Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018


Σας καλούμε όπως προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 όπου σε εφαρμογή του άρθρου 159 του Ν.3463/06 ΚΔΚ θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα :

Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικονομικού έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ