Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Το "μπάχαλο" με τον Οργανισμό Κωπαΐδος


Άγνοια για το μέλλον του Οργανισμού Κωπαϊδος, ενός από τους πιο πολυσυζητημένους φορείς που φέρονται να οδεύουν σε κατάργηση, δηλώνουν τρία υπουργεία και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Αυτό προκύπτει από έγγραφα που διαβιβάστηκαν στη Βουλή σε ερώτηση του του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σταθά με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί αν ο «Ειδικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Κωπαΐδος » πράγματι θα κλείσει διότι σε μια τέτοια περίπτωση θα μείνουν απότιστες μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και θα υπάρξει επισιτιστικό πρόβλημα όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην Αθήνα.
Ο βουλευτής είχε απευθύνει την ερώτησή του σε τρία υπουργεία, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε απάντηση της ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει στις 14 Ιουνίου 2013 έγγραφο που υπογράφει ο αρμόδιος υπουργός Αθανάσιος Τσαυτάρης και ενημερώνει ότι «προτάσεις σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Κωπαϊδας δεν έχουν απασχολήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Κωπαϊδας εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη)».
Αντίστοιχα και το υπουργείο Οικονομικών διαβιβάζει στη Βουλή έγγραφο στις 11 Ιουνίου του 2013 το οποίο υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και αναφέρει ότι αρμόδιο να απαντήσει για το Οργανισμό της Κωπαϊδας είναι το υπουργείο Εσωτερικών.

Στις 10 Ιουνίου έχει διαβιβαστεί στη Βουλή έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη το οποίο ενημερώνει τον κ. Σταθά ότι την εποπτεία επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων την έχουν οι τομείς Γεωργίας των Περιφερειών. Όπως ειδικότερα αναφέρει ο κ. Στυλιανίδης στον βουλευτή «Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ Β.β περ.15 του Ν. 3852/2010 στις αρμοδιότητες των Περιφερειών στον τομέα της Γεωργίας περιλαμβάνεται, «η άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3881/1958 όπως ισχύει, η δυνατότητα συγχώνευσης και κατάργησης των ανωτέρω οργανισμών, η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ίδιου νόμου και των κατ΄ εξουσιοδότηση των κανονιστικών πράξεων, καθώς και η άσκηση εποπτείας του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας και του Οργανισμού Κωπαϊδας». Το υπουργείο Εσωτερικών διαβιβάζει ως εκ τούτου έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σχετικό με την εποπτεία του Οργανισμού της Κωπαϊδας, επισημαίνοντας πάντως ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να απαντήσει στα υπόλοιπα ερωτήματα του βουλευτή (σ.σ. αν αληθεύει ότι κλείνει ο Οργανισμός και τι θα γίνει με την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων).

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:Το μάθαμε από την τηλεόραση....
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος από τη δική της πλευρά απαντά, με έγγραφό της στις 5 Ιουνίου 2013, ότι «πληροφορήθηκε για την κατάργηση του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κωπαϊδας από τα ΜΜΕ και δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος ούτε της έχει ζητηθεί η έκφραση γνώμης». Στο έγγραφο αυτό η Περιφέρεια Στερέας Ελλάδος ενημερώνει ότι ο Οργανισμός διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που είναι άμισθο και ότι σήμερα στον Οργανισμό υπηρετούν μόνο εννέα υπάλληλοι.

Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή γίνεται επίκληση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά στην έννοια της εποπτείας και όπως αναφέρει η Περιφέρεια αν και έγινε συνεχής προσπάθεια να έρθει σε επαφή με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να αποσαφηνιστούν θέματα που αφορούν με την αρμοδιότητα της στον Οργανισμό Κωπαϊδας αυτό δεν κατέστη δυνατόν μέχρι σήμερα.