Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση του νέου Δ.Σ. της ΑΟ ΘΗΒΑΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/06/2017

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΘΗΒΑ

Στην Θήβα Σήμερα 12/06/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της προαναφερόμενης οργάνωσης που εκλέχτηκαν από τις αρχαιρεσίες της 09/06/2017 , έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου Κονδράρου Διαμαντή με μοναδικό θέμα : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ» Παρόντες :

1. Κονδράρος Διαμαντης
2. Κοτζιάς Αθανάσιος
3. Πέππας Γεώργιος
4. Βέλλιος Στέργιος
5. Βενιζέλος Κωνσταντίνος

Ο Πλειοψηφών Κονδράρος Διαμαντής κάνει γνωστό στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τους καλεί να προχωρήσουν στην εκλογή του Προεδρείου με βάση το Καταστατικό .

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχτηκαν για τα πιο κάτω αξιώματα

1. Πρόεδρος - Κονδράρος Διαμαντης
2. Αντιπρόεδρος - Κοτζιάς Αθανάσιος
3. Γενικός Γραμματέας - Πέππας Γεώργιος
4. Ταμίας - Βέλλιος Στέργιος
5. Έφορος - Βενιζέλος Κωνσταντίνος


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κονδράρος Διαμαντης Πέππας Γεώργιος

 http://www.radio-thiva.gr