Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Κατάταξη: Ποιες είναι οι προβλεπόμενες άδειες για το Στρατό Ξηράς


Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι υπηρετούντες δικαιούνται κάποιες άδειες...Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύουν προβλεπόμενες άδειες στο Στρατό Ξηράς.

Σημειώνεται ότι "Tα θέματα των αδειών για τους υπηρετούντες ρυθμίζονται με το άρθρο 41 του Ν.3421/2005 και την Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 2016/Απόφαση ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Β" 2808/06-09-2016).

Όλα για τις προβλεπόμενες άδειες ΕΔΩ