Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Διεθνής διαγωνισμός για το ΟΣΔΕ


Στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το ΟΣΔΕ προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με την περίληψη της προκήρυξης που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, το πλήθος των δικαιούχων γεωργών, για το έτος 2011, ανέρχεται σε 900.000 +/- 100.000 και η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αφορά σε μέρος ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Για τις ανάγκες του διαγωνισμού, η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα της απόφασης, ενώ η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για 1.000.000 δικαιούχους ανέρχεται σε ποσό ύψους 35.000.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2011 και για τις τρεις ζώνες.
Η περίληψη της προκήρυξης
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/prokiriksi_3401_%CE%A1%CE%9C_2010.pdf