Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Μαλιακός Κόλπος:

  και επίσημα στον ''ΜΟΧΛΟ'' ανατίθεται η εργολαβία της παράκαμψης Λαμίας

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 51.400.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) για την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου με τα σύνοδα έργα του στο τμήμα «Νέα κοίτη Σπερχειού- Τέλος Α/Κ Ροδίτσας του άξονα ΠΑΘΕ.

Το έργο, που αφορά την παράκαμψη Λαμίας, πρόκειται να ανατεθεί όπως είχαμε αναφέρει στη εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ, τρίτη κατά σειρά μειοδότρια του διαγωνισμού που είχε λάβει χώρα το 2006. Το ευχάριστο στην υπόθεση είναι ότι το Υπουργείο Υποδομών κινήθηκε με πολύ διακριτικές διαδικασίες και χωρίς φανφάρες δίνοντας ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που υπήρχε εδώ και 3 χρόνια σε αυτή την εργολαβία.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων υπολογίστηκε στις 800 ημέρες (2 χρόνια και 2 μήνες περίπου) από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στα μέσα του 2014 το τμήμα του δρόμου αυτού θα δοθεί στην κυκλοφορία.


Να θυμίσουμε ότι την ίδια θετική κατάληξη αναμένουμε και για τη άλλη εργολαβία που είναι από τη αρχή του Α.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ μέχρι τον Α/Κ στις Ράχες μήκους 19,2 χλμ. που θα ολοκληρώσει το έργο αναβάθμισης του οδικού άξονα του Μαλιακού Κόλπου σε αυτοκινητόδρομο. Το έργο αυτό θα το αναλάβει η Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος του ΠΑΘΕ από την Νέα Κοίτη Σπερχειού έως το τέλος του Α.Κ. Ροδίτσας, στο οποίο περιλαμβάνονται,
α) η αρτηρία, μήκους περίπου 4,06km, ως διαπλάτυνση ή/και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο.,
β) ο ανισόπεδος κόμβος Ροδίτσας (μορφής "τρομπέτας"), που εξυπηρετεί την σύνδεση της πόλης της Λαμίας με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ.,
γ) οι παράπλευρες, οι εγκάρσιες οδοί και οι τοπικές οδοί,
δ) η αναδιευθέτηση της Νέας Κοίτης του Σπερχειού, από την εκβολή αυτού μέχρι τη Χ.Θ. 5+561 (περίπου 250m ανάντη του ΠΑΘΕ), η οποία Χ.Θ. ταυτίζεται με την Χ.Θ. 5+600 της υδραυλικής μελέτης,
ε) η αναδιευθέτηση της Τάφρου Λαμίας από τη εκβολή αυτής στην Νέα Κοίτη Σπερχειού (Χ.Θ. 0+000) έως τη Χ.Θ. 5+000,
στ) η αναδιευθέτηση τμήματος του χειμάρρου Ξηριά, μήκους περίπου 660m
ζ) η αποκατάσταση των επηρεαζόμενων έργων των αρδευτικών δικτύων Ανθήλης - Ροδίτσας.

Πηγή:ypodomes.com