Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Σε αχρηστεία το μοναδικό χειρουργικό Robot λόγω μη ύπαρξης αναλωσίμωνΣύμφωνα με επιστολή του τ. Υφυπουργού Υγείας κ. Αθανάσιου Γιαννόπουλου, το μοναδικό χειρουργικό Robot που διαθέτει ο δημόσιος τομέας υγείας και ευρίσκεται στο ΛΑΪΚΟ Νοσοκομείο, δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης αναλωσίμων και λήξεως της συμβάσεως, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά να καταφεύγουν για θεραπεία στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Η επιστολή – καταγγελία έχει ως εξής:

To μοναδικό χειρουργικό Robot που διαθέτει ο δημόσιος τομέας υγείας ευρίσκεται στο ΛΑΪΚΟ Νοσοκομείο. Τοποθετήθηκε το 2008 και στοίχισε η επένδυση αυτή περί τα 3.000.000 €. Λειτουργούσε με επάρκεια και οι συνάδελφοι χειρουργοί, ουρολόγοι και γυναικολόγοι έχουν εκτελέσει πάρα πολλές εγχειρήσεις. Δυστυχώς σήμερα εδώ και ένα χρόνο δεν λειτουργεί λόγω λήξεως της συμβάσεως και μη ύπαρξης αναλωσίμων. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την επαναλειτουργία του Robot. Έτσι πάρα πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να χειρουργούνται στον ιδιωτικό τομέα με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους χωρίς το κράτος να αναλαμβάνει την αποζημίωση της δαπάνης. Πρέπει δε να τονίσω ότι ιδιαίτερα στα ουρολογικά περιστατικά – καρκίνος προστάτου, καρκίνος ουροδόχου κύστεως, υπερτροφία προστάτου – είναι το μηχάνημα εκλογής γιατί εξασφαλίζονται πλήρως τα νευρικά πλέγματα με μηδενισμό των επιπλοκών, ακράτεια ούρων και ιδιαίτερα την διατήρηση της στυτικής λειτουργίας, που δίνεται δυνατότητα ποιότητας ζωής. Φαίνεται κάποιοι δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η λύση είναι εύκολη αρκεί οι υπεύθυνοι να αποφασίσουν αν αναλογιστούν ότι στη θέση αυτών των ασθενών μπορεί αύριο να βρεθούν οι ίδιοι.