Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

29 μόνιμες θέσεις εργασίας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Συμπληρωματικό αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε., ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών διαφόρων υπηρεσιών και κυρίως της καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων, αποφάσισε  το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αιτούμενες θέσεις ανέρχονται πλέον σε 29, διατηρώντας έτσι το δημόσιο χαρακτήρα των δράσεων αυτών.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος, με έγγραφό του, έχει υποβάλει αίτημα από τον Φεβρουάριο του 2017, για πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, σε υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις,  αίτημα που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Στη συνέχεια με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) σχετικά με προσθήκη κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 19/30-6-2017 του Υπ. Εσωτερικών, για άλλες 14 θέσεις.

Mε την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου(υπ. αρ. 211/13-9-2017) οι κενές θέσεις με μόνιμο προσωπικό που αιτείται συνολικά ο Δήμος Θηβαίων διαμορφώνονται ως ακολούθως :
α/α (κατά σειρά προτεραιότητας)
Κλάδος
Αριθμός κενών θέσεων
Αριθμός αιτούμενων θέσεων
1
ΥΕ εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)
18
10
2
ΔΕ Χειριστών Σαρώθρων
1
1
3
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας
4
2
4
ΔΕ εποπτών Καθαριότητας
1
1
5
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1
1
6
ΔΕ τεχνιτών Υδραυλικών
2
1
7
ΥΕ εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)
18
4
8
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας
4
2
9
ΔΕ τεχνιτών Υδραυλικών
2
1
10
ΥΕ εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)
18
4
11
ΥΕ Φυλάκων Κοιμητηρίων
1
1
12
ΥΕ Επιστατών καθαριότητας
1
1

Σύνολο
29
29