Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Μείωση εισοδήματος για τους παραγωγούς ροδάκινου, καταγράφει έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ

Σε δραματική μείωση του εισοδήματός τους οδηγούνται οι παραγωγοί συμπύρηνων ροδάκινων, μετά τη μείωση των τιμών που εισπράττουν τα δυο τελευταία χρόνια σε σχέση με εκείνες της προηγούμενης παραγωγικής περιόδου, σύμφωνα με σχετική έκθεση των υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ.