Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Ξεκινάνε οι προκαταβολές των συντάξεων


Ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα η καταβολή της προκαταβολής σύνταξης σε όσους υπαλλήλους του Δημοσίου οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Οπως αναφέρεται σε υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ο Ιούνιος είναι ο πρώτος μήνας εφαρμογής του νέου θεσμού και η προκαταβολή της σύνταξης θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή 28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκαταβολή σύνταξης αναμένεται να πάρουν 20 με 25 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι αποχώρησαν από τις υπηρεσίες τους. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως με το νέο καθεστώς, μέχρι να βγει η σύνταξη, οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αιτήσεις θα λαμβάνουν ως το 50% του βασικού τους μισθού προσαυξημένου με το 50% τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Για υπαλλήλους αναπηρίας άνω του 67% ή για όσους είναι γονείς τέκνων με αναπηρία ή έχουν τρία και άνω τέκνα, το ποσοστό της προκαταβολής φτάνει το 60% του βασικού τους μισθού.

Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του μισθολογικού κλιμακίου της 31ης Οκτωβρίου 2011 και συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά της καταβαλλόμενης σύνταξης. Η προκαταβολή υπόκειται μόνο σε κρατήσεις φόρου εισοδήματος και υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός 40 ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μέχρι την έναρξη πληρωμής της σύνταξης.