Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα εργατικών κατοικιών του τ.ΟΕΚ στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 1285/19-11-2015 ΕΡΩΤΗΣΗ


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ.

Ε. Μπασιάκο, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με τον Ν.4144/2013 απέκτησε και

τον σκοπό της στεγαστικής προστασίας των εργαζομένων και κατέστη καθολικός διάδοχος

του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Με βάση την κείμενη νομοθεσία και την αρχή της

συνέχειας στην λειτουργία των δημοσίων νομικών προσώπων, ο ΟΑΕΔ μπορεί πλέον να

υλοποιεί δράσεις εφαρμόζοντας κατά περίπτωση τις Νομοθεσίες του καταργηθέντος ΟΕΚ,

όπως αυτές ίσχυαν την προτεραία της κατάργησης προκειμένου να συνεχιστεί η

εξυπηρέτηση των κρατικών σκοπών για τους οποίους συστήθηκαν οι Οργανισμοί.

Στο πλαίσιο αυτής της συνέχειας ο ΟΑΕΔ με τις Υπουργικές Αποφάσεις αρ.

45158/2604/15-12-2014 (ΦΕΚ 3431/Β/2014) και 45170/2615/15-12-2014 (ΦΕΚ

3434/Β/2014) προγραμματίζει κατόπιν απογραφής την διανομή αδιάθετων κατοικιών με

την διαδικασία της κλήρωσης σε 20 περιοχές της Επικράτειας, μεταξύ των οποίων και

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

(Θήβα – 9 κατοικίες) και Εύβοια (Χαλκίδα – 4 κατοικίες).

Η διαδικασία για τον προγραμματισμό της κλήρωσης είναι σε εξέλιξη από τις αρμόδιες

Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (έλεγχος-κατάταξη αιτήσεων κ.λ.π.) και πρόκειται σε εύλογο

χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθούν.

Σελίδα 1 από 2

Πέραν τούτου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από το κατασκευαστικό πρόγραμμα

του τ. ΟΕΚ έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση και εγκατασταθεί 872 δικαιούχοι

στους παρακάτω οικισμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα:

 Φθιώτιδας: Λαμία V (60 κατοικίες) – Λαμία VIα (16 κατοικίες) – Μακρακώμη Iα

(16 κατοικίες) – Ναύπακτος II (44 κατοικίες)

 Φωκίδας: Άμφισσα II (48 κατοικίες) – Ιτέα Ι (34 κατοικίες) – Ιτέα ΙΙ (36

κατοικίες).

 Βοιωτίας: Θήβα ΙΙΙ (369 κατοικίες)

 Ευρυτανίας: Καρπενήσι ΙΙ (38 κατοικίες) – Καρπενήσι ΙΙΙ (23 κατοικίες)

 Εύβοια: Χαλκίδα V (80 κατοικίες) – Ιστιαία Ι (96 κατοικίες) – Ψαχνά Ι (12

κατοικίες).

Στους δικαιούχους των εν λόγω οικισμών εκκρεμεί μέχρι σήμερα, η παραχώρηση της

κυριότητας λόγω σοβαρών πολεοδομικών, κτηματολογικών και εν γένει τεχνικών και

νομικών προβλημάτων στη διαδικασία έκδοσης οριστικών τίτλων κυριότητας.

Πλην όμως η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τις Περιφερειακές

Υπηρεσίες εργαζόμενη στη κατεύθυνση άμβλυνσης των εκκρεμοτήτων του τ. ΟΕΚ είναι σε

θέση να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην έκδοση των οριστικών τίτλων

στους οικισμούς Ιστιαία Ι (96 κατοικίες), Λαμία VIα (16 κατοικίες), Λαμία V (80 κατοικίες),

Χαλκίδα V (80 κατοικίες) ενώ συνεχίζει, για τους υπόλοιπους οικισμούς την προσπάθεια

επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάζουν κατά περίπτωση.

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ στην προσπάθεια αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων

των εργαζομένων και συνταξιούχων λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα

επεξεργάζεται τις δυνατότητες για την στεγαστική προστασία αυτών σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ