Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΗΒΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ ΘΗΒΑ

ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 11-Τ.Κ.32200 – ΤΗΛ. : 22620 29694 - FAX. : 22620 26428 Email: ekthivas@gmail.com

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.: ΠΡΩΤΟΔ. ΘΗΒΩΝ 72/18.3.46 ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΧ. ΣΤΟ ΒΙΒΛ.ΠΡΩΤΟΔ.53/80.3.46Αριθμ. Πρωτοκ. 3458 ΘΗΒΑ. 10/3/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Η κυβέρνηση έχει στα σχέδια της την κατάργηση του υποκαταστήματος ΙΚΑ Οινοφύτων, χωρίς να έχει υπολογίσει τα ασφαλιστικά μεγέθη που διαχειρίζεται η υπηρεσία, αλλά ισχυρίζεται βάσει τα νούμερα της απογραφής του πληθυσμού.

Το υποκατάστημα των Οινοφύτων στεγάζετε σε σύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο ,βρίσκεται στην ‘ ’καρδιά ΄΄ μιας από της μεγαλύτερης βιομηχανικής ζώνης της χώρας (ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – ΔΗΛΕΣΙΟΥ) στην οποία δραστηριοποιούνται γύρω στις 2000 επιχειρήσεις, όπου εκτός της καθημερινής εξυπηρέτησης εργαζομένων και επιχειρήσεων το υποκατάστημα -σαν κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός - αποτελεί ένα εργαλείο κατά της καταπολέμησης του έντονου φαινομένου της ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας.

Παράλληλα εκτός των εργαζομένων και επιχειρήσεων, από το συγκεκριμένο υποκατάστημα εξυπηρετούνται και οι 25.000 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που διαμένουν στις γύρω πόλεις και χωριά (2 πόλεις και 14 χωριά).

Επειδή η παραπάνω κατάργηση, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο στην εξυπηρέτηση των χιλιάδων εργαζόμενων -συνταξιούχων και πολιτών της περιοχής μας αλλά και στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων λόγω της έλλειψης ελεγκτικού μηχανισμού.

Πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη, φορέων, (Δήμου Τανάγρας – ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ – Ε.Κ.Θήβας – σωματείων και των εργαζομένων της περιοχής Οινοφύτων), εκφράζοντας την αντίθεση μας για την κατάργηση του υποκαταστήματος. Αποφασίσαμε την αναγκαιότητα της παρουσίας του ΕΦΚΑ στην περιοχή με μια υπηρεσία αυξημένων αρμοδιοτήτων και την στελέχωσή της. Επίσης ζητάμε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ