Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019

Σε επίτιμο Δημότη ανακηρύσσει τον κ. Κώστα Μπακογιάνη ο Δήμος Ορχομενού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 20 Αυγούστου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :
Ανακήρυξη του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη σε επίτιμο δημότη του Δήμου Ορχομενού.

(Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος Πρόεδρος Δ.Σ.).