Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Αρχαιρεσίες στο πρώτο αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο


Σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 3852/2010, την Κυριακή στις 2 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας (Αινιάνων 6-8 ), θα γίνουν εκλογές για :
1. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου,
2. Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής.
Θήβα 23 Δεκεμβρίου 2010
Ο Πλειοψηφήσας Περιφ. Σύμβουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ