Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

MEΓAΛH ΣYNAYΛIA BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ.KYPIAKH 4 ΔEKEMBPIOY / I.N AΓΙΩΝ ΘEOΔΩPΩN ΘHBΩN

MEΓAΛH ΣYNAYΛIA BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ.

KYPIAKH 4 ΔEKEMBPIOY KAI ΩPA 6:00 M.M.

ΣTON I.N AΓΙΩΝ ΘEOΔΩPΩN ΘHBΩN.

ΘA ΛABOYN MEPOΣ H EN BOIΩTIA ΠPΩTOΨAΛTEΣ IEPON NAON TΩN AΘHNΩN: Π.EIPHNAIOΣ NAKOΣ (BAΓIA) K.ΓEΩPΓIOΣ XATZHXPONOΓΛOY (ΘHBA) K.KYPIAKOΣ AΔAM (ΞHPONOMH) K.ΛEΩNIΔAΣ ΔOYKAΣ (ΛEYKTPA) K.KΩNΣTANTINOΣ ΛEKAΣ (AΣΩΠIA) K.IΩANNHΣ XPHΣTOY (ΘEΣΠIEΣ) K.KΩNΣTANTINOΣ MΩPAITHΣ (NEOXΩPI) KAI ΘA ΨAΛΛEI KAI H XOPΩΔIA EΠAPXIAΣ ΘHBΩN O EYAΓΓEΛIΣTHΣ ΛOYKAΣ.