Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1474/26-11-2015, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος σχετικά με τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Θήβα, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει ως στόχο του τη στήριξη και την αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) καθώς και την ισχυροποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί στη χώρα μας ένα πλέγμα δομών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιθυμεί τη διερεύνησή του λαμβάνοντας υπόψη του τόσο την ανάγκη συνολικότερου ανασχεδιασμού της λειτουργίας των ΚΠΕ όσο και τους διαθέσιμους πόρους.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ