Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Προσλήσεις στο Δήμο Θηβαίων για το Κέντρο Ενταξης Μεταναστών

http://exeisminima.gr

Ο Δήμος Θηβαίων για την υλοποίηση του Υποέργου: “Kέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών” ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2
ΠΕ Ψυχολόγων 2
ΠΕ Διαμεσολαβητών 1
ΠΕ Νομικών 1

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/06/2017-26/06/2017

Αναλυτικά όλη η προκήρυξη εδώ

Τηλ επικοινωνίας 22623 50684