Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Αντιµετώπιση ανοικτών καταγµάτων

Τα κατάγµατα των οστών είναι µια κατάσταση που είναι δυνατόν να συναντήσετε σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος, αλλά δεν είναι σπάνια σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως στα παιδιά και στους ηλικιωµένους. Διακρίνουµε δύο κατηγορίες καταγµάτων: Τα ανοικτά κατάγµατα, όπου το άκρο του σπασµένου οστού διαπερνά την επιδερµίδα και τα κλειστά κατάγµατα όπου δεν τη διαπερνά.
Τι θα δείτε:
Ανοικτό τραύµα και τµήµα οστού που διαπερνά την επιδερµίδα.
Έντονος πόνος στην περιοχή και αδυναµία βάδισης.
Μπορεί το τραυµατισµένο σκέλος να είναι παραµορφωµένο σε σχέση µε το άλλο.
Τι πρέπει να κάνετε:
Καταρχήν πρέπει να αντιµετωπίσετε τη συνοδό αιµορραγία. Με µια καθαρή γάζα ασκήστε πίεση στην περιοχή του τραυµατισµού, χωρίς ωστόσο να αγγίζετε το άκρο του οστού που προεξέχει.
Μόλις περιοριστεί η αιµορραγία, τοποθετήστε επιθέµατα γύρω από το άκρο του οστού που προεξέχει σε τέτοιο ύψος ούτως ώστε να µπορείτε να καλύψετε µε γάζα το τραύµα, όχι πολύ σφιχτά, χωρίς να αγγίξετε το οστό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Τι δεν πρέπει να κάνετε:
Μη µετακινείτε τον πάσχοντα γιατί θα επιβαρύνετε την κατάστασή του.
Μη δίνετε τίποτα στον πάσχοντα να φάει ή να πιει, επειδή αργότερα στο νοσοκοµείο µπορεί να χρειαστεί να υποβληθεί σε γενική αναισθησία.
Μην αγγίζετε το οστό και µην προσπαθήσετε να το βάλετε στη θέση του σε καµία περίπτωση.