Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ,


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙ@»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το παρόν νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συμπίπτει με μία περίοδο δύσκολη για την χώρα μας. Σε μία περίοδο ανακατατάξεων και αλλαγών όπου η κοινωνία πρέπει να ενεργοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για ένα καλύτερο και βιώσιμο αύριο.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας Γεώργιος Παπανδρέου έρχονται να «ξεκλειδώσουν» τις πόρτες της ανάπτυξης που μέχρι πρότινος ήταν κλειστές μέσω της σωστής εφαρμογής των αρχών της Δημόσιας Διακυβέρνησης μέσω ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης όπου το εξαλείφετε το πελατειακό σπάταλο Κράτος. Ένα σύστημα που βούλιαξε κυριολεκτικά την χώρα στα χρέη και την ύφεση που «έπνιξε» καθετί υγιές, που επιβράβευσε παρασιτικά συμφέροντα και τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονταν για την  επιβίωση τους την αδιαφάνεια και την ανομία. Ένα σύστημα που απαξίωσε θεσμούς, παραγκώνισε έντιμους και ικανούς λειτουργούς, επιβραβεύοντας τους επίορκους και τους ανίκανους. Ένα σύστημα που ταλαιπώρησε και ακόμη ταλαιπωρεί τους πολίτες με τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία.
Αυτό το σύστημα χρησιμοποίησε σαν «όχημα» η Νέα Δημοκρατία, σε όλη την διάρκεια της κυβέρνησης της και φόρτωσε το κράτος με πληθώρα νέων δημοσίων υπαλλήλων μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες και συνεντεύξεις. Που αύξησε τους συμβασιούχους και δημιούργησε μία νέα στρατιά υπαλλήλων – «ομήρων» με τα χωρίς μέλλον γι’ αυτούς προγράμματα stage, επιβαρύνοντας τόσο τον Κρατικό όσο και τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό, δίνοντας ελπίδες χωρίς αντίκρισμα στους νέους.
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η επίτευξη της μέγιστης δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και διοικητικής δράσης. Τα νέα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν μέσω του παρόντος νομοσχεδίου θα εξασφαλίσουν την ευρεία δημοσιότητα και πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη διαφάνεια της κρατικής δράσης με αποτέλεσμα την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων που ασκούν την Κρατική Δημόσια εξουσία.
Η διαδικτυακή δημοσιότητα και η ανά Υπουργείο και φορέα ανάρτηση, διευκολύνει τους πολίτες στην αναζήτηση του περιεχομένου των Κυβερνητικών πράξεων και αποφάσεων. Για το λόγο αυτό στο παρόν νομοσχέδιο προβλέπεται η οργάνωση της ανάρτησης πράξεων και αποφάσεων σε μορφή άμεσα προσβάσιμη και κατανοητή από όλους και κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο πολίτης να μπορεί να αναζητήσει και να βρει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς να γνωρίζει απαραίτητα τη δομή και τις αρμοδιότητες της εκάστοτε υπηρεσίας.
Η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο δεν υποκαθιστά το ισχύον σύστημα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που ήδη προβλέπει η νομοθεσία (π.χ ανάρτηση σε κοινοτικό κατάστημα, δημοσίευση στον τύπο). Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ενισχύεται και συμπληρώνεται υποχρεωτικά αυτό το σύστημα.
Στο διαδίκτυο θα αναρτώνται νόμοι, προεδρικά διατάγματα αλλά και πράξεις και αποφάσεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, οι Υπουργοί και Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων.
Επίσης θα αναρτώνται δημοσιεύσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Ανεξάρτητες ή Ρυθμιστικές Αρχές (ΑΣΕΠ, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, Συνήγορος του Πολίτη, ΕΕΤΤ, ΡΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού κλπ).
Ταυτόχρονα θα δημοσιεύονται πράξεις και αποφάσεις που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διαφάνεια και τον έλεγχο της κρατικής δράσης, εκτός από τις πράξεις που λόγω του κανονιστικού χαρακτήρα τους δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ανάρτηση λαμβάνει χώρα χωρίς καμία καθυστέρηση ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται έγκυρα και έγκαιρα για το πώς ασκείτε η Κρατική εξουσία, ακόμα και για τις ατομικές Διοικητικές πράξεις και οσάκις θίγονται να μπορούν άμεσα να προσφύγουν στις αρμόδιες Δικαστικές ή άλλες Διοικητικές Αρχές.
Είναι βασικό ότι το παρόν νομοσχέδιο εισάγεται με την ρητή υποχρέωση να διατίθεται στην διάθεση του πολίτη, το πώς ακριβώς λαμβάνεται υπόψη και διαμορφώνεται η Δημόσια εξουσία στην κάθε πράξη που τον αφορά.
Η διαφάνεια ως προς τις πράξεις των κρατικών και αυτοδιοικητικών οργάνων υποχρεωτικά επεκτείνεται στην οργάνωση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη στελέχωση αυτών των φορέων. Για τον λόγο αυτό κάθε υπηρεσία, κάθε φορέας του Δημοσίου, τα ΝΠΔΔ, οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές. Οι φορείς των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού  υποχρεούνται πλέον να αναρτούν στον δικτυακό τους τόπο το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνία των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης. Η ανάρτηση των στοιχείων αυτών εξυπηρετεί και τον πολίτη ως προς τη διεκπεραίωση των υποθέσεων και συναλλαγών του με τις διοικητικές αρχές.
κ. Δρίτσα, δεν θα περίμενα ποτέ από εσάς τον εκπρόσωπο της προοδευτικής παράταξης να θεωρείται αυτό το Νομοσχέδιο «φύκια αντί μεταξωτές κορδέλες».
Ακούσαμε σε αυτήν την αίθουσα το πώς ξέσπασε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, πόσος πολύτιμος χρόνος πέρασε ώστε να γίνει αντιληπτή αυτή η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που νέμονταν την εξουσία ώστε να καταληστεύσουν τον Δημόσιο πλούτο, την Δημόσια περιουσία και να επικαλούνται σήμερα την παραγραφή.
Θα υπήρχε περίπτωση να κατασπαταληθεί τόσος πολύτιμος και ωφέλιμος χρόνος αν οι αποφάσεις αποχαρακτηρισμού αυτών των εκτάσεων αμέσως αναρτώνταν στο διαδίκτυο;
Γνωρίζουμε τι έγινε με τον ΑΣΕΠ. Αν οι αποφάσεις αυτές, κ Δρίτσα, αναρτώνταν στο διαδίκτυο δεν θα γνωρίζαμε ότι πολλαπλασιάζεται και κατασκευάζεται ένα δεύτερο Δημόσιο, εγκαίρως; Είναι δυνατόν κ. Δρίτσα να μιλάμε για επικοινωνιακού χαρακτήρα διατάξεις όταν……..
(παρεμβαίνει το Προεδρείο λόγω ολοκλήρωσης χρόνου)
κ. Πρόεδρε είμαι υποχρεωμένη να τονίσω ότι δεν είναι δυνατόν, η προοδετική παράταξη, να υποβαθμίζει τέτοιες διατάξεις όταν γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο θα συντελούσαν στην ανάπτυξη της Δημόσιας ζωής και στην εξυγίανση της εάν αμέσως πληροφορούμασταν τι συμβαίνει σε κάθε Υπουργείο. Θα γνωρίζαμε πως γίνονται οι συμβάσεις με την Ζιμενς. Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για «φύκια και μεταξωτές κορδέλες» αν γνωρίζαμε το πόρισμα του κ. Ζορμπά που έδωσε την αιτία στην κυβέρνηση της Ν.Δ να μετατρέψει την Ανεξάρτητη Αρχή για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος, σε Επιτροπή.
Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, καθυστέρησε. Ναι μεν υπήρχε πάντα η ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος των Ελλήνων, ότι το Σύνταγμα και η τήρηση του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, αλλά από τότε «μπήκε πολύ νερό στο αυλάκι» γιατί υπήρχαν τα παρασιτικά συμφέροντα τα οποία «δηλητηρίασαν» την Δημόσια ζωή της χώρας μας.
Αυτό λοιπόν το νομοθέτημα είναι μια μεγάλη και σοβαρή νομοθετική πρωτοβουλία και πρέπει να υποστηριχθεί από όλες τις παρατάξεις γιατί οδηγεί τα πάντα στο φως και στην διαφάνεια.
Αυτή είναι η ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ. Αυτός είναι ο στόχος μας και σας καλώ να το υπερψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο .