Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

"Όχι" της Περιφέρειας σε ειδική συνεδρίαση για την ρύπανση του Ασωπού


Μετά την καταδικαστική απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής τών Κοινωνικών Δικαιωμάτων κατά της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης , ζητησαμε γραπτώς στις 19/6/13και αριθμ.πρωτ.390, ειδική συνεδρίαση του Περ.Συμβουλίου προκειμένου να εξετασθεί το θέμα αυτό με βάση τα νέα δεδομένα και τις συνέπειες της απόφασης. Επειδή δεν υπήρξε καμία απάντηση ,λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία ,επανήλθαμε προφορικά στη σημερινή Συνεδρίαση του Περ.Συμβουλίου 27/6, οπου η Περιφερειακή Αρχή αρνήθηκε και πάλι την σύγκληση ειδικής Συνεδρίασης επικαλούμενη διαδικαστικούς λόγους.

Πρός ενημέρωση σας παραθέτουμε το κείμενο του αιτήματος μας:

Προς Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Κοιν: Κον. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Λαμία

Κύριε Πρόεδρε
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όργανο ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη τον οποίο έχει κυρώσει η Ελλάδα με το ν.1426/1984 ΦΕΚ Α’32, μετά από προσφυγή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Aνθρώπου κατά της Κεντρικής Διοίκησης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου Οινοφύτων Καταλόγισε ευθύνη και παραβίαση του άρθρου 11 του Ε.Κ.Χ . με απόφαση της, που δημοσιεύτηκε στις 5-6-13,αναφορικά με το δικαίωμα στην Υγεία των κατοίκων των Οινοφύτων

Ειδικότερα έκρινε ότι, η Κεντρική Διοίκηση και οι Νομαρχιακές και Δημοτικές αρχές, εκτός των άλλων δεν εξασφάλισαν την αποτελεσματική εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων με τους καταλλήλους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τις βιομηχανικές εκπομπές και την έγκαιρη αντιμετώπιση της εμφάνισης εξασθενούς χρωμίου στο νερό και δεν αξιολόγησαν τους κινδύνους για την Υγεία των πληττομένων πληθυσμών.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καλεί την Πολιτεία να λάβει τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα στο πνεύμα και το γράμμα της απόφασης ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής, έστω και την ύστατη ώρα. Το πρόβλημα της ρύπανσης του Ασωπού και της άτυπης ΒΙΠΕ Οινοφύτων είναι γνωστό στο πανελλήνιο και όχι μόνο. Όμως, παρά τις διαρκείς εξαγγελίες μέτρων και τις διαβεβαιώσεις ότι θα εφαρμοστεί η ΚΥΑ 20488/19-5-2010 θα έπρεπε να έχει συντελεσθεί η απορρύπανση του ποταμού και να γίνει και πάλι πνεύμονας ζωής από εστία μόλυνσης και κίνδυνος για την δημόσια υγεία .

Η πρώτη αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στερεάς είναι η πλέον αρμόδια της για την περιφέρειας της και οφείλει να δικαιώσει την εξαγγελία του Περιφερειάρχη κ. Περγαντά οποίος όταν υπέγραφε την σύμβαση με το Ε.Μ.Π έθεσε «Tό θέμα του Ασωπού στις άμεσες προτεραιότητες μας » Κύριε Πρόεδρε Λόγω της σοβαρότητας του θέματος σας καλώ να συγκαλέσετε Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς ,με πρόσκληση και σε ενδιαφερομένους φορείς ,προκειμένου να ενημερωθούμε για τη μέχρι τώρα πορεία και να ληφθούν αποφάσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 19-6-2013
Με τιμή
Καρακικές Σεραφείμ
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Στ.Ελλάδας