Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών »


Στα πλαίσια της Δ ΄ Προγραμματικής Περιόδου , Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας ( Π . Α. Α. ) 2007-2013 , Άξονας 1 , μέτρο 1.1.2. « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών »
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , εξέδωσε την υπ ΄ αριθμ. 26985/19-12-2013
« 2η πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων ενίσχυσης , φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη
Στο καθεστώς του μέτρου 1. 1. 2. ΄΄ Εγκατάσταση Νέων Γεωργών » του Άξονα 1 « Βελτίωση
της Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας » του Π. Α. Α.
2007-2013 , για το έτος 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχτούν στο μέτρο αυτό , μπορούν να ενημερωθούν από
την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Βοιωτίας και τα Τμήματα
Γεωργικής Ανάπτυξης , για τις λεπτομέρειες του προγράμματος και λοιπά στοιχεία .
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Βοιωτίας με αρμοδίους υπαλλήλους θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί .
Ο τόπος και η ημερομηνία της ενημέρωσης θα ανακοινωθεί .
Επισημαίνεται ότι ημερομηνία υποβολής αιτημάτων έχει οριστεί από 18 – 03 - 2014
μέχρι 16-05-2014 .

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ


Αρ. 26985/19-12-2013 «Περίληψη 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1