Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣΠρος

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Λάρισα

Θήβα 23 Απριλίου 2018

Αρ.Πρωτ.1166

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών συγκεντρώθηκαν, μετά από πρόσκληση του ΙΣ Θηβών , εκπρόσωποι επιστημονικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων της πόλεώς μας, προκειμένου να συζητηθεί η Απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την συγκρότηση στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ορίζεται ΜΙΑ ΑΥΕ (πρωτοβάθμια ) και ΒΥΕ (δευτεροβάθμια) επιτροπή ανά νομό.

Στις επιτροπές αυτές παραπέμπονται θέματα υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμού ανικανότητας για εργασία οφειλόμενη σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια για αλλαγή θέσης εργασίας κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση.

Είναι επομένως κατανοητό ότι η παραπομπή των ΑΣΘΕΝΩΝ πολιτών, στις ΑΥΕ και ΒΥΕ εξελίσσεται σε μεγάλη σωματική ταλαιπωρία γι αυτούς και το κόστος μετακίνησης τους προς τις πρωτεύουσες των Νομών θα τους επιβαρύνει οικονομικά. Η εφαρμογή της απόφασης αυτής ,είναι μια εσφαλμένη παροχή δημοσίων υπηρεσιών προς τον πολίτη ο οποίος δεν έχει μόνον υποχρεώσεις ,αλλά και δικαιώματα ιδιαίτερα όταν είναι ασθενής.

Επιπλέον είναι μια απόφαση ισοπεδωτική που δεν λαμβάνει υπ όψη , τις ιδιαιτερότητες κάθε Νομού. Οι φορείς της Θήβας σας ενημερώνουν για την πόλη και την επαρχία Θήβας.

Η πόλη της Θήβας δεν συνδέεται με Υπεραστική Συγκοινωνία ( ΚΤΕΛ) με την πρωτεύουσα του Νομού, την Λιβαδειά. Για να μεταβούν οι ασθενείς ( εγκυμονούσες, άνθρωποι με βακτηρίες, ογκολογικοί ασθενείς ,άνθρωποι με αναπνευστικά και άλλου είδους προβλήματα) υποχρεώνονται να περιμένουν έξω από τη Θήβα για να ταξιδέψουν με το διερχόμενο Υπεραστικό λεωφορείο από Αθήνα συνήθως ΟΡΘΙΟΙ έως την Λιβαδειά. Λάβετε δε υπόψη σας, ότι η επαρχία Θήβας περιλαμβάνει πολλά και απομακρυσμένα χωριά.

Προφανώς αντίστοιχες συνθήκες ,θα επικρατούν και σε άλλους Νομούς. Οι συνθήκες αυτές όμως, ουδόλως ελήφθησαν υπ όψιν από την Κεντρική Πολιτική Σκηνή και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς, διαπίστωσή μας είναι ότι όσοι πολίτες δεν κατοικούν στις Πρωτεύουσες των Νομών , εκτός από τα προβλήματα Υγείας που αντιμετωπίζουν ,πρέπει να ταλαιπωρούνται σωματικά, ψυχικά και οικονομικά για να έχουν «στα χέρια τους» μια γνωμοδότηση ΑΥΕ ή ΒΥΕ.

Πρότασή μας είναι να συγκροτείται κάθε 15 ημέρες ΑΥΕ ή ΒΥΕ μία φορά στη Λιβαδειά και μία στη Θήβα, διορθώνοντας κατά το ελάχιστο δεδομένα , που δεν συνάδουν με την θεραπεία και αποκατάσταση των δυσλειτουργιών, που προκαλεί η επί δεκαετίες εσφαλμένη πρακτική στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ταυτόχρονα θα δείξετε ότι δεν είναι στόχος σας η αποδυνάμωση και απογύμνωση της πόλης της Θήβας από υπηρεσίες ιδιαιτέρως σημασίας για τους πολίτες.

Ενόψει των δεδομένων αυτών αποφασίστηκε ακολούθως να αποσταλεί το παρόν έγγραφο διαμαρτυρίας προς την αρμόδια ΥΠΕ, το Υπουργείο Υγείας και την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Επίσης αποφασίστηκε να αποσταλεί αίτημα των φορέων προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων, ώστε να συζητηθεί το ζήτημα της υποβάθμισης των υπηρεσιών της πόλεώς μας και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο κατάλληλες αποφάσεις.

Προς τούτο καλούμε όλους τους πολίτες και κυρίως τους αντιπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο να σταματήσουν την υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών της Θήβας αλλά και τη συνολική απαξίωση της τρίτης μεγαλύτερης πόλεως της Στερεάς Ελλάδας.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ

Πρωτόπαπα Φιλιώ Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θηβών

Αγγελόπουλος Νικόλαος, Κόρδατζης Ιωάννης , Μπόγρης Πολυνείκης, Τουρναβίτης Ευάγγελος

Μέλη του Ι.Σ. Θηβών

Ψυχογιός Γεώργιος Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

Τυρηνόπουλος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Εκπρόσωπος του Δήμου Θηβαίων

Μανάρα Σωτηρία Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας

Τουλουμάκος Αντώνιος Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας και

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θηβαίων

Σαμιώτης Αναστάσιος Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θήβας

Δημητρίου Δημήτριος Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Θήβας

Αντωνούδης Χρήστος Γραμματέας Εργατικού Κέντρου Θήβας

Καλαμιώτης Σταμάτης Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων Θήβας

Θεοδώρου Δημήτριος Πρόεδρος Συνταξιούχων Θήβας

Γιάννου Παναγιώτης Εκπρόσωπος Συνεργείων Θήβας

Κοιν: Υπουργείο Υγείας

Δήμαρχο Θηβαίων

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου