Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 22 ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ...ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ!Μέσα στη Μ. Εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί κατάσταση με 22 περίπου φορείς που θα καταργηθούν με συνέπεια να απολυθούν οι εργαζόμενοί τους αμέσως μετά το Πάσχα!

Η λίστα καταρτίστηκε μετά από μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των οργανισμών, που έχουν πραγματοποιήσει ιδιωτικές εταιρείες, ωστόσο, δεν αποκλείονται ανατροπές.

Η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει και στην κατάργηση οργανικών θέσεων ακόμα και διοικητικών μονάδων σε ΔΕΚΟ και σε εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που βρίσκονται υπό ιδιωτικοποίηση. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις συγκεκριμένες θέσεις θα καταγγελθεί η σύμβασή τους και θα απολυθούν αμέσως.

πηγή (ποιοι φορείς είναι υπό κατάργηση) indobserver.blogspot.gr