Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ


ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

. Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
Τηλ.: 6974881331, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, email: info@eakp.gr
Λαμία 9 Μαΐου 2018

Προς: Όλα τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ Στερεάς Ελλάδας
M.M.E.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΓΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ.

Την Δευτέρα 7/5/2018 στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Αρχηγό Τερζούδη Σωτήριο, στον οποίο κατατέθηκε υπόμνημα και συζητήθηκαν τα θέματα που περιλαμβάνονταν σε αυτό.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, εκτιμώντας ότι το υπόμνημα που υποβλήθηκε από την Ένωση δεν κάλυπτε στο βαθμό που έπρεπε τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι υπάλληλοι του Π.Σ και στην περιφέρειάς μας, υπέβαλε προς τον Αρχηγό μία σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με θέματα οργάνωσης της πυροπροστασίας και εργασιακών δικαιωμάτων:

1ον Με αφορμή την πρόταση που κατατέθηκε εκ μέρους της διοίκησης του Ν. Ευβοίας για συγχώνευση των κλιμακίων, ρωτήθηκε ο Αρχηγός, όσον αφορά τον γενικότερο σχεδιασμό, εάν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να εφαρμόσει τον νόμο 4249/14 που αφορά την Αναδιοργάνωση του Π.Σ., δηλαδή την κατάργηση Π.Υ. και Π.Κ. 
 
Η απάντηση του Αρχηγού ήταν δεν γνωρίζω κάτι σχετικό, έξαλλου όπως είπε δεν ευνοεί το πολιτικό « taming » για να γίνει η αναδιοργάνωση. Όσον αφορά τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια είπε ότι δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις γι’ αυτά και για τον λόγο αυτό οι Π.Υ. όπου ανήκουν φαίνονται υπεράριθμες.