Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ


ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Π Ρ Ο Σ :
Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 23/2-1-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 6 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18:00, για την προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για ενημέρωσή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ