Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                            Θήβα : 21-12-2011
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
                                                                          ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  33639
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες :  Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200


                                                          Π Ρ Ο Σ : 

          Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 33639/21-12-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 28 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  για ενημέρωσή σας : 

1.           Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2006 του πρώην Δήμου και τώρα  Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

2.           Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2007 του πρώην Δήμου και τώρα    Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

3.           Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2008 του πρώην Δήμου και τώρα    Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

4.           Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2009 του πρώην Δήμου και τώρα  Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

5.           Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2010 του πρώην Δήμου και τώρα  Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.


                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ