Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

MEΓAΛH ΣYNAYΛIA BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ.KYPIAKH 4 ΔEKEMBPIOY KAI ΩPA 6:00 M.M. ΣTON I.N AΓΙΩΝ ΘEOΔΩPΩN ΘHBΩN.