Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το πρόβλημα των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στην ΚωπαΐδαΨήφισμα της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το πρόβλημα των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στην Κωπαΐδα

Δεδομένης της άκρως προβληματικής κατάστασης στην Κωπαΐδα με τις πλημμυρισμένες εκτάσεις, που δεν επιτρέπουν στους αγρότες να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους, με αποτέλεσμα να υφίστανται οικονομική καταστροφή, θα πρέπει άμεσα:

1. Η Περιφέρεια να αναλάβει ενέργειες για να δοθεί μια αποφασιστική λύση στο πρόβλημα.
2. Να υπάρξει συνεργασία της Περιφέρειας με τους Δήμους, που «ακουμπούν» στην Κωπαΐδα, καθώς και με εκπροσώπους των αγροτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την εκπόνηση ενός Σχεδίου για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση του Κωπαϊδικού Πεδίου, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

3. Να υπάρξει κινητοποίηση των κλιμακίων του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών και την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων.


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ