Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Παραμένει κλειστό το «επικίνδυνο» εργοστάσιο στο Δήμο Αλιάρτου
Στην απόρριψη δύο αιτήσεων εταιρείας διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων στον Δήμο Αλιάρτου Βοιωτίας που ζητούσε την προσωρινή αναστολή των αποφάσεων του αντινομάρχη Βοιωτίας με τις οποίες ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της προχώρησε το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄ αριθμ. 611 - 612/2010 αποφάσεις του.

Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του ΣτΕ η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκαν καθώς σύμφωνα με έκθεση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος και Αυτοψίας που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της διεύθυνσης ΧΟΠ της νομαρχίας, η λειτουργία του εργοστασίου εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, πολύ δε περισσότερο επειδή βρίσκεται στη «λεκάνη απορροής της λίμνης Υλίκης».
Κατά συνέπεια δεν ανακαλούνται προσωρινά οι αποφάσεις του αντινομάρχη Βοιωτίας με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του εν λόγω εργοστασίου. Οι επίμαχες δυο αποφάσεις Αναστολών του ΣτΕ ισχύουν μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις επί των αιτήσεων ακυρώσεων (κύριων προσφυγών) που έχει καταθέσει η εταιρεία στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.