Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω της κρίσης


Αύξηση παρουσιάζουν οι μαθητές που γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο.

Στην Ελλάδα της κρίσης ραγδαία άνοδο έχουν σημειώσει οι εγκαταλείψεις του σχολικού περιβάλλοντος κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Όλο και περισσότεροι μαθητές δηλώνουν απογοητευμένοι από το σχολείο και σταματούν να προσπαθούν, σύμφωνα με έρευνα της Εφημερίδας των Συντακτών.


Σε σχολεία από την Καλλιθέα και τη Νέα Σμύρνη, μέχρι την Κέρκυρα και τη Δράμα, διαπιστώνεται ότι το 87% των μαθητών δεν καταβάλλουν καμία προσπάθεια, το 76% έχουν μικρότερες βαθμολογικές επιδόσεις και το 95% μειωμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες.
Αυτό αποτυπώνεται στα μεγάλα ποσοστά χαμηλών βαθμολογιών που καταγράφονται στις πανελλαδικές εξετάσεις και οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι αυτό έχει άμεση σχέση με τις συνέπειες της κρίσης.

Από την άλλη, είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού σε όλα τα σχολεία η εντυπωσιακή συρρίκνωση της ομάδας των μαθητών που πασχίζει για καλά αποτελέσματα. Το ποσοστό της μείωσης της εμφάνισης μαθητών που επιζητούν τις καλές επιδόσεις στο σχολείου αγγίζει το 79%.
Αντίστοιχα, η ομάδα παιδιών με "χαμηλές πτήσεις" στο σχολείο εκτιμάται από την έρευνα ως η μεγαλύτερη σε ποσότητα από τη Μεταπολίτευση και έπειτα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι παράγοντες συμφωνούν ότι το γενικευμένο φαινόμενο έχει να κάνει με την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της στις οικογένειες των μαθητών και στην υποχρηματοδότηση της ελληνικής εκπαίδευσης, η οποία είναι πλέον εντονότερη από ποτέ.

Πριν από περίπου τριάντα χρόνια, την ακαδημαϊκή χρονιά 1981/82, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της συντριπτικής πλειονότητας των φοιτητών και φοιτητριών που απάντησαν στην ερώτηση "νομίζετε ότι στη σημερινή ελληνική κοινωνία τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να μεταπηδούν σε μια κοινωνική τάξη ανώτερη από αυτή στην οποία βρίσκονται οι γονείς τους;", η απάντηση συγκέντρωνε το 95%. Εν έτει 2013, την απάντηση αυτή δε δίνουν ούτε οι μισοί μαθητές.

Πράγματι, σε αντίθεση με το παρελθόν το παιδί μιας εργατικής ή αγροτικής οικογένειας ή μιας οικογένειας εκπαιδευτικών ή δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα είναι πιθανότερο να έχει καθοδική ή, το πολύ, στάσιμη κοινωνική κινητικότητα.

Πρόταση Συνεργασίας για τη Νέα Δράση από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ


«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών»

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διαμόρφωσαν ένα ενιαίο, συνεκτικό επιχειρησιακό «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο Ε.Π. του ΕΣΠΑ» με άμεση εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΚΤ που αφορούν στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων την περίοδο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, πρόκειται άμεσα να υλοποιηθεί η παρακάτω δράση:

«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών»

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και απασχόληση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Άνεργους Νέους έως 29 ετών (πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων για:

Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring)
Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών

Η ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ, στα πλαίσια της παραπάνω δράσης και έχοντας σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος και την ενίσχυση του κλάδου σας, προτείνει συνεργασία που περιλαμβάνει ωφελούμενους Επιχειρήσεις και Ανέργους έως 29 ετών:
ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου, κατόπιν επιλογής σας, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος (μισθοδολογικό – εργοδοτικό)
Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό
Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (14 μήνες * 300,00 €) για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, μετά την πάροδο των 5 μηνών απασχόλησης.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ:
· Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης
· Απασχόληση σε επιχειρήσεις για διάστημα 5 μηνών
· Αμοιβή από 400,00 € - 460,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης
· Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.

Το γεγονός ότι οι αυξημένες ανάγκες για προσωπικό, καλύπτονται είτε μέσω υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού ή με προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, υποδηλώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το όφελος της συνεργασίας μας στον κλάδο σας, ο οποίος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο τόσο στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, όσο και στην οικονομική πρόοδο αυτής.

Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε για το χρόνο σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για μια συνάντηση προκειμένου να διαπιστώσουμε από κοινού τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της συνεργασίας μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 6978007275

ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 6939628670

Τους έβαλε... "χέρι"!


Την απομάκρυνση των δύο κάδων (απορριμμάτων και ανακύκλωσης) που "κοσμούν" τον αρχαιολογικό χώρο επί της οδού Πινδάρου και Αντιγόνης ζήτησε η προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Χαραμή απέστειλε επιστολή στον Δήμο Θηβαίων όπου με αυστηρό τόνο, και δικαιολογημένα, ζητά την απομάκρυνση του αίσχους από το Μυκηναϊκο Ανάκτορο....

Αναρτήθηκε από thiva-press

Σχέδιο "Αθηνά" - Όλες οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν για ΑΕΙ και ΤΕΙ - Μειώνονται τα τμήματα στο μηχανογραφικό - Λουκέτο σε 12 τμήματα ή σχολές

Οι πόλεις που δεν θα έχουν κανένα τμήμα ή σχολή είναι 12.
Πρόκειται για την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το Αίγιο, την Αμαλιάδα, τη Λευκάδα, το Αργοστόλι, τη Ναύπακτο, τη Λειβαδιά, τα Μουδανιά, τη Βέροια, την Έδεσσα και τη Νάουσα.


- Μειώνονται κατά 94 τα τμήματα στο μηχανογραφικότων υποψηφίων
- Αύξηση των εισακτέων στα πανεπιστήμια, κατά 15% - Στα ΤΕΙ θα υπάρξει μείωση περίπου 30%
- "Αδαμάντιος Κοραής" θα λέγεται το ΟμοσπονδιακόΠανεπιστήμιο - ομπρέλλα όλων των πανεπιστημίων
- Δημιουργείται Ομοσπονδοτεχνολογικό Ίδρυμα, στο οποίο υπάγονται τα ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και η ΑΣΠΑΙΤΕ
- Εξαιρούνται το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ - Ποιές πόλεις ΔΕΝ θα έχουν κανένα τμήμα ή σχολή
- Δεν θα εφαρμοστεί το πλαφόν της βάσης του 10


Δεν θα ξεπεράσει το 4% η μείωση του αριθμού των εισακτέων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος, δίνοντας το σχέδιο στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, θα μειωθούν κατά 94 τα τμήματα στο φετινό μηχανογραφικό των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πέρυσι ήταν 480 και τώρα θα είναι 386.

Επίσης, θα υπάρξει αύξηση των εισακτέων στα πανεπιστήμια, κατά 15% και ιδιαίτερα σε σχολές και τμήματα θετικής κατεύθυνσης, ενώ στα ΤΕΙ θα υπάρξει μείωση περίπου 30% σε τμήματα με ομοειδές γνωστικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον κ. Αρβανιτόπουλο, στην Αθήνα θα λειτουργεί ένα ομοσπονδιακού τύπου πανεπιστήμιο, κατά τα πρότυπα της Βρετανίας και Γαλλίας, με την επωνυμία «Αδαμάντιος Κοραής» στο οποίο εντάσσονται το Γεωπονικό, το Οικονομικό, το Πάντειο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Χαροκόπειο.

Οι πόλεις που δεν θα έχουν κανένα τμήμα ή σχολή είναι 12.
Πρόκειται για την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το Αίγιο, την Αμαλιάδα, τη Λευκάδα, το Αργοστόλι, τη Ναύπακτο, τη Λειβαδιά, τα Μουδανιά, τη Βέροια, την Έδεσσα και τη Νάουσα.

Στην Αθήνα δημιουργείται Ομοσπονδοτεχνολογικό Ίδρυμα, στο οποίο υπάγονται τα ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και η ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ, αναβαθμίζεται το Διεθνές Πανεπιστήμιο και θα συνδεθεί με τμήματα Ελληνικών Σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Τα πανεπιστήμια με διοικούσες επιτροπές ή λιγότερα από τέσσερα τμήματα της περιφέρειας απορροφώνται από άλλα πανεπιστήμια.

Για παράδειγμα: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, χωρίζεται στα δύο και τα τμήματα της Λαμίας μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ ένα τμήμα απορροφάται από το Πάντειο. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συγχωνεύεται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ, δύο τμήματά του μεταφέρονται στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας απορροφάται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δεν θα απολυθούν ή απομακρυνθούν από την εργασία τους το διδακτικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στα τμήματα που συγχωνεύονται ή απορροφώνται.

Οι φοιτητές των τμημάτων αυτών θα παραμείνουν ώσπου να τελειώσουν τις σπουδές τους, αλλά θα μεταφερθούν στο τμήμα που θα απορροφήσει το δικό τους, σε όποιες περιπτώσεις συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το ίδιο θα γίνει με τους διδάσκοντες και τους εργαζόμενους.

Ακόμη, δεν θα εφαρμοστεί το πλαφόν της βάσης του 10.

Ο υπουργός Παιδείας τόνισε ότι ο διάλογος συνεχίζεται, αφού το σχέδιο θα σταλεί στα πανεπιστήμια. Επισήμανε, δε, ότι κατά την περίοδο κρίσης που περνάμε υπάρχουν, αλλά και δίδονται ευκαιρίες. «Δεν έχουμε» είπε «την πολυτέλεια του χρόνου, αλλά παρ' όλα αυτά ακολουθήθηκε η πολιτική διαλόγου με τους φορείς, ενώ εκθέσαμε τα κριτήρια και τους κανόνες στα πολιτικά κόμματα».

Ο κ. Αρβανιτόπουλος ανέφερε ότι στόχοι του υπουργείου είναι η ενίσχυση της δωρεάν δημόσιας παιδείας, η αναβάθμιση των ιδρυμάτων και η σύνδεσή τους με τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας, και μέριμνα είναι τα παιδιά, οι νέοι, οι προσδοκίες αυτών και των οικογενειών τους, να σπουδάζουν σε ισχυρά ιδρύματα με αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας, ώστε να μην παίρνουν πτυχία που οδηγούν στην ανεργία.

ΘΗΒΑ >> Τραυμάτισαν 24χρονη αστυνομικό και εξύβρισαν και απείλησαν άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣΡΟΜΑ επιτέθηκαν στην Ομάδα ΔΙΑΣ στην Θήβα!

Τραυμάτισαν στο κεφάλι 24χρονη Αστυνομικό..

«Ως εδώ» προειδοποιούν οι πολίτες «Ή τους παίρνετε από εδώ ή επανδρώστε σοβαρά την ΕΛ.ΑΣ και σταματήστε τα μπαλώματα..»

Στην Θήβα, η κοινωνία είναι έτοιμη να εκραγεί, μετά και τα όσα συνέβησαν  τα ξημερώματα στον Συνοικισμό, όπου δυο ΡΟΜΑ επιτέθηκαν στην Ομάδα ΔΙΑΣ, τραυματίζοντας την 24χρονη Αστυνομικό, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας…

Οι Δικυκλιστές της Θήβας περιπολούσαν στην πόλη, όταν εντόπισαν τους δυο ΡΟΜΑ, έναν 22χρονο και μια 36χρονη να κινούνται με ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην πόλη, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς….

Στη θέα των Αστυνομικών, ο 22χρονος, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη..

Το αυτοκίνητο των ΡΟΜΑ, αφού προκάλεσε σοβαρές φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, προσέκρουσε σε κολώνα της Δ.Ε.Η. και ακινητοποιήθηκε.. .

Οι δύο ΡΟΜΑ, άρχισαν να βρίζουν και να απειλούν τους Αστυνομικούς, προβάλλοντας αντίσταση κατά τη σύλληψή τους, ενώ επιτέθηκαν και εναντίον τους, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν στο κεφάλι την 24χρονη Αστυνομικό..

Στο σημείο έφτασαν και άλλοι αστυνομικοί, οι δράστες συνελήφθησαν, αλλά οι Θηβαίοι, που έχουν εξαντλήσει την υπομονή τους, καθώς βρίσκουν ΡΟΜΑ ακόμα και μεσημεριάτικα μέσα στα σπίτια τους, απαιτούν την άμεση απομάκρυνσή τους από τον καταυλισμό ή την σοβαρή επάνδρωση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Θήβας, η οποία μέχρι σήμερα υποβάλλεται σε μπαλώματα!

Δύο νεαρά ξαδέρφια πίσω από την δολοφονία της 77χρονης στην Κάρυστο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Εξιχνιάσθηκε άμεσα η χθεσινή ανθρωποκτονία 77χρονης , εντός αγροκτήματός της, στην Κάρυστο Ευβοίας. Δράστες είναι δύο νεαροί ημεδαποί, ξαδέλφια μεταξύ τους, ηλικίας 20 και 21 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα. Η ανθρωποκτονία έγινε με στραγγαλισμό και με κίνητρο τη ληστεία, ενώ στην κατοχή τους και σε παρακείμενα αγροτεμάχια βρέθηκαν τα χρυσαφικά που αφαίρεσαν από την ηλικιωμένη γυναίκα. Οι δράστες είχαν συλληφθεί και προφυλακισθεί κατά το παρελθόν για ληστεία, απόπειρα ληστείας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους. Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

Εξιχνιάσθηκε άμεσα, μετά από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου, η χθεσινή ανθρωποκτονία με θύμα μία 77χρονη ημεδαπή, που έγινε μέσα στο αγρόκτημά της, στην περιοχή «Πέτρινο Γεφύρι» Καρύστου Ευβοίας (σχετικό το χθεσινό Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας).

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν χθες (30-01-2013) το απόγευμα στη Κάρυστο δύο (2) ημεδαποί - ξαδέλφια μεταξύ τους - ηλικίας 21 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, η ηλικιωμένη βρέθηκε χθες το πρωί πεσμένη στο έδαφος, εντός αγροκτήματος ιδιοκτησίας της, στο οποίο διατηρούσε μονοκατοικία και στάνη με ζώα. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα χέρια και τα πόδια της ήταν δεμένα με σύρμα και στο λαιμό της ήταν περασμένη θηλιά.

Οι αστυνομικές Αρχές, με συστηματική και μεθοδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε κατάλληλη συλλογή, αξιοποίηση και διασταύρωση στοιχείων και ενδείξεων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας των δύο δραστών.

Επιπλέον, σε συνδυασμό με τα ευρήματα στο χώρο του εγκλήματος και τα στοιχεία από την εξέταση των δραστών, διακριβώθηκαν όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες, σχετικά με την από κοινού συναπόφαση - προσυνεννόηση για την διάπραξη της ανθρωποκτονίας, με κίνητρο τη ληστεία και τις μετέπειτα ενέργειες για την απόκρυψη των κοσμημάτων, που αφαίρεσαν από την ηλικιωμένη.

Αναλυτικότερα, χθες το πρωί οι δυο δράστες εισήλθαν στο αγρόκτημα της 77χρονης και κρύφτηκαν, με σκοπό να την αιφνιδιάσουν και να την ληστέψουν. Όταν η ηλικιωμένη βγήκε από την οικία της και κατευθύνθηκε προς την στάνη, οι δράστες της επιτέθηκαν, την έριξαν στο έδαφος και στη συνέχεια της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με σύρμα, ενώ της περιέσφιξαν τον λαιμό με βρόγχο με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός της δια στραγγαλισμού.

Ακολούθως αφαίρεσαν τα κοσμήματα, που φορούσε η θανούσα στο λαιμό και στα χέρια της και μετά, αφού της πήραν τα κλειδιά, εισήλθαν στην οικία της και ερεύνησαν τους εσωτερικούς χώρους, αφαιρώντας κοσμήματα, μικρό χρηματικό ποσό και διάφορα προσωπικά της έγγραφα.

Στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκαν κάποια από τα χρυσαφικά, ενώ τα υπόλοιπα βρέθηκαν, μετά από υπόδειξη του, σε παρακείμενα αγροτεμάχια, οπού τα είχε αποκρύψει επιμελώς. Επιπλέον βρέθηκαν και κοσμήματα, των οποίων η προέλευση τους διερευνάται προκειμένου να αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Σημειώνεται ότι οι δυο δράστες έχουν απασχολήσει κατ' επανάληψη τις Αστυνομικές Αρχές και έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν για την τέλεση σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Συγκεκριμένα:

• Στις αρχές Αυγούστου του 2011 είχαν συλληφθεί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

• στα τέλη Αυγούστου του 2011 είχαν συλληφθεί για απόπειρα ληστείας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού στην Κάρυστο και είχαν προφυλακισθεί, ενώ

• τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν συλληφθεί για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου, συγγενούς τους στη Κάρυστο και ο 20χρονος είχε εκ νέου προφυλακισθεί, ενώ στη συνέχεια αποφυλακίσθηκε με περιοριστικούς όρους (σχετικό το από 16-12-2012 Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας).

Τις αστυνομικές έρευνες και το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Βοιωτία:Παίζουν το κρυφτό με την αστυνομία. Ψάχνουν τον αιφνιδιασμό οι αγρότες.

Αναζητούν τον αιφνιδιασμό οι αγρότες της Βοιωτίας και παίζουν το κρυφτό με την κυβέρνηση και τις αρχές, καθυστερώντας τη μετακίνηση των τρακτέρ από τα χωριά στα κομβικά σημεία που έχουν επιλεγεί.
Η ισχυρή παρουσία της αστυνομίας από νωρίς το πρωί στον Ορχομενό, η ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές στο συντονιστικό των αγροτών ότι τα αγροτικά μηχανήματα που θα βγουν στον δρόμο θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πινακίδες κυκλοφορίας αλλά και η επίδοση κλήσεων (σήμερα μάλιστα) σε αγρότες για αγροτοδικεία, ανάγκασαν το συντονιστικό να επανασχεδιάσει την τακτική που θα ακολουθήσει.
Ορίζουν ως καταληκτική ημερομηνία συγκέντρωσης των τρακτέρ την αυριανή χωρίς ωστόσο να κάνουν γνωστό τον τρόπο μετακίνησης των μηχανημάτων και το χρόνο που θα γίνει και από την άλλη εντείνουν τις διαβουλεύσεις με όλα τα αγροτικά σημεία του νομού για την μέγιστη δυνατή συσπείρωση και την παρουσία ισχυρότατης δύναμης στους δρόμους.
Το συντονιστικό των αγροτών θα προχωρήσει σε νέα σύσκεψη αύριο το πρωί προκειμένου να αποτυπώσει τη δύναμη των τρακτέρ και θα λάβει την οριστική απόφαση για τον χρόνο και το σημείο της Εθνικής οδού που θα «σφραγίσουν»
lamiastar.gr

Σύλλογος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας «ΛΑΪΟΣ»


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει την Κυριακή 3/2/2013 και ώρα 14:00 στην ταβέρνα «ΤΣΑΓΚΡΙΔΗΣ» στο Πυρί, με ζωντανή μουσική από μέλη και φίλους του Συλλόγου. .
Στην εκδήλωση, όλα τα τμήματα  θα παρουσιάσουν δείγμα της δουλειά τους.
Η τιμή της πρόσκλησης είναι 12 ΕΥΡΩ με φαγητό και κρασί.

Στους δρόμους και οι κτηνοτρόφοι
Στους δρόμους, μαζί με τους αγρότες, αποφάσισαν να κατέβουν και οι κτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσε  ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Δημήτρης Καμπούρης.

Αλλάζει ο ποδοσφαιρικός χάρτης τη νέα περίοδο με την ενοποίηση της Γ' και της Δ' Εθνικής (Περιφερειακό)


Η νέα κατηγορία που θα προκύψει θα έχει έξι ομίλους των 16 ομάδων.
Αλλαγές θα υπάρξουν στον ποδοσφαιρικό χάρτη τη νέα αγωνιστική περίοδο καθώς θα γίνει αναδιάρθρωση και άμεση ενοποίηση της Γ' (Football League 2) με την Δ' Εθνική (Περιφερειακό).

Έτσι η νέα κατηγορία που θα προκύψει από την ενοποίηση αυτή θα έχει έξι ομίλους των 16 ομάδων ο καθένας. Αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής του πρωταθλήματος της Δ' Εθνικής.
Μετά από την εξέλιξη αυτή οι μισές ομάδες που αγωνίζονται ήδη στο Περιφερειακό πρωτάθλημα (Δ' Εθνική) θα είναι στη νέα κατηγορία, οι υπόλοιπες θα υποβιβαστούν στα ερασιτεχνικά τοπικά πρωταθλήματα, ενώ από τις ΕΠΣ θα προβιβαστούν μόνο 14 πρωταθλήτριες ομάδες.
Polydrosos Parnassou

Eθελοντική αιμοδωσία από την Ε.Τ.Ε. Δ.Ε.Η. ΘήβαςΕθελοντική αιμοδωσία απο την Ε.Τ.Ε.-Δ.Ε.Η. στην περιοχή της Θήβας,Τάχι Θηβών κτήριο Δ.Ε.Η.Πέμπτη 7/2/2013 από 10:00 -13:00
140.000 δικαιούνται επίδομα θέρμανσης αλλά δεν έκαναν δήλωση


Ειδοποιητήρια σε 140.000 φορολογούμενους που είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, αλλά δεν έχουν αξιοποιήσει έως τώρα τη δυνατότητα αυτή αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Πηροφοριακών Συστημάτων του υπουργείουΟικονομικων.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ! Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ...ΠΡΟΟΔΟΥ!Αλλοδαπός, πατέρας τεσσάρων παιδιών πήγε στο Δήμο της περιοχής του να καταθέσει αίτηση για να πάρουν ελληνική ιθαγένεια τα παιδιά του.

Απαίτησε να εξυπηρετηθεί κατά προτεραιότητα παρά τον κόσμο που είχε στην ουρά, τώρα μάλιστα που έχουν φύγει πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι που έμειναν να ασχολούνται με πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα. Μάλιστα, απαίτησε να εκδοθούν αυτές οι ιθαγένειες αυθημερόν γιατί βιαζόταν!

Η υπάλληλος του εξήγησε ότι ο Δήμος παραλαμβάνει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, ελέγχει τη νομιμότητά τους και στη συνέχεια τα προωθεί στην Περιφέρεια για τα περαιτέρω. Μούτρωσε όταν του είπαν ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα κι όταν η υπάλληλος θέλησε να του εξηγήσει τη διαδικασία για την ιθαγένεια των ενηλίκων νομίζοντας ότι τη θέλει και ο ίδιος για τον εαυτό του, της απάντησε το εξής:

"- ΧΕΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΗ ΘΕΛΩ ΜΟΝΟ! -"

Η υπάλληλος έμεινε εμβρόντητη από τη συμπεριφορά του αλλοδαπού, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνέχισε ακάθεκτος:

"- Σιγά μην πληρώσω και παράβολο στο κωλοκράτος για να πάρω την ιθαγένειά σας! Το μόνο που θέλω είναι να την πάρουν τα παιδιά μου για να παίρνει η γυναίκα μου το επίδομα πολυτεκνίας και όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, να παίρνει την ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μάνας."

Η υπάλληλος για να τα επιβεβαιώσει επικοινώνησε με τον ΟΓΑ που χορηγεί ταπολυτεκνικά επιδόματα σε όλους, είτε ζουν σε χωριό είτε σε πόλη και ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Η απάντηση του ΟΓΑ επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Αλβανού, ο οποίος ήταν καλά πληροφορημένος.

Ορίστε η απάντηση από τον ΟΓΑ:

Η Υπηρεσία μας (ΟΓΑ) έδινε πολυτεκνικό επίδομα και ισόβια σύνταξη σεαλλοδαπές μητέρες που είχαν συνάψει γάμο με Έλληνα Πολίτη.

Όμως μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο ΟΓΑ δίνει πλέον πολυτεκνικό επίδομα και σε αλλοδαπή μητέρα με αλλοδαπόσύζυγο και από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε. )!!!!

Είναι απίστευτο το τι δουλοπρέπεια έχει επιδείξει η κυβέρνηση του Πασόκ απέναντι στους ξένους. Την ώρα που η ελληνική οικογένεια περνάει τέτοια οικονομική κρίση, την ώρα που αντιμετωπίζουμε τέτοια υπογεννητικότητα, αντί να ενισχύσει την ελληνική οικογένεια μοιράζει αφειδώς χρήματα σεαλλοδαπές οικογένειες, συνήθως μουσουλμανικές!

Μια άλλη απορία:

Τέτοιου είδους ελληνοποιήσεις θα κάνει η Ελλάδα; Αφού είναι φανερό σε όλους ότι την ελληνική ιθαγένεια οι οικονομικοί μετανάστες τη ζητούν για λόγους σκοπιμότητος και όχι από αγάπη στη χώρα φιλοξενίας τους.

Ο λαθρονόμος είναι απαραίτητο να αποσυρθεί γιατί λειτουργεί εις βάρος των Ελλήνων και των υποδομών του κράτους μας. Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποδειχθεί Συνήγορος του αλλοδαπού.

Δείτε σχετικά με το θέμα την ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης

http://www.neasmyrni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=162&lang=el

Και εδώ τα σχετικά για το συνήγορο του Πολίτη.

http://www.synigoros.gr/reports/epektasi_katavolis.pdf

Έντονες πιέσεις για μείωση των τιμών στο Χιονοδρομικό Παρνασσού


Παρέμβαση Γ. Μουλκιώτη προς την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Παρέμβαση Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας κ. Γιώργου Μουλκιώτη με επιστολή του προς την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.
Η επιστολή έχει ως εξής:
«Στην κρίσιμη οικονομική κατάσταση που διέρχεται η Χώρα, συντασσόμαστε απόλυτα με τη θέση του Υπουργείου σας και τις προσπάθειες που καταβάλλετε, ώστε ο Τουρισμός να αποτελέσει «την αιχμή του δόρατος» για την ανάπτυξη της Χώρας και της περιοχής μας βεβαίως.
Η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, για τη Βοιωτία, διαμορφώνει συνθήκες αναπτυξιακής έντασης, λαμβανομένης υπόψη της γειτνίασής του με την πρωτεύουσα της Ελλάδας αλλά και με τους Δελφούς, την Αράχωβα, την Ι.Μ. Οσίου Λουκά.
Τελευταίως όμως η λειτουργική και τιμολογιακή πολιτική, που ασκείται από την ΕΤΑ στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού, έχει δημιουργήσει δυσμενείς καταστάσεις,κυρίως όσον αφορά στην επισκεψιμότητα των αγωνιστικών ομάδων – συλλόγων της περιοχής μας, όπως έχουμε και παλαιοτέρα επισημάνει. Λεπτομερέστερες αναφορές γίνονται στο υπ’ αριθμ. 67/11-1-2013 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας, το οποίο σας επισυνάπτουμε.


Επανερχόμενοι επί του θέματος, επί του οποίου δεν έχουμε έως σήμερα λάβει καμία απάντηση απo την εταιρεία, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε αφ’ ενός μεν να ασκείται ενιαία πολιτική για όλα τα Χιονοδρομικά Κέντρα της Χώρας (ίσως και εναρμονισμένες πολιτικές με αυτές των γειτονικών Χωρών για το συγκεκριμένο θέμα) και αφ’ ετέρου τα μέτρα που θεσπίζονται και εφαρμόζονται, να διευκολύνουν και να προσελκύον την επισκεψιμότητα των Κέντρων, ειδικότερα όταν πρόκειται για μαζικές κοινωνικές ομάδες, αφού ληφθεί οπωσδήποτε υπ’ όψιν και η οικονομική συγκυρία, που πλήττει τους πολίτες.
Επιθυμούμε σχετική ενημέρωση για τα ζητήματα, που σας θέσαμε και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
«Αυτοί που μας πήραν το βιβλίο απ’ το χέρι,
μας κατηγορούν γιατί μείναμε αδιάβαστοι»,  Μπρεχτ
Έχουμε φτάσει στα μισά της σχολικής χρονιάς και τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της χώρας και βέβαια στα σχολεία της Βοιωτίας καλά κρατούν.
Η πολιτική της ακραίας λιτότητας εφαρμοζόμενη στην Εκπαίδευση οδηγεί σε 2000 κενά(σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας 1600)  στα τέλη Ιανουαρίου 2013. Συγχρόνως, ο Υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι υπάρχουν μόνο 124 πιστώσεις αναπληρωτών.
Σήμερα,  στη ΔΔΕ Βοιωτίας έχουμε 34 ολόκληρα κενά - από αυτά 19 κενά τεχνικών ειδικοτήτων  - και επιπλέον 73 ώρες σε διάφορες ειδικότητες. 
Τελείωσε το 1ο τετράμηνο και μαθητές των ΕΠΑΛ Αλιάρτου και Σχηματαρίου δεν έχουν διδαχτεί καμία ώρα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (θα εξεταστούν με ίσους όρους;) καθώς και 2 τμήματα της ΕΠΑΣ Λιβαδειάς δεν έχουν διδαχτεί καμία ώρα σε βασικά μαθήματα ειδικότητας για το πτυχίο (θα πάρουν πτυχίο;)
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Βοιωτίας αφού συζήτησε με τα 15μελή μαθητικά συμβούλια και τους Συλλόγους Διδασκόντων της ΕΠΑΣ Λιβαδειάς και του ΕΠΑΛ Αλιάρτου, συμμετείχε στις διαμαρτυρίες που διοργανώθηκαν:  α) στη ΔΔΕ Βοιωτίας, όπου έγινε συνάντηση με το Δ/ντή Δ.Ε. Βοιωτίας κ. Τσούρα και β) στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, όπου έγινε συνάντηση με το Περιφ/κό Δ/ντή κ. Παλιαλέξη.
Οι μαθητές στην προσπάθειά τους να δημοσιοποιήσουν το εκρηκτικό πρόβλημα που δημιουργείται –πλέον- από την έλλειψη εκπαιδευτικών, έκαναν παρέμβαση στους Δήμους Λιβαδειάς και Αλιάρτου, στον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σχολικό συγκρότημα της ΕΠΑΣ Λιβαδειάς και συγκέντρωση - πορεία διαμαρτυρίας στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία.
Η ΕΛΜΕ Βοιωτίας στέκεται δίπλα στους μαθητές που αγωνίζονται για το δικαίωμά τους στη ΜΟΡΦΩΣΗ και στηρίζει τις διεκδικήσεις τους ,
με αίτημα: «ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΕΝΕΣ»
Διεκδικούμε να λυθεί τώρα το πρόβλημα των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού με διορισμούς αναπληρωτών.

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Ο υπουργός Παιδείας «καταδικάζει» τους μαθητές της ΕΠΑΣ Λιβαδειάς.


Αυτό και αν είναι τραγικό. Ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας ενημέρωσε ότι ο υπουργός παιδείας στο αίτημα των μαθητών της ΕΠΑΣ Λιβαδειάς για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού (για να μην χαθεί η χρονιά τους), είπε όχι.

Η απαράδεκτη απάντηση ήρθε μετά από τη σχετική επιστολή του Γ. Μουλκιώτη στον Κώστα Αρβανιτόπουλο.

Οι αγανακτισμένοι μαθητές που εδώ και δύο μήνες παλεύουν από γραφείο σε γραφείο για να βρουν άκρη ενημερώνονται από τα πλέον επίσημα χείλη ότι είναι καταδικασμένοι και κυρίως αυτοί που δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους, να χάσουν τη χρονιά τους.

Αυτό θα πει δικαίωμα στην παιδεία…

Προχωρά η «Αναβάθμιση - βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνα (Μάνδρα) – Θήβα».


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης υπέγραψε απόφαση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (45.518.600 €) για τη δημοπράτηση του έργου: «Αναβάθμιση - βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνα (Μάνδρα) – Θήβα».
Το έργο αφορά στην βελτίωση της αρτηρίας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνα (Μάνδρα) – Θήβα σε μήκος 18 χλμ. περίπου, στη διαμόρφωση οκτώ (8) ισόπεδων κόμβων καθώς και του υφιστάμενου κόμβου Βιλλίων. Το συγκεκριμένο τμήμα ανήκει στα διοικητικά όρια του Ν. Αττικής και η αρχή του χωροθετείται στο σημείο τομής της Αττικής Οδού (έξοδος για Μάνδρα) με την Παλαιά Εθνική Οδό. Η υφιστάμενη διατομή της παλαιάς ΕΟ έχει πλάτος 7,00-8,00μ. και αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Οι εργασίες αναβάθμισης περιλαμβάνουν και τη διαπλάτυνση της διατομής σε όλο το μήκος του έργου καθώς και την κατασκευή σήραγγας μήκους 150 μ. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογικές έρευνες.
Το έργο είναι ενταγμένο στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου, «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο Μοσχοπόδι 70 Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα!

http://www.viotiki-ora.gr/


Για την Γενική Συνέλευση του 2013...

Πρώτο μέλημα ο αρχαιολογικός περίπατος και η εικονική πραγματικότητα...

Στο Μοσχοπόδι κατέφθασαν 70 περίπου αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη συνάντηση των για το 2013 ...

Είναι οι γνωστοί μας πλέον λάτρεις των αυτοκινούμενων, που θέλουν να μπαίνουν στο τροχόσπιτο και όπου τους βγάλει, αρκεί να είναι δάση ή ακρογιαλιές...

Είναι οι αυτοκινούμενοι, που το 2007 έφτασαν στο Μοσχοπόδι, ανήγγειλαν την ίδρυση της «Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων», με σκοπό της τη διάδοση του αυτοκινούμενου ως μέσου, την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών της, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στα μέλη της...

Είναι οι άνθρωποι που είδαμε να κάνουν δενδροφυτεύσεις και καθαρισμό στο Μοσχοπόδι, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η οικογένεια Βλαχογιάννη...

Θα παραμείνουν στο Μοσχοπόδι το τριήμερο 25-27 Ιανουαρίου., σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη συνεστίαση, κόβοντας την πίτα με αξιόλογα δώρα για τον τυχερό του φλουριού και το πρωϊ της Κυριακής θα προχωρήσουν στην ετήσια συνέλευση, με τον απολογισμό του 2012 και το πρόγραμμα του 2013....

Χθες το πρωϊ πάντως, η ομάδα που έφτασε πρώτη, πήρε τους δρόμους για τους αρχαιολογικούς χώρους...

Με ξεναγό τον Δ. Κουτσοδήμο επισκέφθηκαν τον Ισμήνιο Λόφο, το Ιερό του Ηρακλή , την Οπλοθήκη, το ανάκτορο του Κάδμου και κατέληξαν στον Συνεδριακό Κέντρο, όπου “ξεναγήθηκαν” στην Εικονική πραγματικότητα...

Από ένα μέλος της Λέσχης όμως, δεν διέφυγε “λεπτομέρεια”, για την οποία πρότεινε και άμεση λύση....

Μέσα στον χώρο του Ιερού του Ηρακλή βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι μπετόν, η απομάκρυνση του οποίου απαιτεί χρόνο πέντε λεπτών και μέσο ένα μηχάνημα του Δήμου!

Ας κόψουν τους μισθούς των μητροπολιτών και να αφήσουν ήσυχους τους ιερείς.(video)


Αφήστε τους ιερείς ήσυχους είπε ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας Γεώργιος απαντώντας σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για την μισθοδοσία των ιερέων από την πολιτεία, αλλά και στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσο Κουράκη που ζήτησε ειδική φορολόγηση όσων δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Ο κύριος Γεώργιος τόνισε πως η εκκλησία έχει παραχωρήσει μέρος της περιουσίας της προκειμένου να πληρώνονται οι ιερείς από το δημόσιο και πρόσθεσε: « Ας κόψουν τους μισθούς από τους μητροπολίτες και ας αφήσουν ήσυχους τους ιερείς.

Δείτε το video στο webtv.lamiastar.gr

ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΟΚΤΩ ΙΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”


προλογίζει, επίσης, το βιβλίο του Γ. Κατσιμπάρδη

Την ευαρέσκειά της να προλογίσει, μαζί με το μακαριότατο αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, το νέο βιβλίο του Γ. Κατσιμπάρδη, εξέφρασε η κυρία Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιστορίας του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, ο εκδότης του “Οργανισμού Λιβάνη” ετοίμασε το οπισθόφυλλο του βιβλίου στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«Ο αναγνώστης αυτού του – γραμμένου με γλαφυρό και ευανάγνωστο τρόπο – βιβλίου, θα αισθανθεί την ανάγκη να δώσει το χέρι στο συγγραφέα για να τον «ξεναγήσει» στα οκτώ από τα αναρίθμητα ιερά των Ελλήνων, που έχει επιλέξει ως τα σημαντικότερα προκειμένου να δείξει αυτό που επιδιώκει: το πώς δηλαδή και από ποιους αυτά ιδρύθηκαν, τι διαχρονικής αξίας μηνύματα έστειλαν και γενικότερα ποια είναι η προσφορά τους στον ελληνικό πολιτισμό και στην παγκόσμια διανόηση. Να του γνωρίσει, επίσης, τους πυρήνες των θεϊκών δυνάμεων που κατά καιρούς λάτρευαν οι Έλληνες, αρχίζοντας από τις πρώτες γυναικείες θεότητες των μητριαρχικών χρόνων, και να τον «εξοικειώσει» με τους «ιερούς γάμους» που εκείνες είχαν τελέσει με το Δία και άλλους πατριαρχικούς θεούς του αρχαιοελληνικού κόσμου. Παράλληλα, να τον «οδηγήσει» στους «φάρους» της Ορθοδοξίας: στη Μονή της Πάτμου, στην Αγία-Σοφία της Κωνσταντινούπολης και στην Παναγία της Τήνου, ώστε να τον καταστήσει κοινωνό των διαχρονικής αξίας μηνυμάτων που αυτά εκπέμπουν.
Οι αναγνώστες, όμως, που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο, εμπλουτισμένο με σπάνιες εικόνες, θα αισθανθούν ιδιαίτερη ικανοποίηση, μαζί και υπερηφάνεια, καθώς θα διαπιστώσουν ότι σε θέματα θρησκευτικής ιδεολογίας και πρακτικής, οι Έλληνες ποτέ δεν έπαιξαν άσχημα «παιχνίδια»· ποτέ, δηλαδή, δεν άσκησαν βία ενάντια σε όσους εντάσσονταν σε μια νέα θρησκεία ή δοξασία για να τους αποτρέψουν, κάτι που συνηθίζουν οι ανά τον κόσμο φονταμενταλιστές, έχοντας προφανώς ως «υπόδειγμα» τους Ρωμαίους αυτοκράτορες των δύο πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων, οι οποίοι οργάνωναν διωγμούς προκειμένου να ανακόπτουν την νέα (τότε) θρησκεία, τη χριστιανική· τη θρησκεία που τελικά – «ω του θαύματος» – καθιέρωσε ένας πρώην δικός τους άνθρωπος, ο Μέγας Κωνσταντίνος».

Χωρίς νοσοκομεία την Πέμπτη


Kύκλο κινητοποιήσεων προγραμματίζουν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία... Έτσι προχωρούν σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ) αλλά και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία θα εξυπηρετούν μόνο τα επείγοντα και έκτακτα περιστατικά.

Πηγή:lefteria.blogspot.gr

Αλλεργιολόγοι: Προσοχή στα τζάκιαΑλλεργιολόγοι: Προσοχή στα τζάκια

Tον κώδωνα του κινδύνου, για μια πολύ πιθανή έξαρση των αλλεργικών κρουσμάτων και αναπνευστικών κρίσεων, κρούει η Επιστημονική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ). Η Εταιρεία εκφράζει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την αλόγιστη χρήση τζακιών, με καύση ακατάλληλων υλικών στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται από τους αλλεργιολόγους στην αυξημένη συσσώρευση ατμοσφαιρικών ρύπων, λόγω της αύξησης της καύσης ξύλων που περιέχουν χρωστικές ουσίες ή βερνίκια. Η ΕΕΑΚΑ επισημαίνει ότι από τα ανωτέρω προκύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα για την ποιότητα της υγείας των Ελλήνων.

Ο καπνός των καμένων ξύλων περιέχει ένα πολύπλοκο μίγμα χημικών ουσιών όπως όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου, καθώς και οργανικές Πτητικές Ουσίες (VOCs ή Volatile Organic Compounds) και κυκλοφορούντα μικροσωματίδια (PM ή Particulate Matter).

Ιδιαίτερη κλινική σημασία έχουν το όζον, το οποίο επιτείνει τη φλεγμονή, τον ερεθισμό δηλαδή, στα τοιχώματα των βρόγχων και τα κυκλοφορούντα σωματίδια, τα οποία λόγω του πολύ μικρού τους μεγέθους καταλήγουν βαθιά μέσα στους πνεύμονες, όπου μπορούν να παραμείνουν επί μήνες, προκαλώντας δομικές βλάβες και χημικές αλλοιώσεις.

Όλα τα παραπάνω δρουν ερεθιστικά στα μάτια, στη μύτη και στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα την πρόκληση ερεθιστικής επιπεφυκίτιδας, ρινίτιδας, παροξυσμών βρογχικού άσθματος και, γενικότερα, την επιδείνωση της κατάστασης υγείας των ατόμων που πάσχουν από αλλεργικές παθήσεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, με συνέπειες έως και πολύ σοβαρές για την υγεία των πασχόντων και μη.

Για τους παραπάνω λόγους, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η πολιτεία οφείλει να λειτουργήσει προληπτικά, τόσο ενημερώνοντας για τις συνέπειες που έχει η αλόγιστη καύση και η καύση ακατάλληλης ξυλείας, όσο και με τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου.

Θα τα πούμε στους δρόμους». Μπλόκα αποφάσισαν οι Βοιωτοί…


Με μπλόκο στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας απαντούν οι αγρότες της Βοιωτίας στα «παιχνίδια τρομοκρατίας» της τρικομματικής κυβέρνησης.

Οι Βοιωτοί σε μία μεγαλειώδη σύσκεψη στο συνεδριακό κέντρο της Κρύας στη Λιβαδειά αποφάσισαν,

από αύριο Τετάρτη να γίνουν προσυγκεντρώσεις των τρακτέρ σε όλα χωριά του νομού,

την Πέμπτη τα αγροτικά μηχανήματα της πρώην επαρχίας Λιβαδειάς να μετακινηθούν στη διασταύρωση του Ορχομενού με την Καρυά στον περιφερειακό δρόμο ενώ

σε αντίστοιχο σημείο που θα επιλεγεί τις επόμενες ώρες να μετακινηθούν και τα τρακτέρ της πρώην επαρχίας Θήβας.

Ανοιχτή αφήνουν οι αγρότες της Βοιωτίας την ημέρα και το σημείο της Εθνικής οδού που θα επιλεγεί να στηθεί το μπλόκο.

Γαλάζιοι, πράσινοι και κόκκινοι αγρότες κάλεσαν το σύνολο της κοινωνίας να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις και το αγώνα τους και δυναμικά και αυτοί το παρών.

Το σύνολο των παραβρισκόμενων αυτοδιοικητικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων του νομού δήλωσε τη συμπαράστασή του στις αγροτικές κινητοποιήσεις ενώ τους ζητήθηκε να την εκφράσουν και εγγράφως.  http://viotianet.gr

Κουράστηκε ο κος Γκανής;(video)


http://viotianet.gr VIDEO 

«Προκαλεί» ο Βάιος Γκανής με τη νεότερη συνέντευξή του στο σταρ κεντρικής Ελλάδας με αφορμή την απόφαση των αγροτών για δυναμικές κινητοποιήσεις.
Αν ο πάλαι ποτέ «στρατηγός» της Αλαμάνας εκτιμά σήμερα ότι ο αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής (που πλήττει και τον αγροτικό κόσμο) είναι άνευ λόγου και ουσίας, ας επιλέξει τον «καναπέ», με τον οποίο άλλωστε φλερτάρει το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που έχει υποστεί τη βάσανο και έχει υποκύψει στην πολιτική της προπαγάνδας και του καλλιεργούμενου φόβου.
Αν τα 60 ή τα 80 τρακτέρ του φαίνονται λίγα και θέλει να το παλέψει, ας αγωνιστεί τα αγροτικά μηχανήματα να γίνουν 1000.
Αν το διεκδικητικό πλαίσιο των συναδέλφων του δεν τον εκφράζει ή δεν τον ενδιαφέρει, του υπενθυμίζουμε ότι το κόστος καλλιέργειες είναι ένα από τα βασικά αιτήματα που και αυτός στήριξε στην πανελλήνια συντονιστική επιτροπή της οποίας τυγχάνει και ιδρυτικό μέλος.
Ποιος είπε στον κο Γκανή ότι οι αγρότες ζητούν φθηνό πετρέλαιο για να ζεστάνουν τα παιδιά τους;
Ποιος είπε στον κο Γκανή ότι οι αγρότες ζητούν φθηνό ρεύμα για το σπίτι τους;
Αν τον ενοχλούν τα πρόσωπα (τα οποία εκλέγονται από τους ίδιους τους αγρότες) τότε δυστυχώς κοιτά το δέντρο και χάνει το δάσος, όπως έχασε και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις ( όπως και ο ίδιος υποστήριξε) ή μήπως αισθάνεται οτι κέρδισε τελικά ο κος Γκανής;
Δεν μπορεί να καταφέρετε κατά των αγροτών με αυτούς τους χαρακτηρισμούς όταν πρόκειται για συναδέλφους του.
Δείχνει έλλειψη σεβασμού κυρίως στους μεγαλύτερους σε ηλικία αγρότες, που δεν έχουν τη μόρφωση (όχι γιατί δεν ήθελαν να μάθουν γράμματα αλλά γιατί οι πολιτικοί εκπρόσωποι διαχρονικά ήθελαν τον Έλληνα αγρότη αμόρφωτο και έρμαιο των κομματικών τους γραφείων για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα) και τη γνώση του κου Γκανή για να αντιπαλέψουν τις εξελιγμένες πολιτικές του σήμερα.
Ποιος είπε στον κο Γκανή ότι οι αγρότες δεν έχουν απευθύνει κάλεσμα σε όλη την κοινωνία;
Ποιος είπε στον κο Γκανή ότι η διαπραγμάτευση με τους πολιτικούς εκπροσώπους είναι συναλλαγή και δημόσιες σχέσεις;
Μήπως και ο ίδιος το 2009 και το 2010 έκανε τα ίδια;
Πως είναι δυνατόν να μιλάει ο κος Γκανής για δημόσιες σχέσεις όταν (άγνωστο πως διέρρευσαν αυτές οι πληροφορίες στα ΜΜΕ) σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ γνωρίσαμε ακόμη και την ιστορία της ζωής του, τη μετανάστευση στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής, το γάμο του, την εταιρεία ελαιοχρωτισμού που είχε ιδρύσει, τα δημαρχεία και τα γήπεδα που κατάφερε να βάψει.
Μιλά ο κος Γκανής για δημόσιες σχέσεις όταν στις κινητοποιήσεις του 2010 έδινε κατ’ αποκλειστικότητα συνεντεύξεις και γνωστοί παρουσιαστές αφιέρωσαν ειδικό ένθετο σε εκπομπή τους μετά τα μπλόκα, στον οινοποιό Βάιο Γκανή για να διαφημίσει τα εξαιρετικά κρασιά του;
Μιλά ο κος Γκανής για τις τότε τρικλοποδιές συναδέλφων του και σήμερα βασιλικότερος του βασιλέως (τι στιγμή που στενάζει ο Έλληνας, ο κάθε Έλληνας) τολμά και ξεστομίζει πως οι αγρότες δεν πρέπει να διεκδικούν τώρα όταν ήταν απόντες τα δύο χρόνια των μνημονίων. Και αυτός που ήταν;
Ήταν δίπλα στους αγώνες των εργατών;
Ήταν δίπλα στους αγώνες των γιατρών του νοσοκομείου Λαμίας;
Ήταν δίπλα στους υπό διαθεσιμότητα εργαζόμενους των Δήμων της περιοχής του;
Θυμίζουμε στον κο Γκανή τους πέντε σταθμούς του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνονται σε σχετικό άρθρο του Βασίλη Πατρώνη  Επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, στην εφημερίδα Καθημερινή στις 24 Ιανουαρίου του 2010.
Εκτός αν ο κος Γκανής κουράστηκε…

Μικρασιάτικο γλέντι «θεσμός» από την Ενωση Μικρασιατών Θήβας


Μέσα σε οικογενειακό και ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Μικρασιατικό γλέντι – συνάντηση της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας την Κυριακή 27 Ιανουαρίου το μεσημέρι !!!

Με το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο από τις πρόσφατες εκλογές στον ολιγόλεπτο χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους – χωρίς διάθεση απολογισμού μιας και αυτά που έχει καταφέρει η Ένωση (ως κύριος και ουσιαστικός εκφραστής των Μικρασιατών της επαρχίας Θήβας ) είναι πολλά ενώνοντας τους Μικρασιάτες 2ης , 3ης και 4ης γενιάς – τέθηκαν οι στόχοι για το 2013, μιας και τα μέλη είναι πλέον 834 και οι ανάγκες μεγαλύτερες !!!

Με δεδομένη την αισιοδοξία μας και την διάθεση να δώσουμε στην νέα γενιά, την ελπίδα και το όραμα για κάτι καλύτερο, από αυτό που βρήκαμε εμείς, βάζουμε στόχους ανάπτυξης για την συνοικία και την πόλη μας .

Έτσι η Μικρασιατική Εστία (Ομήρου 1& Αγ. Ελένης 25 ) γίνεται Μουσείο Μικρασιατικής Μνήμης 1922 με εκθέματα αντικείμενα και ενθύμια που μας έχουν προσφέρει μέλη μας , φωτογραφίες από την δική μας Ελληνική Μικρασία αλλά και αντικείμενα και φωτογραφίες από την αρχική εγκατάσταση των Μικρασιατών στη Θήβα. Παράλληλα θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις (μικρό συνεδριακό) και προβολή οπτικό-ακουστικών μέσων για την ιστορία και των πολιτισμό των Μικρασιατών γιατί οι επισκέψεις από συλλόγους και σχολεία από όλη την Ελλάδα είναι συχνό γεγονός.

Ο χώρος που παραχωρήθηκε το 2012 από το Δήμο στην οδό Σμύρνης (πρώην ιδιοκτησία Τσουρεκά ) μετά την ανακαίνιση που είναι σε εξέλιξη γίνεται Μικρασιατικό Κέντρο Τεχνών (Θέατρο – Μουσική ) και θα στεγάσει το θεατρικό εργαστήρι της Ένωσης και τις ανάγκες της Θηβαϊκής Σκηνής , και το μουσικό εργαστήρι που διδάσκονται μαθήματα σε Λαούτο, Ούτι , Κιθάρα , Μπουζούκι , Κρουστά .

Στο χώρο κοντά στην πλατεία του Συνοικισμού ιδιοκτησίας Αθηνάς Παπαγεωργίου με την διαμόρφωση που πραγματοποιείται θα λειτουργούν τα γραφεία της Ένωσης , το Αρχείο η δανειστική βιβλιοθήκη και τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής.

Όλα αυτά με δεδομένη την λειτουργία των τμημάτων που συνεχίζονται όπως :

τα 4 χορευτικά τμήματα , η θεατρική ομάδα που ανεβαίνει σε λίγες μέρες στη σκηνή , η μεικτή χορωδία ενηλίκων και η παιδική χορωδία , το τμήμα εθελοντών που συνεχίζει να στηρίζει δράσεις για το καλό της πόλης και της περιοχής , το τμήμα γυναικών & παραδοσιακών συνταγών, και το τμήμα θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Για όλους εμάς το κέντρο του ενδιαφέροντος μας είναι η νέα γενιά και το πώς θα μεταλαμπαδεύσουμε ήθη ,έθιμα και παραδόσεις. Είναι το μόνο που έχουμε ως κληρονομιά και οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανό και να το παραδώσουμε στα νιάτα .

Παράλληλα στην εκδήλωση τιμήθηκαν φίλοι και μέλη της Ε.Μ.Θ. που στήριξαν τους καταστατικούς σκοπούς της και βοήθησαν με τον τρόπο τους την πολυπρόσωπη δράση του συλλόγου.

Τιμήθηκε για την προσφορά του στην Ε.Μ.Θ. ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και Γεν. Γραμματέας ΚΕΕΕ κος Παναγιώτης Αγνιάδης (με Μικρασιατική Καταγωγή) και ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της με ομόφωνη απόφαση Δ.Σ..

Τιμήθηκε το Επιμελητήριο Βοιωτίας για την συμμετοχή και βοήθεια στην επανέκδοση του Πρόχειρου Ληξιαρχικού Βιβλίου των Μικρασιατών που εγκαταστάθηκαν μετά το 1922 στη Θήβα και επανέκδωσε η Ε.Μ.Θ. Την τιμητική διάκριση με τα σύμβολα του συλλόγου παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Χρίστος Ξενάκης από την Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας και φίλη του συλλόγου μας κα Φανή Παπαθωμά .

Ακολούθησε η βράβευση του Ευάγγελου & Κωνσταντίνου Καραμανώλη από την 4η γενιά των Μικρασιατών που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση. Τα παιδιά προσέφεραν το μετάλλιο υψίστης προσφοράς που καθιερώνει το Δ.Σ. για μέλη και φίλους της Ε.Μ.Θ. που έχουν σημαντική συνεισφορά στο σύλλογο. Με ομόφωνη απόφαση του το Δ.Σ.τους ανακήρυξε επιτίμους προέδρους και συμβολικά τα δυο νεότερα μέλη του Δ.Σ. τους προσέφεραν τον Ιωνικό Κίονα (το σύμβολο μας) που φιλοτεχνήθηκε για το σκοπό αυτό.

Μας χαροποίησε ιδιαίτερα ότι στο φετινό γλέντι συμμετείχαν και νέοι Μικρασιάτες επιστήμονες και νέες οικογένειες που φέρνουν κοντά μας τα παιδιά τους.

Χαιρέτησε στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Θηβαίων κος Σπυρίδων Νικολάου, και παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Χατζησταμάτης , και ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ Αλέκος Στάικος, και ο Αντιπρόεδρος της Ο.Λ.Μ.Ε. Γιώργος Αλεβιζάκης.

Το γλέντι και ο χορός κράτησε μέχρι το βράδυ και ξεφύγαμε για λίγο έστω από την σκληρή πραγματικότητα χάρη στους καλλιτέχνες μουσικούς που κράτησαν το κέφι αμείωτο για πολλές ώρες . Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους δασκάλους του μουσικού τμήματος

Άγγελο Κυριάκο ( Λαούτο, Ταμπουράς ) Χάρη Παπανικολάου (Κιθάρα -Ούτι-Τραγούδι)

Σωτήρη Δρίτσα (Μπουζούκι – Τραγούδι)

τους μουσικούς Χριστίνα Κατσέλη (Λύρα ) Δημήτρη Ζαχαρή (Κλαρίνο )

το μέλος μας Ξυνού-Κοβάνη Ελένη (Ακορντεόν)

και τους Αγησίλαο Πανουσάκη(Κρουστά) Σωτήρη Παπαναστασίου (Τραγούδι) που αφιλοκερδώς στηρίζουν την αγωνία μας να αναδείξουμε την παράδοση και την μουσική πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας.

Ευχαριστούμε το Οινοποιείο του Ανδρέα &Αργύρη Σώκου στις Ερυθρές για την προσφορά τους σε κρασί και το S/M Μαρινόπουλος (κατάστημα Μουσείου) για τα αναψυκτικά.

Eυχαριστούμε την εφημερίδα «Εν Δελφοίς» της περιφέρειας Στερεάς, την ηλεκτρονική εφημερίδα ORXOMENOS-PRESS και το Δημοσιογράφο κο Λάμπρο Ρόδη και το exeisminima.gr που κάλυψαν δημοσιογραφικά το γλέντι μας.

Ευχαριστούμε τους μόνιμους χορηγούς μας :

ΤΣΟΤΡΑΣ TRAVEL , Hygiene Service Υπηρεσίες Υγιεινής, το Δίκτυο Μικρασιάτης (Mikrasiatis.gr) και όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο στηρίζουν και συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στους σκοπούς της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας.

Δ. Φυλής: Δικαστικό «μπλόκο» στα εργοστάσια σκουπιδιών


Στο ΣτΕ κατά των δύο εναπομείναντων διαγωνισμών για τα εργοστάσια σκουπιδιών της Αττικής μέσω ΣΔΙΤ, στα Άνω Λιόσια και στη Φυλή, αναμένεται να προσφύγει σήμερα ο Δήμος Φυλής.  Αυτό αποκαλύπτει μιλώντας στην aftodioikisi.gr ο δήμαρχος Φυλής Δημήτρης Μπουραΐμης,ζητώντας την ακύρωση των διαγωνισμών που διενεργούνται στις 26 του μήνα (εργοστάσιο Άνω Λιοσίων) και στις 5 Φεβρουαρίου (εργοστάσιο Φυλής).
«Δεν υπάρχει κανένα νομικό υπόβαθρο για να γίνουν τα δύο εργοστάσια είτε από πλευράς λειτουργίας του ΕΣΠΑ είτε από πλευράς περιφερειακού σχεδιασμού. Δεν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν υπάρχει μελέτη και υλοποίηση σειράς έργων στην περιοχή του νέου Δήμου Φυλής ώστε να αμβλυνθούν ή και να εξαφανιστούν οι συνέπειες για το περιβάλλον και τους κατοίκους από την λειτουργία ΧΥΤΑ. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη λειτουργίας του», τονίζει στη συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr o δήμαρχος Φυλής.
Να σημειωθεί πως τις ημέρες της διεξαγωγής των διαγωνισμών κάτοικοι, δημοτικό συμβούλιο και δημοτική Αρχή θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΕΔΣΝΑ.
Τα επιχειρήματα της προσφυγής
Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, γίνεται λόγος για «κοινωνικό ρατσιμό» και «περιβαλλοντικό Απαρτχάιντ» που υφίσταται ο δήμος εδώ και 40 χρόνια λόγω της χωματερής, καταστάσεις που θα συνεχιστούν με τη δημιουργία των εργοστασίων. Επίσης, ζητεί την απομάκρυνση ή την παύση λειτουργίας τού αποτεφρωτήρα και του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης / κομποστοποίησης. Μέχρι να συμβεί αυτό ζητεί να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπων του στα όργανα που είναι αρμόδια, κατά νόμο, να τα ελέγχουν.
Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο, όπως και σήμερα με τη συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr, ο δήμαρχος Φυλής, ζητεί να είναι μια αυτόνομη διαχειριστική ενότητα, ενταγμένη σε ένα περιφερειακό ή διαπεριφερειακό σχεδιασμό, που θα είναι μέρος ενός εθνικού σχεδιασμού, όπου με απλότητα και σαφήνεια θα καθορίζονται επακριβώς οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο χωριστός τρόπος επεξεργασίας των κάθε είδους και τύπου αποβλήτων.
Καταδικάζουν την περιοχή για 25 χρόνια
Στο υπόμνημα του δημάρχου Φυλής προς την Περιφέρεια Αττικής, αναφέρεται ότι «έχει ανατραπεί ο περιφερειακός σχεδιασμός που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, καταδικάζοντας το Δήμο Φυλής να παραμείνει εσαεί αποδέκτης των απορριμμάτων. Το απαράδεκτο, όμως», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «είναι ότι η καταδίκη της περιοχής δεν αφορά μόνο στα επόμενα τρία χρόνια, όπου θα υπάρξει κορεσμός αλλά τα επόμενα 25».
Επίσης, διατυπώνονταν δώδεκα ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό για τα εργοστάσια, μεταξύ άλλων:
- Ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης.
- Δεν αναφέρεται τι θα γίνει με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και ποια θα είναι η σχέση μεταξύ ιδιωτών και φορέα διαχείρισης.
- Δεν έχει ληφθεί υπόψιν το κόστος για τη διαχείριση των υπολειμμάτων, το κόστος γα τα συνοδευτικά έργα, το κόστος για τις αποκαταστάσεις και το κόστος για τα αντισταθμιστικά έργα περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
- Δεν αναφέρονται στην προκήρυξη οι όροι και οι περιορισμοί που απορρέουν από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, με αποτέλεσμα εάν προκριθούν νέες εγκαταστάσεις να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος, ενώ δεν έχει ληφθεί υπόψιν ότι πρέπει να εκπονηθούν και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- Διατυπώνεται το ερώτημα εάν έχει ληφθεί υπ όψιν, ότι σε τρία χρόνια ο ΧΥΤΑ Φυλής θα έχει κορεσθεί και θα κλείσει.

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Διαθεσιμότητα: Ό,τι δηλώσεις θα σε σώσει


Εποχές… Λυκείου θα θυμηθούν οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ ΔΕ, καθώς για μια ακόμη φορά στη ζωή τους θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα έντυπο τύπου μηχανογραφικού λυκείου, όπου θα πρέπει με σειρά επιλογής να γράψουν σε ποια κενή θέση θέλουν να μεταταχθούν. Το λέει, άλλωστε, καθαρά και η εγκύκλιος Μανιτάκη, με τα έξι κριτήρια για την… κινητικότητά τους. Το συγκεκριμένο «μηχανογραφικό», σύμφωνα με την ΑΔΑ: ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ, θα πρέπει οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ ΔΕ να το έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 28 Ιανουαρίου.
Όπως αναφέρεται στην ΑΔΑ: ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ, «εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης (σ.σ.: ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης 8/1), οι προς μετάταξη υπάλληλοι των Φορέων Προέλευσης υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με Υπόδειγμα που θα κοινοποιηθεί στους Φορείς Προέλευσης, στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/ Προσωπικού, στην οποία δηλώνουν αν επιθυμούν τη μετάταξή τους, και τους Φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν, με τη σειρά προτίμησής τους. Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση απευθύνεται προς το ΑΣΕΠ.
»Μαζί με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας, κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για την αξιολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν δεν περιλαμβάνεται ήδη στο προσωπικό του μητρώο».
Όπως πάντως λέει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αν και «η μη υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υπάλληλο δεν επιδρά στο κύρος και την εξέλιξη της διαδικασίας μετάταξης», ωστόσο, για τον ίδιο τον εργαζόμενο σε διαθεσιμότητα ΙΔΑΧ ΔΕ μπορεί να είναι… μοιραίο, καθώς «η αίτηση αυτή καθορίζει τη σειρά προτίμησης του προς μετάταξη υπαλλήλου στους Φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού».