Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Νέα απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ισχύει μέχρι 4/7
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Περιοχή Δήμου Θηβαίων : Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι 4/7


Με την υπ' αριθ. 145978/390/3-7-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου της Π.Ε. Βοιωτίας κας Φανής Παπαθωμά και λαμβανομένου υπόψη τον από 3/7/2017 Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για την Τρίτη 4/7/2017, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η  κίνηση και η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών από τη 12η βραδινή της 3ης Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα έως τη 12η βραδινή της 4ης Ιουλίου 2017,  ημέρα Τρίτη,  στις  ακόλουθες περιοχές του Δήμου Θηβαίων:

·         Δάσος Μοσχοποδίου
·         Δάσος Αγίας Τριάδας
·         Δάσος Κιθαιρώνα