Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε ημερίδα από τον Eμπορικό σύλλογο Θηβών


Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Θηβών την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.30 στο Επιμελητήριο Θήβας (Δίρκης 20, Θήβα) με τίτλο:

«Δυνατότητες Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στη Θήβα», στα πλαίσια του έργου: «Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο Θήβας», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή σύμπραξη Νέες Προοπτικές Απασχολησιμότητας και της Δράσης Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.