Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ" ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26 ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Εξεδόθη από το Ειρηνοδικείο Αθηνών η πρώτη προσωρινή διαταγή επί ομαδικής προσφυγής  26 δημοτών του Νέου Ηρακλείου κατά του Ειδικού Τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (χαράτσι ΔΕΗ) με την οποία διετάχθη η ΔΕΗ να μην διακόπτει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων των παραπάνω δημοτών πιθανολογώντας την αντισυνταγματικότητα και την παρανομία του μέτρου, δεχόμενο παράλληλα την αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων να τάμουν την συγκεκριμένη ένδικη διαφορά. Η κύρια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε να δικαστεί στις 9-2-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας ημερομηνία με την οποία έχει ανασταλεί η διακοπή ρευματοδότησης των σπιτιών τους.


  
Η συγκεκριμένη απόφαση είναι η πρώτη που αφορά ομαδική προσφυγή πολιτών-κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής που ανήκουν σε ευπαθής κοινωνικές κατηγορίες (άνεργοι . ΑΜΕΑ , πολύτεκνοι , χαμηλοσυνταξιούχοι ,κλπ) και δεν αφορούσε σφάλματα της ΔΕΗ στον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ή  βιοτεχνικές - βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 Την πρωτοβουλία της προσφυγής είχε ο Δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής.