Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ ΘήβαςΗ 12η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 27 ΜΑΪΟΥ του 2013, ημέραΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :.......

1) Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή δημοτικών συμβούλων στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που πραγματοποιηθεί από τις 30 έως 31 Μαΐου 2013 στα Ιωάννινα.

2) Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου που θα συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2013 στα γραφεία της Επιχείρησης.

3) Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή εκλεγμένων γυναικών του Δήμου μας στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών Τοπ.Αυτ/σης που διοργανώνει το Πανελλήνιο Δίκτυο Εκλεγμένων Γυναικών στον Α’ & Β’ βαθμό Τοπ.Αυτ/σης «Η ΑΘΗΝΑ» σε συνεργασία με το Δήμο Άνδρου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Εσωτερικών, από 13 έως 16 Ιουνίου 2013 στο νησί της Άνδρου.

4) Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τοπική Κοινότητα Πλαταιών κατά τη θερινή περίοδο έκαστου έτους (σχετ. η υπ’ αριθ. 90/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

5) Έγκριση υφισταμένων κατασκευών που έχουν κατασκευαστεί από το Δήμο στο αναψυκτήριο «ΠΟΥΡΟΣ».

6) Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ (σχετ. η υπ’ αριθ. 58/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ) (θέμα από αναβολή).

7) Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως εκπροσώπου στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας.

8) Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση χώρων Δ.Δ. Θίσβης» του Δ.Θηβαίων στη Δ.Ε. Θίσβης.»

9) Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ. 32370/2012 σύμβασης για τις εργασίες υγρομόνωσης της κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Θήβας και έγκριση πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέας εργασίας.

10) Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον αιγιαλό της Τοπικής Κοινότητας Ξηρονομής Δήμου Θηβαίων, για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

11) Αποδοχή πίστωσης ποσού 34.190,74€ από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο : «Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών 2012/2013 (χρημ. εντολή 18462/2013)».

12) Αποδοχή πίστωσης ποσού 64.670,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την 5η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες».

13) Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.644,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο αφορά τους Σχολικούς Τροχονόμους για το διάστημα από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2012.

14) (χρημ.εντολή 17833/13).

15) Χορήγηση άδειας υπαίθριου – πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ στον κ. Αναστάσιο Ευγενίδη του Αλεξάνδρου κατοίκου Θηβών.

16) Λύση της σχέσης έμμισθης εντολής του Δήμου Θηβαίων με το Δικηγόρο κ. Κων/νο Χαλβατζής μετά την υπ’ αριθ. 773/2013 απόφαση του ΣτΕ.