Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο κ. Κόρδατζης, τόσο σε εμφάνισή του σε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό, όσο και με κείμενο ψηφίσματος που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων, για μια ακόμα φορά απέκρυψε το γεγονός ότι η διαχείριση απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ με βάση τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας.

Για όλη τη χώρα, η Κυβέρνηση εξέδωσε υπουργικές αποφάσεις, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των κατοίκων των περιοχών που δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ, να προστατευθεί το περιβάλλον, και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επιβολής βαρύτατων προστίμων από την ΕΕ, λόγω της λειτουργίας παράνομων χωματερών.

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας έναντι των δημοτών όλων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, έναντι του περιβάλλοντος, έναντι του συμφέροντος της χώρας μας, εφαρμόζουμε τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τον οποίο και ο κ. Κόρδατζης επικαλείται, είτε, ως συνήθως, ψευδόμενος για το περιεχόμενό του, είτε αγνοώντας το.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι προϋφιστάμενες χωρικές ενότητες διαχείρισης απορριμμάτων (Διαχειριστικές Ενότητες) έχουν καταργηθεί.

Ο ΠΕΣΔΑ επιβάλλει τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, δηλαδή μια Διαχειριστική Ενότητα.

Τόσο με εξώδικό μας προς τον κ. Κόρδατζη, όσο και με δελτία τύπου μας, έχουμε γνωστοποιήσει τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις οποίες η διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Δήμων – μελών του Φορέα μας έχει κατανεμηθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στους τέσσερις ΧΥΤΑ (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Ιστιαία) που διαχειρίζεται ο φορέας μας.

Όλα αυτά τα έγγραφα, με αριθμούς και ημερομηνίες, τα γνωστοποιήσαμε με εξώδικη επιστολή στον κ. Κόρδατζη.

Τα γνωρίζει όλα.

Για το λόγο αυτό, τα απόβλητα των 20 από τους 25 Δήμους της Περιφέρειας, τα διαχειρίζεται ο Φορέας μας, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας των ΧΥΤΑ Λαμίας, Χαλκίδας, Θήβας και Ιστιαίας.

Οι ΧΥΤΑ αυτοί λειτουργούν τηρώντας απολύτως την προβλεπόμενη νομοθεσία, διασφαλίζοντας και τη δημόσια υγεία, και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όλα αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Κόρδατζης.

Γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, είναι επιλογή της Κυβέρνησης.

Συνεχίζει όμως συνειδητά να ψεύδεται.

Επίσης, ο κ. Κόρδατζης επιμένει ότι ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. συστάθηκε παράνομα και νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων, με νομοθετική παρέμβαση.

Ο κ. Κόρδατζης ΨΕΥΔΕΤΑΙ και το γνωρίζει πολύ καλά.

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Αντιθέτως υπήρξαν 3 ομόφωνες αποφάσεις, 2 ανωτάτων δικαστηρίων (Συμβούλιο της Επικρατείας & Ελεγκτικού Συνεδρίου) και ενός οργάνου της Πολιτείας (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους), σύμφωνα με τις οποίες καταδείχθηκε πανηγυρικά η νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας του Φορέα μας.

Με όλες αυτές τις αποφάσεις, έγινε απολύτως σαφές ότι ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ συστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα ο Φορέας μας

Και ενώ εμείς, λειτουργώντας νόμιμα, διασφαλίζουμε απολύτως τη διαχείριση των αποβλήτων των Δήμων μελών του Φορέα μας, τηρώντας στο ακέραιο τη σχετική νομοθεσία, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, και διασφαλίζοντας τη μη επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών με πρόστιμα από τη λειτουργία παράνομων χωματερών, ο φορέας μας δέχεται αήθεις και συκοφαντικές επιθέσεις, με σκοπό να… αποτραπεί η σύμφωνη με το νόμο διαχείριση των αποβλήτων της Στερεάς Ελλάδας !

Γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει η πρόταση να μην γίνονται δεκτά τα απορρίμματα των Δήμων που δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ:

Να ανοίξουν δηλαδή ξανά στη Στερεά Ελλάδα οι χωματερές.

Αυτό θέλει ο κ. Κόρδατζης.

Θαυμάστε περιφερειακή, αυτοδιοικητική, περιβαλλοντική, οικολογική συνείδηση!!!

Φυσικά, δεν περιμένουμε από τον κ. Κόρδατζη να επανορθώσει τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του.

Εμείς δεν λειτουργούμε με «αυταπάτες».

Υπάρχουν αρμόδια όργανα της Πολιτείας για αυτόν τον σκοπό.

Έχουμε όμως την περιέργεια να δούμε, αν θα συνεχίσουν να καλύπτουν τον κ. Κόρδατζη, όσοι έσπευσαν να τον υπερασπιστούν και να παράσχουν πολιτικό άλλοθι στις συκοφαντίες του.

Ίσως, μέχρι τώρα, ο κ. Κόρδατζης να είχε το άλλοθι της άγνοιας.

Όμως, μετά την επίδοση του εξωδίκου μας, ο κ. Κόρδατζης δεν έχει πιά τη δικαιολογία ότι δεν ήξερε.

Ξέρει, και συνεχίζει συνειδητά το δρόμο της αθλιότητας που επέλεξε, ευτελίζοντας κάθε έννοια σοβαρότητας, αξιοπιστίας, πολιτικού λόγου αλλά και διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις.

Και τώρα πιά, ξέρουν και όσοι με δημόσιες δηλώσεις τους, χαρακτήρισαν «πολιτική κριτική» τις συκοφαντίες του, επιλέγοντας έτσι να ταυτιστούν μαζί του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο