Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στη συνεδρίασή του που

πραγματοποιήθηκε τη ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, συζήτησε εκτός

ημερησίας διατάξεως, μετά από πρόταση του Δημάρχου Θηβαίων κ.

Σπυρίδωνα Νικολάου, το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα μέτρα που

προβλέπονται στο προσχέδιο του ασφαλιστικού Νόμου, που προωθεί η

Κυβέρνηση, τα οποία πλήττουν τον αγροτικό κόσμο, τους ελεύθερους

επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες της Χώρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, εξέδωσε κατά

πλειοψηφία το ακόλουθο ψήφισμα :
 Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα του

αγροτικού κόσμου, των ελεύθερων επαγγελματιών και

αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων της Χώρας.

 Τάσσεται ενάντια στα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα που

προωθούνται και τα οποία οδηγούν στην εξαθλίωση όλων των

ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων του τόπου.

Το προσχέδιο του ασφαλιστικού χωρίς καμία στοιχειώδη διαβούλευση

με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας και χωρίς τις

αναλογιστικές μελέτες έρχεται να δημεύσει το εισόδημα των

επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών, συνυπολογιζομένου των

λοιπών φοροδοτικών τους υποχρεώσεων.

 Εξάλλου, η κατάργηση του ΟΓΑ, ο υπερτριπλασιασμός των

ασφαλιστικών εισφορών, η φορολογική καταιγίδα, η κατάργηση του

φθηνού αγροτικού πετρελαίου και ρεύματος, σε συνδυασμό με την

αύξηση του ΦΠΑ σε αγροτικά φάρμακα, λιπάσματα κ.α., οδηγούν σε

απόγνωση τους αγροτοκτηνοτρόφους και αλιείς και στην ερήμωση της

υπαίθρου.

 Τα προτεινόμενα μέτρα σε συνδυασμό με την πρωτοφανή οικονομική

κρίση, πλήττουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα έχουν

δυσμενείς αλυσιδωτές επιπτώσεις στο σύνολο της Ελληνικής

Κοινωνίας και οικονομίας.

 Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει ΑΜΕΣΑ τις προτάσεις της

για την «αναμόρφωση» του ασφαλιστικού και φορολογικού

συστήματος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ