Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Προτάσεις και παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου της Οδού Επαμεινώνδα, των καθέτων οδών αυτής και της πλατείας του Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη


  http://www.radio-thiva.gr/
Τα σπουδαιότερα έργα των δύο τελευταίων περιόδων 2011-2017 που πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική Ενότητα Θήβας του Δήμου Θηβαίων είναι:
Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Η ανάπλαση της οδού Πινδάρου
Η Βιοκλιματική αναβάθμιση του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα και
Η ανακατασκευή – ανάπλαση του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα και των καθέτων παρόδων

Το πολιτιστικό έργο της επέκτασης, ανάπλασης και εμπλουτισμού του Μουσείου της Θήβας, η διασύνδεση αυτού με τον πεζόδρομο, το ιστορικό κέντρο της πόλεως των Θηβών καθώς και με τα είκοσι δύο (22) Αρχαιολογικά Γεωτοπία της πόλεως, θα αποτελέσει έργο υψίστης πολιτιστικής, κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επικοινωνιακής, περιβαλλοντικής και τουριστικής παρακαταθήκης.

Επιπρόσθετα η Μυθολογία, η Προϊστορία, η Ιστορία, οι Ιστορικοί Χώροι, τα Μνημεία, η Φιλοσοφία, η Ποίηση, η λογοτεχνία, οι Τέχνες καθώς και τα πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με τις ανωτέρω πολιτισμικές οντότητες, θα ορίσουν το κατάλληλο υπόβαθρο – βάση για την πνευματική ανάταση και την ολική ανασυγκρότηση της Θήβας, του Δήμου Θηβαίων και της Βοιωτίας.

Γενικές προτάσεις – παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου σχεδίου λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα Θήβας.

Π1) Άμεση Τεχνική σύνδεση των: Μουσείου – Πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα και των καθέτων οδών – οδού Πινδάρου – Πάρκου Χρυσορρόα

Π2) Αναστήλωση, ανάδειξη και ενοποίηση των είκοσι δύο (22) Αρχαιολογικών Γεωτόπων της Θήβας: Άμφιου – Μουσείου – Πύργος του Σαιντ Όμερ, …., Σπίτι του Ηρακλή, …. Ναός του Ισμηνίου Απόλλωνα, …. Οιδιπόδειος Κρήνη κλπ.

Π3) Ολοκλήρωση της μελέτης και υλοποίηση του έργου «Ενοποίηση των επτά (7) Πυλών»

Π4) Επέκταση της Πλατείας Κεραμοπούλου με απαλλοτρίωση των κτισμάτων που βρίσκονται ανατολικά του Μουσείου με τη συναίνεση των Ιδιοκτητών. Αξιοποίηση του χώρου αυτού με μελέτη και αναμόρφωση

Π5) Γκρέμισμα του παλαιού Νοσοκομείου και αξιοποίηση του χώρου αυτού ως δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων. Κάθε αυτοκίνητο που θα σταθμεύει να πληρώνει συμβολικά ένα (1) ευρώ. Ο Δήμος Θηβαίων θα έχει την ολική ευθύνη λειτουργίας του χώρου αυτού. Αν κριθεί αναγκαία η διαφύλαξη, η προστασία και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μικρό μέρος του κτίσματος αυτού, αφού ανακατασκευασθεί καταλλήλως.

Π6) Δημοτική Αγορά

Γκρέμισμα όλων αυτών των κτισμάτων του 19ου αιώνα που προσβάλλουν το Μυθολογικό χώρο των ανακτόρων του Ιδρυτού της Θήβας Κάδμου, την ιστορία και τον πολιτισμό της Θήβας, μιας εκ των πέντε (5) αρχαιότερων πόλεων του πλανήτη. Μπορεί μόνο να διατηρηθεί το νέο ανακαινισθέν κτίριο του ΚΑΠΗ Θήβας. Η δημοτική αγορά να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει σε άλλο κεντρικό σημείο της πόλεως.

Π7) Αξιοποίηση του «ΠΟΥΡΟΥ», καθώς εκεί θεωρείται ότι βρίσκεται ο Ναός – Μαντείο του Μυθικού Μάντη Τειρεσία

Π8) Να αλλάξουν τα «κάγκελα» του Πεζόδρομου και να αντικατασταθούν με άλλα καλαίσθητα και λειτουργικά, καθόσον για πολλούς επισκέπτες, κατοίκους και δημότες το ιστορικό κέντρο της Θήβας θεωρείται καγκελόφραχτο. Σε περίπτωση νομικών δυσκολιών, να χρωματιστούν κατάλληλα και να αξιοποιηθούν για διαφημιστικές δράσεις προβάλλοντας πολιτιστικά και παραγωγικά το Δήμο Θηβαίων

Π9) Να απαλλοτριωθεί από το Δήμο Θηβαίων ο χώρος «Χούνδρη» που βρίσκεται απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο στο τέλος της οδού Κάδμου με τη συνεργασία και τη συναίνεση των ιδιοκτητών. Να μελετηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός ποικιλοτρόπως και υπογείως ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ). Η στάθμευση δεν θα έχει ως σκοπό το κέρδος αλλά την εξυπηρέτηση της αγοράς, του ιστορικού κέντρου και της κοινωνίας. Η διοικητική και πολιτιστική αξιοποίηση του χώρου αυτού θα αποδειχθεί καταλυτική για το ιστορικό κέντρο της Θήβας

Π10) Ο πεζόδρομος της οδού Επαμεινώνδα συνδεδεμένος με το Μουσείο να καταστεί χώρος περιπάτου, διασκέδασης, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και συνάντησης των ανθρώπων. Παράλληλα να λειτουργήσει ως τόπος πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Θηβαίων και των άλλων ευρύτερων κοινωνικών φορέων

Π11) Τα ανωτέρω να συνδεθούν με τους Μυθολογικούς, ιστορικούς και Αρχαιολογικούς χώρους των ΔΕ Βαγίων, Θίσβης και Πλαταιών

Π12) Ο τεράστιος άγνωστος πλούτος, να ερευνηθεί, να καταγραφεί και να αξιοποιηθεί με τη συμπαράσταση και συμμετοχή όλων μας και ιδίως των νέων

Π13) Η θέση, η γεωμορφολογία και η τεράστια πολιτισμική κληρονομιά του Δήμου Θηβαίων να συνδεθούν με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την παραγωγική ανασυγκρότηση, του τριτογενούς, του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα της παραγωγής

Ειδικές προτάσεις – παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου σχεδίου λειτουργίας του Πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα Θήβας

Π1) Ο πεζόδρομος είναι για τους πεζούς κατοίκους. Οι άνθρωποι έχουν προτεραιότητα στη ζωή, στην κίνηση, στην ποιότητα της καθημερινότητάς τους. Επομένως οι κανόνες που θα αποφασιστούν θα τηρούνται από όλους απαρεγκλίτως

Π2) Να τηρηθούν επακριβώς οι ώρες ανοίγματος του πεζόδρομου για την τροφοδοσία των καταστημάτων και των άλλων προβλεπόμενων δράσεων

Π3) Οι επιχειρήσεις οι ευρισκόμενες στο δυτικό και ανατολικό μέρος του πεζόδρομου να αντιμετωπιστούν ισότιμα και δίκαια

Π4) Για τα μοτοποδήλατα, ποδήλατα κλπ να υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης για ολόκληρο το 24ωρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός του πεζόδρομου και στις παρόδους αυτού. (π.χ. Οιδίποδος, … Κάδμου κλπ)

Π5) Να προβλεφθούν θέσεις προσωρινής στάθμευσης για τα ξενοδοχεία και τα φαρμακεία του πεζόδρομου και των παρόδων, ιδίως όταν τα φαρμακεία εφημερεύουν

Π6) Να υπάρχει σχέδιο δράσης και λειτουργίας για τις έκτακτες ανάγκες π.χ. σεισμοί, φωτιές, κατακλυσμοί κλπ. Ακόμη και έκτακτα συμβάντα ασθένειας των κατοίκων που διαμένουν εντός του πεζόδρομου αλλά και για τους υπερήλικες

Π7) Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί των ντεκ, να τηρείται επακριβώς κατά τις προβλέψεις και να διευρύνεται κατά τις εορταστικές ημέρες που αναφέρονται στον Κανονισμό.

Π8) Τα δέντρα που έχουν φυτευτεί στον πεζόδρομο είναι ακατάλληλα, άσχετα και αντιαισθητικά. Να αντικατασταθούν άμεσα.

Π9) Να τοποθετηθεί δίπλα από το άγαλμα του στρατηγού Επαμεινώνδα και το άγαλμα του φίλου του στρατηγού Πελοπίδα. Ο στρατηγός Πελοπίδας να «κοιτάει» προς το ιστορικό κέντρο της Θήβας.

Π10) Εντός του ιστορικού κέντρου να τοποθετηθούν σταδιακά τα αγάλματα και άλλων σπουδαίων Θηβαίων, της Μυθολογίας, της Ιστορίας, της Φιλοσοφίας και της Τέχνης πχ: Κάδμος, Οιδίπους, Αντιγόνη, Ιοκάστη, Ηρακλής, Διόνυσος, Κρέων, Τειρεσίας, Πίνδαρος, Φιλόλαος, Σιμίας, Θεόδωρος Βρυζάκης, Ευάγγελος Σταμάτης κλπ.


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

«Κίνημα Πολιτών για την αναγέννηση του Δήμου Θηβαίων»

Ο επικεφαλής

Κατσέλης Γεώργιος