GM αρχικά θέλει να χρησιμοποιήσει τα robo-taxis μόνο σε καλά καθορισμένες περιοχές. Πιθανότερο η εκκίνηση να γίνει από το κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, όπου η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία με αυτόνομα οχήματα που εξακολουθούν να έχουν τιμόνια και πεντάλ.

Οι χρήστες μπορούν να καλέσουν τα ρομποτάκια ταξί μέσω της εφαρμογής για κινητά. Κατά την άφιξη του οχήματος ρυθμίζονται αυτόματα ο κλιματισμός και το σύστημα ψυχαγωγίας, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη. Μέσα στο αυτοκίνητο θα υπάρχουν οθόνες αφής για να παρακολουθήσετε τη διαδρομή και να έρθετε σε επαφή με ένα κέντρο εξυπηρέτησης. Στην οθόνη θα εμφανίζεται επίσης ένα κουμπί, το μόνο που επιτρέπει παρέμβαση στην οδήγηση: Πατώντας το σε περίπτωση ανάγκης η πορεία του αυτοκινήτου διακόπτεται άμεσα πριν από την ολοκλήρωση της διαδρομής.

Πηγή: thetoc.gr

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Τα παιδιά μας είναι εξαρτημένα από τα κινητά, παραδέχονται πλέον οι γονείς


Το 47% των γονιών θεωρεί ότι τα παιδιά του είναι εθισμένα στις ηλεκτρονικές συσκευές και το τρεις στους δέκα παραδέχονται ότι και οι ίδιοι είναι εξαρτημένοι από τα κινητά

Πλέον οι γονείς παραδέχονται ότι τα παιδιά τους έχουν εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο και μάλιστα αναγνωρίζουν ότι οι ίδιοι φέρουν ευθύνη γι΄αυτό. Σύμφωνα με έρευνα των ινστιτούτων «Common Sense Media» and «SurveyMonkey» που δημοσιεύει η αμερικανική εφημερίδα «USA TODAY», σχεδόν οι μισοί γονείς, το 47%, στις ΗΠΑ θεωρούν ότι τα τέκνα τους έχουν εθιστεί στις ηλεκτρονικές συσκευές. Την ίδια ώρα, το 32% των γονιών θεωρεί ότι και οι ίδιοι είναι εξαρτημένοι από τα κινητά.

Επιπλέον, οι μισοί γονείς ανησυχούν για το πώς μπορεί να επηρεαστεί η ψυχική υγεία των παιδιών τους από την τεχνολογία. Σχεδόν ένας στους πέντε ανησυχεί «εξαιρετικά» ή «πολύ» για τυχόν επιπτώσεις των ηλεκτρονικών συσκευών στην ψυχική υγεία των τέκνων τους.

«Ο εθισμός στην τεχνολογία απασχολεί ιδιαίτερα τους γονείς, ιδίως όσους έχουν εφήβους», δήλωσε ο Τζον Κοέν, επικεφαλής ερευνητής της ινστιτούτου «SurveyMonkey».
Σύμφωνα με την έρευνα, το 89% των γονιών πιστεύει ότι είναι στο χέρι τους να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα παιδιά τους τα κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 25 και 20 Ιανουαρίου σε δείγμα 4.201 ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων 1.024 γονιών με παιδιά κάτω των 18 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ πολλοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί επικεντρώνουν την έρευνά τους στις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην ψυχική υγεία των χρηστών, κυρίως των παιδιών και εφήβων.