Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

Αξιοκρατία στις προσλήψεις πυροσβεστών ζητούν Φαρμάκη - Τσόνογλου

Ερώτηση της Βουλευτή Κορίνθου Αικατερίνης Φαρμάκη –Γκέκη, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή συνυπέγραψε η Βουλευτής Βοιωτίας Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη.
Θέμα της ερώτησης είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την πρόσληψη 4000 πυροσβεστών.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Κο Χρήστο Παπουτσή

Θέμα: «Διασφάλιση αξιοκρατίας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών»

Είναι γνωστή η προσδοκία με την οποία αναμενόταν η προκήρυξη για τον διορισμό 4.000 ατόμων ως Π.Π.Υ., που δημοσιεύθηκε με την υπ’αρ.34671 οικ.Φ.300.2/27.7.2011 απόφαση του Αρχηγού Π.Σ.

Εντούτοις μετά την ανακοίνωση του οριστικού πίνακα των επιτυχόντων, με την υπ’αρ.53543 Φ.300.2/19.11.11 απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, άρχισαν να διατυπώνονται έντονα παράπονα και μαζικές έγγραφες ενστάσεις, κυρίως από τους εποχικούς πυροσβέστες, κατά του κύρους του διαγωνισμού, ενώ υπήρξαν και σχετικά δημοσιεύματα τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο.

Από τις ήδη κατατεθείσες ενστάσεις, περί τις 320-350 στον αριθμό, προκύπτουν θέματα που ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις, καθώς οι ενιστάμενοι επικαλούνται συγκεκριμένα στοιχεία και διατυπώνουν σφοδρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία του εν λόγω διαγωνισμού.

Επί παραδείγματι:

Με το Ν.3938/2011 συστάθηκαν 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών χωρίς ΠΔ ή άλλη διοικητική πράξη. Στο άρθρο 15 παρ.19 του ίδιου νόμου, αναφέρεται ότι «για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες». Συνεπώς, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο, ισχύει ό,τι και για τους μόνιμους πυροσβέστες.

Εντούτοις και παρά την ισχύ του άρθρου 15 παρ.19 έγιναν δεκτές άδειες οδήγησης της τελευταίας στιγμής, κατά παράβαση του ΠΔ 19/2006 που ισχύει για τους μόνιμους πυροσβέστες και σύμφωνα με το οποίο οι άδειες οδήγησης, για να αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης, έπρεπε να είχαν αποκτηθεί 6 μήνες προ της προκήρυξης του διαγωνισμού για τους εποχικούς και τους πολίτες υποψηφίους.

Επιπροσθέτως:

Α- κατά την έκδοση των τελικών πινάκων, σύμφωνα με τους ενιστάμενους, δεν έχει ελεγχθεί ακόμα επαρκώς η εγκυρότητα και νομιμότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών δηλ. απολυτήρια σχολείων, διπλώματα οδήγησης, πιστοποιητικά σωματικής ικανότητας, πτυχία ξένων γλωσσών, τα οποία και προσδίδουν μόρια.

Β- αν και την αρμοδιότητα για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των εν ενεργεία πυροσβεστών, κατηγορία στην οποία υπάγονται σαφώς και οι εποχικοί πυροσβέστες (βάσει του Ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ.3), έχουν οι ανώτατες υγειονομικές επιτροπές στρατού και αστυνομίας, συστάθηκε άλλη επιτροπή, χωρίς νομοθετημένες αρμοδιότητες, βάσει της ΥΑ 12077/14.7.2011 αρ.3 παρ.δ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενιστάμενοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να ελεγχθούν αφενός όλα τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης, καθώς καταγγέλλουν ότι έγιναν δεκτά αλλαγμένα πιστοποιητικά με ασθένειες που δεν επιδέχονται θεραπείας και αφετέρου όλα τα ποινικά μητρώα και αναφέρουν συγκεκριμένο άτομο, που περιλήφθηκε στον πίνακα επιτυχόντων αν και είχε καταδικαστεί για κακούργημα.

Οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται ότι ενώ σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί από το Αρχηγείο του Π.Σ. τον Ιανουάριο του 2011 υπήρχαν 657 άτομα απόφοιτοι δημοτικού πριν το 1980, 774 άτομα με απολυτήριο γυμνασίου και 2550 με απολυτήριο λυκείου, στον πίνακα των επιτυχόντων εμφανίζονται 727 απόφοιτοι δημοτικού πριν το 1980, 1013 με απολυτήριο γυμνασίου και 2685 με απολυτήριο λυκείου!

Ερωτάται λοιπόν, ο αρμόδιος Υπουργός:

1-Ποιά είναι η απάντηση του Υπουργείου στους ανωτέρω ισχυρισμούς των εποχικών πυροσβεστών;

2-Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τους επιλαχόντες εποχικούς πυροσβέστες και εκείνους που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό; Θα συνεχίσουν να εργάζονται ως εποχικοί πυροσβέστες; Και αν ναι πόσους μήνες το χρόνο;

Αθήνα, 21.12.2011

Οι ερωτώντες βουλευτές,
Αικατερίνη Φαρμάκη – Γκέκη
Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη