Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Δ.Θηβαίων:Καθαρισμός οικοπέδων για πρόληψη πυρκαγιών


Λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από 01-05-2013, οι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωση –καθαρισμό καθώς και την απομάκρυνση της βλάστησης και τυχόν άλλων καυστών υλικών , σκουπιδιών κλπ, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος με βάση τη σχετική Νομοθεσία ( υπ. αρ. 4/12 Πυροσβεστική Διάταξη και Ν. 3852/10 άρθρο 94, παρ.26 « Καλλικράτης»), επιβάλλει πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, και ο καθαρισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με χρέωση των ιδιοκτητών. Υπόψη ότι το προσωπικό του Δήμου λόγω της μεγάλης έκτασης δεν επαρκεί και για τον καθαρισμό, θα χρησιμοποιηθεί εφόσον απαιτηθεί , εξωτερικός συνεργάτης, όπου το κόστος καθαρισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερο.