Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Σεισμική δραστηριότητα στη Θήβα


25-06-2013, 08:46, 2.8 R, 17 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
25-06-2013, 08:37, 3.0 R, 16 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
25-06-2013, 08:28, 3.3 R, 18 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
25-06-2013, 03:44, 3.0 R, 20 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
25-06-2013, 03:02, 2.7 R, 16 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
25-06-2013, 01:59, 2.8 R, 15 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
25-06-2013, 01:55, 2.8 R, 16 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
24-06-2013, 23:36, 3.2 R, 18 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
24-06-2013, 23:03, 2.7 R, 20 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
24-06-2013, 17:00, 2.6 R, 18 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας
24-06-2013, 11:54, 3.1 R, 19 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά της Θήβας

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ.