Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Συμβουλές από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τα ποτίσματα των αγροτών

Όταν οι καλλιεργητές ποτίζουν τα κτήματά τους με τεχνητή βροχή πλησίον ηλεκτρικών γραμμών και εγκαταστάσεων ΔΕΗ, πρέπει να προσέχουν πολύ, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις τεχνητής βροχής, κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων και εξαρτημάτων πρέπει να φροντίζουν ώστε:
1. Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις, κατά τη μεταφορά τους, να μην πλησιάζουν τις ηλεκτρικές γραμμές και εγκαταστάσεις ΔΕΗ.
2. Κατά την εφαρμογή της τεχνητής βροχής, το εκτοξευμένο νερό να μην πλησιάζει σε καμία περίπτωση τις ηλεκτρικές γραμμές και εγκαταστάσεις ΔΕΗ. Για το σκοπό αυτό τα στόμια της τεχνητής βροχής πρέπει να τοποθετούνται μακριά από τις ηλεκτρικές γραμμές και εγκαταστάσεις ΔΕΗ και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε να μην είναι δυνατό να πλησιάζει το νερό στα ηλεκτρικά δίκτυα.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν φυσά αέρας, διότι τότε οι αποστάσεις ασφαλείας της τεχνητής βροχής από τις ηλεκτρικές γραμμές και εγκαταστάσεις ΔΕΗ είναι πολύ μεγαλύτερες.
Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας δημιουργούνται επίσης και κατά τον ψεκασμό δένδρων και άλλων καλλιεργειών, που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές και εγκαταστάσεις ΔΕΗ.
Γενικά, μη ξεχνάτε ότι εάν το εκτοξευμένο νερό ή ψέκασμα, φθάσει τις ηλεκτρικές γραμμές και τις εγκαταστάσεις ΔΕΗ, μπορεί να μεταφέρει τον ηλεκτρισμό και τότε κινδυνεύει η ζωή σας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
ΔΠΚΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ