Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού στην Άσκρη
Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στην τ.κ. Άσκρης του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων. Ο δρόμος μήκους περίπου 400 μ. ήταν εντελώς κατεστραμμένος με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των περιοίκων.

Η αποκατάσταση του δρόμου ήταν αίτημα της τοπικής κοινότητας και εξυπηρετεί πολύ μεγάλο τμήμα του οικισμού.