Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Ερώτηση βουλευτή Βοιωτίας Ε. Καρακώστα σχετικά με την πρόθεση εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στην περιοχή “Μεγάλο Βουνό-Ανεμόμυλος” Βοιωτίας


ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την πρόθεση εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στην περιοχή “Μεγάλο Βουνό-Ανεμόμυλος” Βοιωτίας»

Είναι γνωστή η πρόθεση της εταιρείας Protergia να εγκαταστήσει Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ανεμογεννήτριες) στην περιοχή «Μεγάλο Βουνό-Ανεμόμυλος» του νομού Βοιωτίας.
Το συγκεκριμένο έργο στην ουσία θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, παρά τις αντίθετες θέσεις της εν λόγω εταιρείας. Το έργο θα λάβει χώρα σε πολύ μικρή απόσταση από τον οικισμό Κόκκινο του Δήμου Ορχομενού, με επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, η θέση του είναι ακατάλληλη από απόψεως κλιματολογικών συνθηκών, περιλαμβάνει περιοχή που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα και θέτει σε κίνδυνο αρχαιολογικά μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή.
Επισημαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής αντιτίθεται στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, εκκρεμεί δε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ασκηθείσης Αιτήσεως Ακυρώσεως που ασκήθηκε από την πλειονότητα των κατοίκων του οικισμού Κοκκίνου του Δήμου Ορχομενού.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Ελήφθησαν υπόψη οι αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, όσον αφορά το εν λόγω έργο; Εξετάσθηκε η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του οικισμού και του έργου, η οποία είναι τέτοια που υποβαθμίζει δραματικά το τοπίο και την θέα των κατοίκων και θέτει εν κινδύνω την ποιότητα ζωής τους και την επιβαλλόμενη από το άρθρο 24 του Συντάγματος προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος;
Υπήρξε μελέτη όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις του έργου στο φυσικό περιβάλλον; Εξετάσθηκε η καταλληλότητα της θέσεως στην οποία θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες από απόψεως κλιματολογικών συνθηκών;
Εξετάσθηκε αν η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας αντίκειται στο άρθρο 10 του Ν. 3028/2002, που ορίζει ότι ασχέτως αρχαιολογικής ζώνης τα αρχαιολογικά μνημεία πρέπει να μην βλάπτονται αμέσως ή εμμέσως;
Υπήρξε, όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία, αναλυτική ενημέρωση του κοινού για το έργο;
Υπήρξε για το συγκεκριμένο έργο γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος;

Αθήνα, 01/12/2016
Ο ερωτών Βουλευτής
Ευάγγελος Καρακώστας
Βουλευτής Βοιωτίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ