Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Δημοτικό Συμβούλιο ΘήβαςΣυνεδριάζει δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 04-12-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 29052/30-11-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 65 & 67 Ν. 3852/10)

1. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2018 (Σχετ. η υπ’αριθ. 518/2017 απόφαση Οικον. Επιτροπής (απόλυτη πλειοψηφία).

2. Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους Δήμου Θηβαίων για το έτος 2018, (σχετ. η υπ’ αριθ. 519/2017 απόφαση Οικον. Επιτροπής) (απόλυτη πλειοψηφία).

3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 181/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), η οποία αφορά την ψήφιση του Προγράμματος Δράσης και του Προϋπολογισμού της επιχείρησης, έτους 2018 (απόλυτη πλειοψηφία).

4. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ) (Σχετ. η υπ΄ αριθ. 195/2017 απόφαση Δ.Σ. ΔΟΘ).

5. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 305/2016 Α.Δ.Σ. για τη συγκρότηση επιτροπής προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση του θέματος μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. για την πρόσβαση των δημοτών στον αιγιαλό στην περιοχή ΝΟΥΣΑ Θίσβης Βοιωτίας και λήψη απόφασης για την επέκταση – διαμόρφωση υφιστάμενου δρόμου ώστε αυτός να οδηγεί από τον όρμο του Αγ.Ιωάννη Θίσβης σε παρακείμενη παραλία στη θέση «Ντράσα», με χρηματοδότηση του έργου από τη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.

6. Έγκριση για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επί της από 25-5-2017 αγωγής του δεύτερου κατά του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 504/2017 απόφαση της Οικον. Επιτροπής).

7. Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής για τους Δικηγόρους Αθηνών Μάριο Χαϊνταρλή και Εύα Δημητριάδη, προκειμένου να ασκήσουν παρέμβαση για λογαριασμό του Δ. Θηβαίων υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να εκπροσωπήσουν το Δήμο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς απόκρουση της αίτησης ακύρωσης που έχουν ασκήσει η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων κ.λ.π. κατά της υπ’ αριθ. 34844/2016 απόφασης του Υπ.Περιβάλλοντος με θέμα : «Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης άρθρου 23 παρ. 4 ν. 3889/2010, όπως ισχύει».

8. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στην Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» έγκριση του καταστατικού αυτούς και ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

9. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Κων/νας Γκιόκα.

10. Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της ενταγμένης πράξης με τίτλο : "Δομή Παροχής Βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα 2014-2020".

11. Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της ενταγμένης πράξης με τίτλο : "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα 2014-2020".

12. Αποδοχή της 3ης Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

13. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Βελτίωση τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Α’ ΦΆΣΗ) Ν. Βοιωτίας» στο πλαίσιο της ΣΑΕ 016 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

14. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

15. Έγκριση πρακτικής άσκησης του Χαρέμη Χαράλαμπου του Νικολάου, σπουδαστή στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού), στο Δήμο Θηβαίων.

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου με αριθ. κυκλ. ΜΕ 61723, ΜΕ 61736, ΜΕ 61737,ΜΕ 64515,ΚΗΥ 6256,ΚΗΥ 6273 και ενός χλοοκοπτικού άνευ αδείας κυκλοφορίας, από τον κ. ΚΟΥΡΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου με αριθ. κυκλ για την συντήρηση & επισκευή των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6149,ΚΗΗ 4494,ΚΗΥ 6140 από τον κ. ΣΟΡΚΟ ΜΑΡΙΟ του Αθανασίου.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών πληρωμής της ετήσιας συνδρομής στο website ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ από τη Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ.

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών ψηφιακής υποστήριξης οργανισμών του Δημοσίου μέσω δικτυακής βάσης δεδομένων από την ανάδοχο «Σ.Καραγιλάνης μον.ΕΠΕ».