Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Υπ. Υγείας: Κρούσματα ανεμοβλογιάς και ηπατίτιδας Α σε προσφυγόπουλα δεν σημαίνουν και διακοπή των μαθημάτων
«Σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων ανεμοβλογιάς ή ηπατίτιδας Α στο χώρο διαμονής των προσφυγόπουλων που φοιτούν σε σχολεία, δεν συστήνεται διακοπή της φοίτησης στο σχολείο και αυτό αφορά τόσο τα παιδιά προσφύγων όσο και τα παιδιά που φοιτούν κανονικά στο σχολείο.

Διακοπή από το σχολείο συστήνεται μόνο για τα παιδιά που τα ίδια νοσούν» Τα παραπάνω αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σήμερα και επικαλείται γνωμοδοτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών σε ότι αφορά στις συστάσεις για την συμμετοχή παιδιών προσφύγων/μεταναστών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία διευκρινίζονται τα ακόλουθα, όπως ακριβώς ορίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που γίνονται στα σχολεία της χώρας πρέπει να διασφαλίζεται ότι στον παιδικό πληθυσμό του συγκεκριμένου χώρου διαμονής των παιδιών έχει γίνει τουλάχιστον μία δόση εμβολιασμού με τα εμβόλια του προγράμματος εμβολιασμών προτεραιότητας που εφαρμόζεται στους χώρους διαμονής προσφύγων/ μεταναστών και ειδικότερα: - εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR) σε παιδιά 1 έως <15 -="" 4-="" 6-="" b="" br="">
Επιπλέον, για να μετάσχουν τα παιδιά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα σχολεία είναι σκόπιμο και τα ίδια (σε ατομικό επίπεδο) να έχουν εμβολιαστεί με μία τουλάχιστον δόση των εμβολίων του παραπάνω προγράμματος εμβολιασμών προτεραιότητας που αφορούν την ηλικία τους.

Εάν κατά την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά προσφύγων στα σχολεία υπάρχει σε εξέλιξη επιδημική έξαρση ανεμευλογιάς ή ηπατίτιδας Α ή εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις διακοπής της συνέχειας μετάδοσής των νοσημάτων αυτών (παρέλευση χρονικού διαστήματος ίσου με τον μέγιστο χρόνο επώασης της νόσου χωρίς εμφάνιση κρουσμάτων), είναι καλό η έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος να αναβάλλεται με σκοπό την αποφυγή αρνητικών αντιδράσεων.

www.dikaiologitika.gr