Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας Γραφείου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου ΘηβαίωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Ημέρες & Ώρες λειτουργίας για το κοινό : Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή   από 10:00  έως 12:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2262350680
Φαξ: 2262350609
Διεύθυνση: Δημαρχείο, Κύπρου 3, 32200 Θήβα