Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»
Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, με τη συνοδεία του δημάρχου Αλιάρτου–Θεσπιέων Γιώργου Ντασιώτη, επισκέφθηκαν τη νέα δομή που λειτουργεί στο Δήμο, με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων».

Η δομή βρίσκεται εγκατεστημένη στην κεντρική πλατεία Αλιάρτου – κτίριο Ριζόμυλος.

Αντικείμενο της επιτόπιας αυτής επίσκεψης στη νέα δομή, υπήρξε η διαπίστωση της ορθής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και των προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες μας.

Η επίσκεψη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία διαπιστώνοντας την άριστη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας αναφορικά με την οργάνωση της δομής, τη στελέχωση της με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό (Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και βοηθητικό προσωπικό) και την παροχή επιθυμητών αποτελεσμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη δομή.

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, είναι ο πρώτος δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Παράλληλα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφτηκε το Κ.Α.Π.Η. και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπου ενημερώθηκε από το Δήμαρχο, για τον τρόπο λειτουργίας, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της, για τις εγκαταστάσεις και την λειτουργία των δομών αυτών.