Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Γιάννης Σταθάς '' Απαράδεκτος σχεδιασμός για κλείσιμο της υπηρεσίας του ΟΑΕΕ στη Θήβα ''


Ο Νομός Βοιωτίας έχει την ιδιομορφία να αποτελείται από δύο αστικά κέντρα, την Λιβαδειά και την Θήβα, με τον ίδιο πληθυσμό. Κατά συνέπεια, λειτουργούν και στις δύο πόλεις οι ίδιες δημόσιες υπηρεσίες για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξοικονόμηση των πόρων των πολιτών (έξοδα μετακίνησης), καθώς και για λόγους που συνδέονται με την ανάπτυξη των δύο πόλεων. Ανάμεσα στις υπηρεσίες είναι και αυτή του ΟΑΕΕ, η οποία στεγάζεται και στη Λιβαδειά αλλά και στη Θήβα σε ιδιόκτητα κτήρια, όπου εξυπηρετούνται 8.000 ασφαλισμένοι και χιλιάδες συνταξιούχοι σε κάθε μία από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ....
 Ωστόσο, με βάση διαρρέουσες πληροφορίες και δημοσιεύματα, υπάρχει σχεδιασμός για να κλείσει η υπηρεσία του ΟΑΕΕ στη Θήβα. Σε περίπτωση που συμβεί το απαράδεκτο αυτό γεγονός, οι χιλιάδες ωφελούμενοι του ΟΑΕΕ Θήβας θα αναγκάζονται να διανύουν 150 χλμ για την εξυπηρέτησή τους και την διευθέτηση των υποθέσεών τους. Επίσης, θα χαθούν πολλές εργατοώρες και το μόνο αποτέλεσμα θα είναι ένα ακόμα πρόσθετο ισχυρό χτύπημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ήδη έχουν υποφέρει αρκετά από τα δεινά των μνημονίων. Επιπρόσθετα, τεράστιο πλήγμα θα υποστούν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΕ Θήβας, των οποίων το εργασιακό μέλλον θα καταστεί αβέβαιο.
Επίσης, αναγκαία είναι και η ενίσχυση και των δύο τμημάτων ΟΑΕΕ με προσωπικό, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος αριθμός των ωφελουμένων, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει συνταξιοδοτηθεί το 30% των εργαζόμενων στις οργανικές θέσεις των δύο υπηρεσιών.
Με βάση τα παραπάνω,Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Ευσταθούν τα δημοσιεύματα σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του ΟΑΕΕ Θήβας; Αν ναι, προτίθεται να ακυρώσει εδώ και τώρα, αυτόν τον απαράδεκτο σχεδιασμό;
-Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την διατήρηση και των δύο υπηρεσιών του ΟΑΕΕ, σε Θήβα και Λιβαδειά, και την ενίσχυσή τους με προσωπικό;

Ο ερωτών βουλευτής Γιάννης Σταθάς